Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017


ΚΕΝΤΡΟ ΑΖΝΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ


Αποτέλεσμα εικόνας για tsakra 6
Το κέντρο άζνα είναι μια προέκταση της γραμμής γεννητικών οργάνων/λαιμού και είναι το κέντρο το οποίο εκφράζει την ιδέα πίσω από τη δημιουργία. Επομένως, σχετίζεται με την Τρίτη όψη της θεότητας σε συνεργασία με τα κέντρα, γεννητικού και λαιμού. <<Οι ενέργειες του άζνα και του κέντρου του λαιμού, όταν συνδυάζονται παράγουν την υψηλότερη εκδήλωση του <<πυρός δια τριβής>>. (Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 152). Κατανοούμε επίσης ότι κατέχει και αυτό τη λειτουργία που σχετίζει την Πνευματική Τριάδα με την προσωπικότητα και αυτή η εργασία ολοκληρώνεται κατά την Τρίτη μύηση. Το κέντρο άζνα γίνεται κατόπιν πλήρως δραστήριο σαν ένα διανεμητικό όργανο για πνευματικές ενέργειες.
Τοποθετούμενο μεταξύ και ελαφρά πάνω από τα δύο μάτια, το άζνα γενικά σχετίζεται στενά με αυτά και με την όραση. Σαν εσωτεριστές, θα έπρεπε να εξετάσουμε τις παρακάτω συνδέσεις οι οποίες θα σηματοδοτούσαν ότι αντιπροσωπεύει το πνευματικά αναπτυγμένο άτομο.
Κέντρο κεφαλής τρίτο μάτι κωνοειδής Μονάδα Θέληση – Άτμα κέντρο άζνα δεξί μάτι βλεννογόνος Ψυχή Αγάπη – Βούδδι κέντρο λαιμού αριστερό μάτι καρωτιδικός αδένας Προσωπικότητα Ενεργός νοημοσύνη. (Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 152-156).
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΖΝΑ
Νωρίτερα στη ζωή των αναπτυσσόμενων ατόμων, το κέντρο άζνα γίνεται δραστήριο με την έννοια της συνάθροισης όλων των δυνάμεων της προσωπικότητας και γίνεται ένα όργανο για την σύνθεση της προσωπικότητας. Στον ρόλο αυτόν το κέντρο μπορεί να γίνει ο διανομέας των ενεργειών στην υπηρεσία της εγωιστικά ωθούμενης προσωπικότητας πριν το στάδιο εμποτισμού από την ψυχή. Στην Εσωτέρα Ψυχολογία ΙΙ σελ. 304, διαβάζουμε ωστόσο ότι το κέντρο άζνα δραστηριοποιείται πριν ο άνδρας ή η γυναίκα περάσουν τη δοκιμαστική ατραπό.
Αυτός ο πρώιμος ρόλος του κέντρου άζνα μπορεί να εξηγήσει, γιατί στην Εσωτέρα Ψυχολογία ΙΙ σελ. 610-611, ο D.K. δίνει στο κέντρο άζνα και στον βλεννογόνο αδένα της υπόφυσης μια σύνδεση με το αριστερό μάτι και όχι με το δεξί όπως στην προηγούμενη αναφορά. Στο δοκιμαστικό στάδιο της ανάπτυξης μπορούμε να δούμε το άζνα στη σχέση του με το κέντρο λαιμού (μάνας και αριστερό μάτι) μάλλον, παρά με την κορυφή της κεφαλής.
Η διάκριση ως εκ τούτου απαιτείται στην εκτίμηση της λειτουργίας αυτού του κέντρου στο μαθητή σαν άτομο. Έχουμε μια αρχική δραστηριότητα στο κέντρο άζνα μια μέσης ολοκληρωμένης νοήμονος προσωπικότητας. Από την άλλη μεριά το κέντρο δεν γίνεται πλήρως δραστήριο, με την έννοια να γίνει ένας διανομέας πνευματικής ενέργειας ωσότου η προσωπικότητα γίνει πλήρως εμποτισμένη από την ψυχή κατά την Τρίτη μύηση. Αυτές οι δύο κύριες όψεις του κέντρου άζνα εκφράζονται από το σχήμα των φρυδιών, ένα πάνω από κάθε μάτι αντί των συνηθισμένου σχήματος μαντάλα των κέντρων. Το άζνα συμβολίζει τη δεξιά και αριστερή ατραπό και επίσης τους δύο βραχίονες του σταυρού πάνω στους οποίους ο άνθρωπός σταυρώνεται. ((Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 154).
Το κέντρο άζνα λέγεται ότι σχετίζεται με τον ιδεαλισμό και την έκτη ακτίνα, στην ικανότητά της να ενσωματώνει την ιδέα, που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργική δραστηριότητα του κέντρου λαιμού. Ο D.K. υπογραμμίζει ότι το κέντρο άζνα είναι το σημείο στο κεφάλι όπου συμβολίζεται η δυαδική φύση της εκδήλωσης στους τρεις κόσμους. Συγχωνεύει τις δημιουργικές ενέργειες του λαιμού και τις εξιδανικευμένες ενέργειες, της επιθυμίας ή της αληθινής αγάπης της καρδιάς ((Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 153). Θα μπορούσαμε να πούμε περιληπτικά ότι το κέντρο άζνα σχετίζεται, με το λαιμό στη δημιουργική του όψη, και με την ικανότητα του ηλιακού πλέγματος να φαντάζεται, την περιεκτική ικανότητα του κέντρου της καρδιάς και τελικά με το κέντρο της κεφαλής στη δυνατότητα του να γίνεται ένα όργανο για τη διανομή των πνευματικών ενεργειών.
Ο αδένας της υπόφυσης είναι το ενδοκρινικό όργανο που συνδέεται με το κέντρο άζνα. Παράγει πολλές ορμόνες οι οποίες τονώνουν τις ενδοκρινικές εκκρίσεις άλλων αδένων και αυτό φαίνεται να είναι μια κατάλληλη σύνδεση λαμβάνοντας υπόψη την έκφραση του κέντρου άζνα σαν το κέντρο που συνδέεται με την ολοκλήρωση της προσωπικότητας.
Με όρους διαταραχών της υγείας μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα με πολλούς άλλους ενδοκρινικούς αδένες αν ο βλεννογόνος αδένας, είναι υπέρ – ή υπό – δραστήριος. Όγκοι αυτού του αδένα είναι τώρα αυξητικά συνήθεις και αυτό το γεγονός μπορεί να συνδεθεί με τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες προσωπικότητες της φυλής. Οι άλλοι ιστοί που συνδέονται με αυτό το κέντρο είναι το αριστερό μάτι, ο κατώτερος εγκέφαλος, τα αυτιά και οι ρινικές κοιλότητες και το νευρικό σύστημα. Προβλήματα υγείας εμπλέκουν ημικρανικούς πονοκεφάλους, προβλήματα αυτιών, όπως εμβοές και το σύνδρομο του λαβυρινθώδους ιλίγγου, προβλήματα ματιών, μετωπιαία κολπίτιδα και ανισορροπία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Μερικά από τα προβλήματα των ματιών, των αυτιών και των πονοκεφάλων είναι προσωρινές ενοχλήσεις ενεργειών που εκφράζουν την αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ του άζνα και των κέντρων κεφαλής.
Με όρους ακτινών, οι οποίες  εκφράζονται μέσον των κέντρων, έχουμε πάλι διαφορετικές ακτίνες, σύμφωνα με την άποψη που έμεινε στη διαίσθησή μας. Η Πέμπτη ακτίνα δίνεται και στην Εσωτέρα Ψυχολογία Ι και στην Εσωτέρα Αστρολογία, η τέταρτη ακτίνα δίνεται στην Εσωτέρα Ψυχολογία ΙΙ και η έβδομη ακτίνα δίνεται στην Εσωτέρα Θεραπευτική. Δες τον παρακάτω πίνακα.
Οι συνδεόμενοι πλανήτες είναι κατά ακολουθία η Αφροδίτη, ο Ερμής και ο Ουρανός. Μπορούμε να καταλάβουμε ή να φανταστούμε με ποιο τρόπο η Αφροδίτη συνδέεται με το κέντρο με όρους νοητικής δημιουργικότητας, ο Ερμής στο ρόλο του μεσολαβητή της επικοινωνίας και διανομής και ο Ουρανός με όρους ενόρασης και σύνδεσης με την Πνευματική Τριάδα.
Ε.ΦΙ.Μ – “Αλίκη Μπέιλη”
http://www.lifehub.gr

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017


ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ


Αποτέλεσμα εικόνας για tsakra 2
Το κέντρο του λαιμού τοποθετείται πίσω από τη σπονδυλική στήλη μεταξύ του έβδομου αυχενικού και του πρώτου θωρακικού σπονδύλου και εκτείνεται προς τα πάνω μέχρι μέσα στο νωτιαίο μυελό, περιλαμβάνοντας ακόμη τον καρωτιδικό αδένα, και προς τα κάτω κοντά στις ωμοπλάτες. Σχετίζεται με το νοητικό πεδίο, με όρους συνείδησης. Συνδεόμενα όργανα και ιστοί είναι, ο λαιμός και τα όργανα της αναπνοής και του λόγου – το στόμα, η γλώσσα, ο λάρυγγας, η τραχεία, το βρογχικό δέντρο, οι άνω πνεύμονες, το λυμφατικό σύστημα, οι ώμοι, οι βραχίονες και τα χέρια.
Ο σχετιζόμενος ενδοκρινής αδένας είναι ο θυρεοειδής ο οποίος συνδέεται στενά με τις μεταβολικές λειτουργίες του οργανισμού. Υπάρχουν επίσης μικρότερα τσάκρας και εδώ – ένα κάτω από το κέντρο λαιμού και από ένα σε κάθε στήθος. Ένα τρίγωνο, που εμπλέκει ένα μικρότερο κέντρο κάτω από κάθε οστό των κλειδώσεων και το κέντρο του λαιμού, χρησιμοποιείται από τους θεραπευτές για λυμφατική διοχέτευση. Το κέντρο του λαιμού μπορεί να σχηματίσει επίσης τρίγωνα με μικρότερα κέντρα στα άκρα των ώμων καθώς και στους αγκώνες και παλάμες.
Προβλήματα φυσικής υγείας μπορεί να εμπλέκουν οποιονδήποτε από τους ιστούς που αναφέρθηκαν. Αναπνευστικές μολύνσεις και προβλήματα αναπνοής είναι κοινά παραδείγματα σχετιζόμενα με το κέντρο. Ο κατάλογος από πιθανές ασθένειες περιλαμβάνει μολύνσεις του λαιμού και αμυγδαλών, οδοντικές σήψεις και αποστήματα, άσθμα, βρογχίτιδα, βρογχοεκτασία και προβλήματα του θυρεοειδή.
Η υπερβολική διοχέτευση ενέργειας δια μέσου, του κέντρου χωρίς επαρκή δημιουργική έξοδο μπορεί να δώσει αφορμή στα κοινά προβλήματα που καταγράφονται σαν τοξική βρογχοκήλη, με συμπτώματα ελάττωση βάρους, ταχυπαλμία, υψηλή πίεση αίματος και γενική νευρικότητα. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι δριμύτατα και απαιτούν φάρμακα ή χειρουργική επέμβαση. Αυτό μπορεί να συμβεί σε γυναίκες σε σχέση με την εμμηνόπαυση αλλά ενδέχεται να συμβεί επίσης και σε νεότερες. Σε κλινική πρακτική, οι γυναίκες αυτές βρίσκονται συχνά να παρουσιάζουν έναν υπέρ-δραστήριο αλλά άσχημα διευθυνόμενο νου και βοηθούνται περισσότερο μαθαίνοντας να διαλογίζονται και να διοχετεύουν τις δραστηριότητές τους σε δημιουργικές διεξόδους.
Αυτό μας μεταφέρει στην κυρίως ψυχολογική λειτουργία αυτού του κέντρου, η οποία προορίζεται να είναι μια δημιουργική διέξοδος για το άτομο. Το γεννητικό κέντρο προσφέρεται για αυτή τη φυσική δημιουργικότητα που διαιωνίζει τα είδη και το κέντρο λαιμού αναπτύσσεται σε ανταπόκριση στη νοητική δημιουργικότητα. Η κυανοτυπία ή ο σχεδιασμός γίνονται κατόπιν, μέσο του κέντρου του λαιμού για να εκφράσει μια ιστορία, ποίημα, κήπο ή σχεδιασμό κτισμάτων και για δημιουργικό τρόπο ζωής. Η ενέργεια εφελκύεται κατόπιν, προς τα πάνω από το γεννητικό κέντρο και μια ισορροπία δημιουργείται μεταξύ των δύο. Το γεννητικό κέντρο εφοδιάζει την αιθερική ενέργεια με όρους χρηματισμού και δίνει τη δυνατότητα να γειώνει τον δημιουργικό σχεδιασμό ο οποίος προέρχεται από το κέντρο του λαιμού.
Ένα αρχικό στάδιο στη ζωή του ζηλωτή μπορεί να ξεκινήσει όταν επιβληθούν φυσικές πειθαρχήσεις και οι ενέργειες του γεννητικού κέντρου προσωρινά κατασταλούν. Είμαστε εξοικειωμένοι με συστήματα δίαιτας, αγαμίας και ασκήσεων τα οποία χαρακτηρίζουν τις φυσικές πειθαρχήσεις αυτού του σταδίου. Αυτή είναι επίσης η εποχή, όπου ο ζηλωτής θα τριγυρίζει από τον ένα δάσκαλο στο άλλο σύστημα ιδεών και συχνά αυτές θα φαίνονται ασαφείς και ανεφάρμοστες. Ολόκληρη η κίνηση των <<χίππις>> η οποία άρχισε μέσα στη δεκαετία του ’60 θα μπορούσε επιπλέον να ειδωθεί σαν μια έκφραση αυτού του σταδίου η οποία συνέπιπτε επιπλέον με την αφύπνιση της πνευματικής συνείδησης σε μεγάλη κλίμακα και με μια μεταφορά ενέργειας από το γεννητικό κέντρο στο κέντρο λαιμού μέσα από την ανθρωπότητα σαν σύνολο.
Η αφύπνιση του κέντρου του λαιμού και η μεταφορά ενέργειας από το γεννητικό κέντρο, είναι κατανοητό ότι συμβαίνουν κατά την πρώτη μύηση. Ο D.K. τονίζει ότι σαν ένα όργανο διανομής δημιουργικής ενέργειας, αυτό το κέντρο, συνδέεται με τα δύο άλλα κέντρα τα οποία ανταποκρίνονται στην τρίτη όψη και την τρίτη ακτίνα – τα κέντρα γεννητικό και άζνα. Αυτός τονίζει ένα άλλο σπουδαίο σημείο – η δόμηση την ανταχκάρανα γίνεται απλώς αψευδής όταν η δημιουργική ζωή του ζηλωτή μετατοπίζεται από το γεννητικό κέντρο στο κέντρο λαιμού και γίνεται πραγματική και εκφραστική. Από αυτή τη <<γέφυρα>> σύνδεσης, ο λαιμός ο ίδιος είναι το σύμβολο … (Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 157).
Σε αντίθεση με τον δημιουργικό μαθητή σαν άτομο βρίσκεται η νωθρότητα ενός, στον οποίο η ανεπαρκής ενέργεια ρέει μέσον αυτού του τσάκρα και του αδένα. Στον υπό-θυροειδισμό αυτό μπορεί να παρουσιάσει κλινικά συμπτώματα παχυσαρκίας, ξηρότητα δέρματος και μαλλιών, μειωμένη κυκλοφορία και κατάπτωση. Θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζαμε την ακριβή σχέση μεταξύ της νοητικής δημιουργικότητας και της ικανότητας να αφομοιώνεται ιώδιο και να κατασκευάζει θυροξίνη – η ορμόνη που παράγεται από τον θυρεοειδή αδένα.
Η εμμηνόπαυση αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα της διόδου των ενεργειών το οποίο θα συνέβαινε φυσικά κατά την διάρκεια της μέσης ηλικίας μεταξύ των κέντρων γεννητικού/ωοθηκών και λαιμού/θυρεοειδούς. Εάν μια γυναίκα έχει μάθει να εκφράζει τον εαυτό της, δημιουργικά, με διάφορούς τρόπους πριν την εμμηνόπαυση, αυτή φαίνεται να έχει λιγότερα συμπτώματα εμμηνόπαυσης όπως ζεστές εξάψεις και νευρικές ενοχλήσεις. Το γεννητικό κέντρο αλλάζει μερικώς το ρόλο του στο τέλος της τεκνοποίησης και οι ενέργειες επικεντρώνονται γύρω από τις ωοθήκες και έπειτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά μέσα από το κέντρο του λαιμού. Η εμμηνόπαυση θα είναι για τη γυναίκα μια εποχή που γίνεται ιδιαίτερα δημιουργική και είναι ενδιαφέρον ότι γυναίκες, με αυξανόμενο ρυθμό, αναλαμβάνουν προγράμματα μελέτης και ξαναρχίζουν καριέρες στα 40 και 50. Παράδοξα, αυτές οι δημιουργικές γυναίκες έχουν συχνά σημαντικές και καλύτερα προσαρμοσμένες σεξουαλικές σχέσεις με τους συντρόφους τους από ότι εκείνες οι γυναίκες που το κέντρο του λαιμού βρίσκεται ακόμα σε ανάπτυξη.
Η ανθρωπότητα σαν σύνολο είναι γενικά κατανοητό, ότι είναι το πλανητικό κέντρο του λαιμού το οποίο μας κάνει να στοχαστούμε το τι συμβαίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Παρατηρούμε ότι τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχει δοθεί μια άνευ προηγουμένου έμφαση στην πνευματική ανάπτυξη μέσα στη μάζα της ανθρωπότητας. Συνεχής εκπαίδευση απαντάται σε όλα τα επίπεδα των κοινοτήτων και έχει γίνει μια προσπάθεια να εκπαιδευτούν οι μάζες στις χώρες του τρίτου κόσμου. Τα παιδιά εκπαιδεύονται για να αναπτύξουν το δημιουργικό δυναμικό, να τις επεκτείνουν εκεί όπου υπάρχει μια δημόσια κατακραυγή για να μη χαθούν οι προδιαγραφές της βασικής μόρφωσης και των αριθμητικών απαιτήσεων.
Η τεχνολογική επανάσταση, μετά από τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο, έδωσε τη δυνατότητα να διαδοθεί το φως της γνώσης μέσον του ραδιόφωνου, της τηλεόρασης, του δορυφόρου και του υπολογιστή. Σε όρους ακτινικών ιδιοτήτων είμαστε πιθανόν μάρτυρες ενός συνδυασμού της τρίτης και της πέμπτης ακτίνας σε αυτή την ανύψωση της τεχνολογίας και της χρησιμοποίησης των ηλεκτρονικών. Ο Κρόνος, ο πλανήτης που σχετίζεται με την τρίτη ακτίνα, είναι συνήθως τοποθετημένος από τον D. K., στο κέντρο λαιμού, όπως δηλώνεται στην Εσωτέρα Ψυχολογία I, σελ. 301 και Εσωτέρα Αστρολογία, σελ. 517, αλλά σχετικά με το προηγούμενο σχόλιο και στην Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 51, τοποθετεί την πέμπτη ακτίνα στο κέντρο του λαιμού.
Στη σχέση μεταξύ του κέντρου του λαιμού και του καρωτιδικού αδένα, μας υπενθυμίζεται επίσης η σύνδεση των προηγούμενων και με το κέντρο Άλτα Μαγιόρ. Αυτό το τελευταίο κέντρο τοποθετείται μεταξύ της κορυφής της σπονδυλικής στήλης και της βάσης του εγκεφάλου και είναι ένα από τα τρία κέντρα του κεφαλιού, η δε ύπαρξη αυτού στο κεφάλι σχετίζεται με την Τρίτη όψη.
Είναι σημαντικό ότι το κέντρο του λαιμού εκφράζει τη νοητική δημιουργία και σχετίζεται με την αναπνοή.
Σαν τέτοιο, είναι το όργανο του δημιουργικού κόσμου. Το όλο θέμα της μαγείας σχετίζεται με την ανάπτυξη των μορφών σκέψεων σαν αποτέλεσμα της νοητικής δημιουργικότητας και στην εκπνοή αυτών των σκεπτομορφών, σαν αποτέλεσμα στο περιβάλλον. Κοιτάζοντας σφαιρικά πάλι, μπορούμε να δούμε μια αύξηση της μαγείας και στις δύο όψης θετική και αρνητική.
Η σύγχρονη διαφήμιση των εμπορικών ειδών είναι ένα γενικό παράδειγμα της εγωιστικά προσανατολιζόμενης μαγείας. Υπάρχει μια μικρή συνεισφορά των ενεργειών της καρδιάς στο λαιμό, στα μαζικά μέσα διαφήμισης. Από την άλλη μεριά, εάν οι ενέργειες από το γεννητικό κέντρο ρέουν διαμέσου της καρδιάς, είμαστε μάρτυρες δημιουργικής δραστηριότητας, σαν απάντηση στην ομαδική ανάγκη. Τα πολλά αλτρουιστικά σχήματα τα οποία τώρα ακμάζουν παντού στον πλανήτη μας, εφελκύουν μια σύνθεση ενεργειών της καρδιάς και του λαιμού με την πρακτική θεμελίωση η οποία απορρέει από την ισορροπία μεταξύ του κέντρου του λαιμού και του κέντρου των γεννητικών οργάνων.
Ε.ΦΙ.Μ – “Αλίκη Μπέιλη”
http://www.lifehub.gr

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017


ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ


Αποτέλεσμα εικόνας για tsakra 2
Αυτό το κέντρο τοποθετείται στο πίσω μέρος της βάσης του οσφυϊκού κέντρου και συνδέεται με το αιθερικό σώμα γενικά και με τα αναπαραγωγικά κέντρα ειδικότερα. Οι ενδοκρινείς αδένες που σχετίζονται με το κέντρο των γεννητικών οργάνων είναι οι γεννητικοί αδένες – οι όρχεις στους άρρενες και οι ωοθήκες στα θήλεα.
Υπάρχουν μικρότερα κέντρα που σχετίζονται με τους γεννητικούς αδένες και άλλα μικρότερης σημασίας σε περιοχές ισχίων, γονάτου και ποδιών.
Υπό ή υπέρ-δραστηριοποίηση του γεννητικού κέντρου μπορεί να καταλήξει σε προβλήματα με αυτά τα όργανα και τους ιστούς. Παραδείγματα προβλημάτων υγείας είναι κύστεις της ωοθήκης και των όρχεων, οιδήματα, απόφραξη ουρήθρας, διόγκωση προστατικού αδένα, δεσμίωση ουροδόχου κύστης και κακοήθεις νόσοι αυτών των περιοχών.
Οι ψυχολογικές όψεις αυτού του κέντρου ενέργειας σχετίζονται με τις ορέξεις μας για φαγητό, άνεση και σεξ. Σε περιόδους ψυχολογικής και πνευματικής ανάπτυξής μας, βαθμιαία μαθαίνουμε να ελέγχουμε και να διευθύνουμε δημιουργικά τις αιθερικές ενέργειες συγχρόνως μέσα στους εαυτούς μας και στο περιβάλλον. Μια καλή νύξη για την κατάσταση αυτού του κέντρου γίνεται από την ικανότητά μας να προσελκύουμε και να χρησιμοποιούμε τα χρήματα. Η υποδραστηριότητα του γεννητικού κέντρου μπορεί να καταλήξει όχι μόνο σε φυσική ανικανότητα και στειρότητα αλλά μπορεί να δηλώσει ανικανότητα στην προσέλκυση και χρησιμοποίηση του χρήματος το οποίο είναι κρυσταλλωμένο πράνα.
Μαζί, η τρίτη και η έβδομη ακτίνα εμφανίζονται να εργάζονται σημαντικά μέσα από αυτό το κέντρο. Και οι δύο αφορούν τις υλικές αξίες και τα οικονομικά. Στην Εσωτέρα Ψυχολογία, σελ. 261 και Εσωτέρα Αστρολογία σελ. 517, ο Ουρανός και η έβδομη ακτίνα σχετίζονται με το κέντρο των γεννητικών οργάνων, ενώ στην Εσωτέρα Θεραπευτική, σελ 51, η Τρίτη ακτίνα και ο αιθερικός φορέας καταγράφονται σαν συνεργαζόμενοι, ενώ και οι δύο αναφορές συμφωνούν με την αντίληψη ότι αυτό το κέντρο εκφράζει την Τρίτη όψη της θειότητος.
Υπό – δραστηριότητα αυτού του κέντρου, γίνεται άμεσα κατανοητό ότι δίνει πιθανή υπερβολική σεξουαλική δραστηριότητα, ευσαρκία με την υπέρ-κατανάλωση τροφής και / ή πιέζοντας τα πλούτη και την ιδιοκτησία.
Εναλλακτικά, ο φιλάνθρωπος είναι ένας ο οποίος χρησιμοποιεί χρήματα για το καλό όλων και στην υπηρεσία της Ιεραρχίας και ο οποίος χρησιμοποιεί αυτή την ενέργεια του γεννητικού κέντρου με θετική αντίληψη. Σε σχέση με την υψηλότερη νοητική δημιουργικότητας όπως εκφράζεται αυτή καθ’ αυτή μέσον του κέντρου λαιμού, υπάρχει η ανάγκη για την ορθή λειτουργία των ενεργειών του γεννητικού κέντρου ώστε να γειώνει, να καρποφορεί τα νοητικά σχέδια. Αλλιώς, μπορεί να έχουμε τον ονειροπόλο του οποίου τα σχέδια δεν πραγματοποιούνται από την ικανότητα να γίνει πρακτικός. Τα κέντρα κάτω από το διάφραγμα, όλα δίνουν πρακτικές ικανότητες στη προσωπικότητα.
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η σπουδαιότητα των κέντρων αλλάζει μέσα στην ανθρωπότητα και πως αυτό επιδρά στην υγεία και στην ευημερία μας. Κατά τις τελευταίες λίγες δεκαετίες (η ανθρωπότητα) έχει απελευθερωθεί από πολλά σεξουαλικά ταμπού και έχει διαλυθεί πολλή ψυχολογική κακοήθης ασθένεια οφειλόμενη σε σεξουαλική καταστολή ή καταπίεση. Ένας τομέας της ανθρωπότητας έχει τώρα επιτρέψει στο εκκρεμές να αιωρείται πολύ μακριά από την αντίθετη κατεύθυνση. Έχει δοθεί έμφαση στη σεξουαλική ευχαρίστηση διαχωρισμένη από τις βαθύτερες όψεις της σχέσης.
Συγκεκριμένες πρακτικές για την αύξηση του σεξουαλικού κινήτρου σε ασυνήθιστο βαθμό, χρησιμοποιούνται από πολλές ομάδες . Αυτές οι ασκήσεις έχουν αποδείξει ότι προκαλούν ελάττωση της υγείας του ανοσοποιητικού συστήματος. Υπάρχει μια θεωρία ότι η αύξηση της επιδημίας του A.I.D.S., ενώ δεν διαπιστώθηκε τώρα ότι περιορίζεται σε αυτούς που παραδίδονται σε άνευ διακρίσεως συμπεριφορά, ενδέχεται βέβαια να έχει δώσει την αρχική ώθηση σε μια τέτοια δραστηριότητα. Το A.I.D.S. συνδέεται με το γεννητικό κέντρο όπως όλες οι αφροδισιακές μολύνσεις περιλαμβάνοντας γεννητικούς όγκους και έρπητες.
Ο Djwhal Khul μας θυμίζει, (Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 176) ότι αυτό το κέντρο αντιστοιχεί στον φυσικό ήλιο, ο οποίος είναι η πηγή της ζωτικότητας. Οι θεραπευτές έχουν βρει σε αυτή τη σύνδεση ότι το τρίγωνο που αναφέρεται από τον Djwhal Khul μεταξύ της σπλήνας, του κέντρου των γεννητικών οργάνων και της βάσης της σπονδυλικής στήλης είναι ένα μέσο για την αποκατάσταση της φυσικής ζωτικότητας του ασθενούς. Το γεννητικό κέντρο δεν αφορά μόνο τη φυσική σύλληψη και ζωτικότητα αλλά αυτής καθ’ εαυτής στη δόμηση της μορφής <<ουσιαστικά τη φυσική μορφή ενός ανθρώπινου όντος, τη μορφή μιας ιδέας, μιας οργάνωσης που δομείται γύρω από μια κεντρική ιδέα, τη μορφή ενός πλανήτη ή ενός ηλιακού συστήματος>>. (Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 182).
Το ανώτερο πανομοιότυπο του κέντρου των γεννητικών οργάνων είναι το κέντρο του λαιμού και όταν αυτό γίνεται ενεργό, οι ενέργειες από το γεννητικό κέντρο έλκονται προς τα πάνω και ρυθμίζονται από το κέντρο λαιμού. Οι ενέργειες του γεννητικού κέντρου χρησιμοποιούνται μετέπειτα για να εκφράσει το φυσικό μέσο νοητικής δημιουργικότητας και για να υλοποιήσει τα σχέδιά μας. Σαν εσωτεριστές, περισσότερο συγκεντρωμένοι στην ανάγκη για υπέρβαση των ενεργειών του γεννητικού κέντρου, προάγουμε αυτές τις ενέργειες για να αποκαταστήσουμε τη θεϊκή κυκλοφοριακή ροή στον πλανήτη μας.
Σε σφαιρική κλίμακα αυτό το κέντρο περιλαμβάνει συσσωρεύσεις πλούτου και συμφόρησης και δηλώνει έλλειψη στο μοίρασμα των πλανητικών πόρων. Η ανισομέρεια του κέντρου των γεννητικών οργάνων μέσα στην ανθρωπότητα σαν ολότητα εκφράζεται στα εκατομμύρια των πεινασμένων ατόμων όπως στην Αφρική και στις περιοχές της Ασίας. Η ανισομέρεια στο πλανητικό αιθερικό συνδέεται επίσης με τις παγκόσμιες επιδημίες και με τις εκκεντρικότητες του καιρού όπως οι λαίλαπες και οι τυφώνες. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν η ανθρωπότητα σαν ολότητα ελέγξει το γεννητικό κέντρο, θα παρουσιάσει μια αύξηση της υγείας, του συμμερισμού και μια παγκόσμια ευημερία. Με άλλα λόγια η θεϊκή κυκλοφοριακή ροή θα έχει αποκατασταθεί.
Ε.ΦΙ.Μ – “Αλίκη Μπέιλη”
http://www.lifehub.gr

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Τσάκρα – Chakra: Τι είναι, πότε μπλοκάρουν και πως να τα θεραπεύσετε. Πλήρης οδηγός
Τσάκρα – Chakra
Αποτέλεσμα εικόνας για τσακρα φωτο
Τα ενεργεακά κέντρα (Τσάκρα ή Chakra) υπολογίζονται περίπου σε 88.000 σε όλο το σώμα μας. Από αυτά όμως, τα 7 είναι τα βασικά και σημαντικότερα ενεργειακά κέντρα στο σώμα μας, μιας και βρίσκονται σε σημεία κλειδιά και ρυθμίζουν την ζωτική λειτουργία των πιο σημαντικών οργάνων μας και ως εκ τούτου και τις βασικές ποιότητές μας.
Πέρα των 7 βασικών κέντρων που υπάρχουν στο σώμα μας, υπάρχουν άλλα 5 + 1 ενεργειακά κέντρα τα οποία είναι έξω από το σώμα μας και ως εκ τούτου τα ονομάζουμε πνευματικά chakra.
Τι είναι τα ενεργειακά κέντρα ή chakra;
Πηγή ενεργειακής κίνησης, η λέξη τσάκρα στα σανσκριτικά σημαίνει τροχός.
Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, το σύστημα των τσάκρα αποτελείται από 7 αόρατα ενεργειακά κέντρα που τοποθετούνται νοητά κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, μέσω των οποίων ρέει η ζωτική ενέργεια («πράνα»), επιδρώντας στο φυσικό, στο νοητικό και στο πνευματικό επίπεδο της ύπαρξής μας.
Τα τσάκρα προσλαμβάνουν ζωτική ενέργεια από τα λεπτά ενεργειακά σώματα του ανθρώπου, από το περιβάλλον του, από το σύμπαν και από τη βάση κάθε εκδήλωσης και τη μετασχηματίζουν στις συχνότητες που χρειάζεται το φυσικό σώμα ή τα ενεργειακά σώματα για τη συντήρηση και την ανάπτυξή τους.
Επιπλέον εκπέμπουν ενέργεια στο περιβάλλον. Έτσι, μέσα από αυτό το ενεργειακό σύστημα, ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση συνεχούς ανταλλαγής με τις δυνάμεις, που λειτουργούν στα διάφορα επίπεδα του περιβάλλοντος, του σύμπαντος και της Δημιουργίας.
Με απλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε οτι τα ενεργειακά κέντρα είναι οι πύλες με τις οποίες το άτομο απορροφά ζωτική ενέργεια από το σύμπαν για να συντηρηθεί και να αναπτυχθεί . Ταυτόχρονα εκπέμπει μέσω αυτών όλες τις ατομικές του ενέργειες πάλι προς το σύμπαν και το περιβάλλον του.
Η σημασία των τσάκρα
Η σημασία των τσάκρα στο σώμα μας είναι τόση, όση η ύπαρξη των πνευμόνων, της καρδιάς μας και όλων των ζωτικών μας οργάνων. Αυτές οι ενεργειακές δίνες περιστρέφονται με μια συγκεκριμένη συχνότητα για να διατηρήσουν υγιές το σώμα και το πνεύμα μας. Εάν για κάποιο λόγο υπάρξει κάποια διαταραχή, τότε η περιδίνηση των κέντρων διαστρεβλώνεται, αλλοιώνεται και σε κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί ακόμα και να σταματήσει. Το αποτέλεσμα αυτής τη διαταραχής είναι η άμεση πρόκληση σοβαρών παθήσεων στην πνευματική και σωματική μας υγεία.
Πως μπλοκάρεται η λειτουργία των Τσάκρα
Η επιστήμη των Chakra, μας προσφέρει ίσως την μεγαλύτερη απόδειξη οτι κάθε ασθένεια προκαλείται από μια ψυχολογική αιτία. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει στρέβλωση στην ομαλή λειτουργία των κέντρων είναι η πρόκληση βίαιων ψυχολογικών τραυμάτων και καταγραφών.
Σε ένα τέτοιο τραύμα, το κέντρο που αντιστοιχεί στο ανάλογο συναίσθημα, υπερλειτουργεί, ή υπολειτουργεί και σιγά σιγά σταματά να  θρέφει καταλλήλως τα ζωτικά όργανα με την ενέργεια που χρειάζονται για την συντήρησή τους, με αποτέλεσμα αυτά να τείνουν προς την κατάρρευση ή την δυσλειτουργία.
Θα δούμε παρακάτω στην ανάλυση του κάθε ενεργειακού κέντρου, τι είναι αυτό που μπορεί να το διαταράξει και τι συνέπειες έχει στο σώμα του ατόμου.
Πρώτο Τσάκρα
Αποτέλεσμα εικόνας για πρωτο τσακρα
Ονομάζεται και – Ρίζα, Βάση, Κουνταλίνι, Μουλαντάρα
Θέση – Βάση της Σπονδυλικής Στήλης, στο σημείο μεταξύ του πρωκτού και του κόκκυγα
Όργανα που σχετίζεται – Γεννητικά όργανα, Σπονδυλική Στήλη, οστά, δόντια, αίμα
Γενικότερη συσχέτιση – Τα Οστά και το αίμα
Διακυβερνά – Σταθερότητα, Αξιοπιστία, Ενότητα, θέληη για ζωή
Ρήμα που το χαρακτηρίζει – «Έχω»
Χρώμα – Κόκκινο
Στοιχείο – Γη
Το πρώτο Κέντρο βρίσκεται στο περίνεο, μεταξύ του πρωκτού και των γεννητικών οργάνων.
Το χρώμα του είναι το κόκκινο.
Το πρώτο κέντρο το λένε και ρίζα, διότι είναι αυτό που κοιτάει προς τη γη και μας κρατάει δεμένους στο υλικό πεδίο και γενικότερα στην ενσάρκωσή μας. Εδώ είναι η έδρα της θέλησής μας για ζωή και για τους άντρες είναι το κέντρο της αναπαραγωγής τους και της γονιμότητάς τους. Το σπερματοζωάριο δημιουργείται στους όρχεις του άντρα, αφού κατέλθει από το έβδομο κέντρο, στη κορυφή της κεφαλής του, ως ηλεκτρικό φορτίο. Ως εκ τούτου ο άντρας υλοποιεί αφού μετατρέπει ένα ηλεκτρικό φορτίο σε υλική μάζα.
Το κέντρο αυτό μπορεί να μπλοκαριστεί ή να φτάσει σε σημείο ανισορροπίας όταν το άτομο, δεν επιθυμεί να ζει. Γιατί μπορεί να συμβεί αυτό; Για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα ένα άτομο που περνάει μια πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή του, π.χ. οικονομική καταστροφή, απώλεια συγγενών ή αγαπημένων ανθρώπων ή μια βαθιά απογοήτευση, κινδυνεύει να σταματήσει να θέλει να ζει και να έχει τάση φυγής.
Αυτομάτως, τότε το πρώτο κέντρο λαμβάνει την εντολή μας που είναι «δεν θέλω να ζήσω» και αρχίζει και αποσυνδέει τις ρίζες του από τη γη. Ακολουθεί απλά τις εντολές μας.
Τι συνεπάγεται όμως αυτό στο υλικό μας σώμα;
Πλήττεται ο σκελετός μας και το αίμα μας, τα οποία είναι η βάση που μας διατηρεί στη ζωή. Άρα δημιουργούνται προβλήματα στα οστά μας ή στο αίμα μας. Αναλόγως με το πόσο έντονη είναι η επιθυμία μας να φύγουμε από τη ζωή, ανάλογης σοβαρότητας θα είναι και τα προβλήματα τα οποία θα μας δημιουργηθούν. Ας θυμόμαστε ωστόσο ότι ο οργανισμός μας απλά εκτελεί τις εντολές μας, του λέμε ότι δε θέλουμε να ζήσουμε κι αυτός παίρνει τα μέτρα για να πάψουμε να ζούμε.
Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, οι οποίες είναι και οι πιο δύσκολες, πρέπει να βοηθήσουμε το άτομο να επιθυμήσει εκ νέου να ζήσει. Αυτό όμως είναι ακόμα πιο δύσκολο να συμβεί εφόσον οι παθήσεις που έχουν ήδη εκδηλωθεί, συνήθως δημιουργούν μια ακόμα βαθύτερη επιθυμία για φυγή με αποτέλεσμα η ασθένεια συνεχώς να διογκώνεται και να επιδεινώνεται. Για αυτό, εξάλλου, αυτές οι παθήσεις είναι και οι πιο δύσκολα θεραπεύσιμες.
Πώς μπορείς όμως να κάνεις έναν άνθρωπο να επιθυμήσει εκ νέου να ζήσει;
Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση, διότι ανάλογα με το πρόβλημα του ατόμου χρειάζεται ανάλογη βοήθεια.
Πάντως οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτά τα θέματα νιώθουν είτε ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα μεγάλα για αυτούς προβλήματα, είτε ότι οι ίδιοι δεν νιώθουν πλέον χρήσιμοι, για την οικογένεια, για την κοινωνία κ.ο.κ.
Άρα η ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και η ενασχόληση των ατόμων αυτών με φιλανθρωπικά, κοινωνικά, ανθρωπιστικά ζητήματα είναι κλειδί για την ίασή τους.
Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις σε ανθρώπους με αυτού του τύπου προβλήματα είναι να τους φέρεσαι σαν να είναι ανίκανοι ή προβληματικοί. Αυτό θα αποβεί κατά πάσα πιθανότητα μοιραίο. Καλό είναι λοιπόν να κάνουμε τη ζωή τους όσο το επιτρέπει η εκάστοτε περίσταση να μοιάζει με φυσιολογική, να τους αφήνουμε να κάνουν τις δουλειές τους ή οτιδήποτε μπορεί να τους προσφέρει την αίσθηση της χρησιμότητας.
Στους άντρες, η ίδια έλλειψη επιθυμίας για τη ζωή, μπορεί να τους κάνει στείρους. Διότι, αφού δεν θέλεις να ζεις, δεν επιθυμείς ούτε να επεκτείνεις τη ζωή σου διαμέσου του παιδιού σου. Για άλλη μια φορά το σώμα υπακούει τις εντολές σου.
Αυτό που θα πρέπει να προσθέσουμε για το πρώτο κέντρο, είναι ότι εκεί βρίσκεται και η πηγή της απόλυτης αρχέγονης δύναμης, η δύναμη της Κουνταλίνι όπως τη λένε στην Ινδία.
Θεραπεία του πρώτου τσάκρα με ήχο, χρώμα και αναπνοή
Εάν πιστεύεις οτι ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων, τότε μαζί με τα παραπάνω προσπάθησε να ακούς σε καθημερινή βάση έναν από τους παρακάτω ήχους  για λίγα λεπτά. Θα βοηθήσει, εφόσον κι εσύ βοηθήσεις τον εαυτό σου.
ή αυτόν
Δεύτερο Τσάκρα
Αποτέλεσμα εικόνας για δεύτερο τσακρα


Ονομάζεται και – Ιερό, Σβαντιστάνα
Θέση – Δύο με τρία δάχτυλα κάτω από τον αφαλό
Όργανα που σχετίζεται – Σπλήνα, Ουροδόχος Κύστη, Νεφρά και για τις γυναίκες τα γυναικολογικά.
Γενικότερη συσχέτιση – Όλα τα υγρά του σώματος, πλην του αίματος
Διακυβερνά – Διαφορά, Αλλαγή, Δυαδικότητα, Κίνηση
Ρήμα που το χαρακτηρίζει – «Αισθάνομαι»
Χρώμα – Πορτοκαλί
Στοιχείο – Νερό
Το δεύτερο κέντρο βρίσκεται τρία δάχτυλα κάτω από τον αφαλό.
Το χρώμα του είναι το πορτοκαλί.
Το δεύτερο κέντρο είναι η έδρα των βασικών μας ενστίκτων. Εδώ βρίσκεται το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και το ένστικτο της αναπαραγωγής.
Σε αυτό το κέντρο υπάρχουν όλες οι προγραμματισμένες πληροφορίες που ενυπάρχουν μέσα μας από τη στιγμή της γέννησής μας με σκοπό να μας διατηρήσουν στη ζωή και να πολλαπλασιαζόμαστε.
Στις γυναίκες, αυτό το κέντρο είναι η έδρα των γεννητικών τους οργάνων.
Ενώ οι άντρες με το πρώτο κέντρο υλοποιούν, οι γυναίκες με το δεύτερο κέντρο κυοφορούν, ανατρέφουν και δίνουν όλα τα υλικά στοιχεία που χρειάζεται ένα παιδί για να επιβιώσει.
Αυτός είναι και ο λόγος που ένα παιδί είναι πολύ δεμένο με τη μητέρα του, διότι από κει αντλεί όλες τις φυσικές υλικές πηγές της επιβίωσής του και της συγκρότησης των πρώτων σωμάτων του. Τα πνευματικά χαρακτηριστικά τα κληρονομεί από το πατέρα.
Επίσης, το κέντρο αυτό είναι και η έδρα του ενστίκτου της κοινωνικότητας.
Αυτό το κέντρο μπορεί να υποστεί μπλοκάρισμα ή αλλοίωση όταν το άτομο έχει υπερβολικούς φόβους ή φοβίες ή όταν τα βασικά του ένστικτά δεν λειτουργούν σωστά.
Παραδείγματα:
Ένα κλασικό παράδειγμα είναι το άτομο που φοβάται πολύ το θάνατο. Ο φόβος αυτός θα δημιουργήσει υπερδραστηριότητα στο δεύτερο κέντρο διότι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι συνέχεια ενεργό. Το αποτέλεσμα αυτής της υπερδραστηριότητας είναι τα νεφρά να υπερλειτουργούν και να εκκρίνουν μεταξώ των άλλων υπερβολική ανδρεναλίνη αφού η πληροφορία που μεταφέρεται είναι ότι «κινδεύω να πεθάνω».
Η ανδρεναλίνη όμως είναι μια δηλητηριώδης ουσία η οποία θα πρέπει να καθαριστεί και πάλι από τα νεφρά για να μην μολύνει τον υπόλοιπο οργανισμό. Αυτή η υπερλειτουργία λοιπόν για μακρό χρονικό διάστημα ενδέχεται να όδηγήσει σε υπερκόπωση των νεφρών. Το αποτέλεσμα αυτής της υπερκόπωσης, είναι οι δημιουργίες πετρών, προβλήματα στην ουροδόχο κύστη, λοιμώξεις και σε πολύ προχωρημένο βαθμό οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια.
Σε αυτή τηνπερίπτωση το άτομο χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και φυσικά το ζητούμενο είναι να ξεπεράσει την έντονη φοβία του θανάτου.
Ένα άλλο κλασσικό παράδειγμα είναι του ατόμου που είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένο με την οικογένειά του αλλά για κάποιο λόγο, την αποχωρίζεται, κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Αυτό το γεγονός θα δημιουργήσει πάλι υπερλειτουργία του δεύτερου κέντρου διότι αυτή τη φορά πλήττεται σοβαρά το ένστικτο της κοινωνικότητας. Αυτή η κατάσταση σύντομα θα δημιουργήσει υπερδραστηριότητα του εντερικού συστήματος η οποία εάν συνεχίσει για καιρό θα οδηγήσει σε σπαστική κολίτιδα ή και σε ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα.
Το ζητούμενο εδώ είναι να υπάρξει αποδοχή της καινούργιας κατάστασης και να βρεθεί μια καινούργια «οικογένεια» είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά.
Ανάλογα λοιπόν με το πιο ένστικτο και σε ποιο βαθμό πλήττεται, ανάλογη είναι η δυσλειτουργία του κέντρου και τα προβλήματα που αυτό προκαλεί στο σώμα μας
Σε γενικές γραμμές, όταν το άτομο έχει έντονους υπαρξιακούς φόβους, πλήττονται τα νεφρά, όταν η γυναίκα έχει πρόβλημα σεξουαλικής φύσης, ή δεν θέλει να κάνει παιδιά, ή έχει φόβο να κάνει παιδιά, πλήττονται τα γυναικολογικά. Όταν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την επικοινωνία, με την οικογένεια ή άλλους τότε συνήθως πλήττονται τα έντερα.
Πρέπει να θυμόμαστε ωστόσο ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και χρειάζεται συνολική ανάλυση του προβλήματος. Φυσικά δεν καταλήγουμε και δεν εκφράζουμε σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε διάγνωση. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι προς δική μας χρήση για περαιτέρω και βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος μας και ενδεχομένως και των ανθρώπων που αγαπάμε.
Θεραπεία του δεύτερου τσάκρα με ήχο, εικόνα και αναπνοή
Εάν πιστεύεις οτι ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων, τότε μαζί με τα παραπάνω προσπάθησε να ακούς σε καθημερινή βάση έναν από τους παρακάτω ήχους για λίγα λεπτά. Θα βοηθήσει, εφόσον κι εσύ βοηθήσεις τον εαυτό σου.
ή αυτό
Τρίτο Τσάκρα
Αποτέλεσμα εικόνας για τριτο τσακρα
Ονομάζεται και – Ηλιακό Πλέγμα, Μανιπούρα
Θέση – Η περιοχή του Στομάχου (ανάμεσα από τον Αφαλό και το Διάφραγμα)
Όργανα που σχετίζεται – Πάγκρεας, Συκώτι, Στομάχι,
Γενικότερη συσχέτιση – Μεταβολισμός και Πέψη
Διακυβερνά – Ενέργεια, Δύναμη, Θέληση, Συναίσθημα
Ρήμα που το χαρακτηρίζει – «Μπορώ»
Χρώμα – Κίτρινο
Στοιχείο – Φωτιά
Το τρίτο κέντρο βρίσκεται μία παλάμη πάνω από τον αφαλό.
Το χρώμα του είναι το κίτρινο.
Αυτό το κέντρο είναι η έδρα των συναισθημάτων μας.
Επίσης, αυτό το κέντρο είναι το σημείο από όπου συνδεόμαστε με τους συνανθρώπους μας. Είναι η πόρτα μας στο σύμπαν.
Αυτός είναι ο λόγος που όταν βρισκόμαστε σε μια δυσάρεστη κατάσταση δημιουργείται κόμπος στο στομάχι μας, ή όταν έχουμε ένα ισχυρό προαίσθημα, η αίσθηση ξεκινάει από το στομάχι.
Αυτό το κέντρο μπορεί να υποστεί δυσλειτουργία όταν το άτομο έχει συναισθηματική ανισορροπία ή έχει ανισόρροπες σχέσεις με το περιβάλλον του.
Εάν ένα άτομο έχει πολύ συσσωρευμένο θυμό, πικρία, στρες, απογοήτευση κ.α. τότε το κέντρο θα δυσλειτουργήσει.
Εάν ένα άτομο υπόκειται σε ενεργειακή αφαίμαξη, τότε πάλι το κέντρο σταδιακά θα δυσλειτουργήσει και θα αλλοιωθεί.
Το κέντρο αυτό επηρεάζει κατά κύριο λόγο το πεπτικό σύστημα και όλα τα όργανά του – συκώτι (θυμός), στομάχι (άγχος), χολή (πικρία) πάγκρεας (απογοήτευση).
Παραθέτουμε ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί στη καθημερινότητά μας.
Ένας άνθρωπος, λόγω διαφόρων γεγονότων που έχουν συμβεί στη ζωή του και νιώθει ότι έχει αδικηθεί, νιώθει θυμό. Αντί λοιπόν να τον εκφράζει  το συγκρατεί και τον συσσωρεύει μέσα του. Όταν αισθανόμαστε θυμό συνήθως συμβαίνουν όλο και περισσότερα πράγματα για να μας τον αυξήσουν περαιτέρω και τελικάνα τον εκφράσουμε. Το όργανο που ανταποκρίνεται στο θυμό, είναι το συκώτι,το οποίο λαμβάνει το μήνυμα ότι υπάρχει υπερβολική έξαρση θυμού και με τη σειρά του προσπαθεί να βρει τρόπους εκτόνωσης για να μη πληγεί συνολικά ο άνθρωπος. Δημιουργεί λοιπόν στο άτομο τάσεις προς το αλκοόλ διότι μέσω του αλκοόλ το συκώτι γνωρίζει ότι η συνείδησή μας κάμπτεται. Έτσι, ελπίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα εκδηλωθεί επιτέλους ο συσσωρευμένος θυμός.
Πράγματι, υπό την επίρρεια του αλκοόλ, ο άνθρωπος γίνεται πιο εκφραστικός και έτσι εκφράζει μεταξύ των άλλων και τον θυμό του. Στην αρχή αυτό συμβαίνει σε ήπια μορφή. Καθώς όμως η επίρρεια του οινοπνεύματος περνά, τότε επιστρέφει πάλι στην πρότερη θέση του.
Η ανάγκη του θυμωμένου αατόμου όμως για έκφραση θα το οδηγήσει και πάλι στο να καταναλώσει αλκοόλ. Εαν αυτό επαναληφθεί πολλές φορές, τότε έχουμε το σύνηθες φαινόμενο του εθισμού και κατ’ επέκταση του αλκοολισμού.
Εάν το άτομο δεν διαπιστώσει εγκαίρως τον συσσωρευμένο θυμό του και συνεχίζει να τον εκφράζει μέσω του ποτού, τότε θα μπει σε έναν φαύλο κύκλο. Το ίδιο το ποτό θα του προκαλεί ακόμα περισσότερο θυμό και ενοχές προς τον εαυτό του, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη συσσώρευση θυμού, πολύ μεγαλύτερη χρήση οινοπνεύματος για να εκτονώνεται αυτός ο θυμός και τελικά το συκώτι θα φτάσει σε υπερκόπωση και το άτομο σταδιακά μπορεί να οδηγηθεί στην κίρρωση ήπατος.
Βασικό στοιχείο λοιπόν εδώ είναι να εξετάσουμε την πηγή του θυμού του και να αποκαταστήσουμε την αυτοέκφρασή του.
Ας πάρουμε όμως κι άλλο ένα παράδειγμα. Κάποιο άτομο, καθώς βρίσκεται με κάποιο φιλικό η συγγενικό πρόσωπο, απομυζάται η ενέργειά του. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διαμέσου των ρόλων ελέγχου προσπαθούν (ασυνείδητα συνήθως) να απομυζήσουν ενέργεια από το περιβάλλον τους. Όσο η ενέργεια  εξέρχεται βίαια από το ηλιακό πλέγμα και δεν εισέρχεται εκ νέου, το άτομο αρχίζει να νιώθει ότι αποδυναμώνεται και πράγματι αποδυναμώνεται ελλείψει ζωτικής ενέργειας. Ασυνείδητα λοιπόν προσπαθεί να αποφεύγει τη συνάντηση με τον άνθρωπο με τον οποίο αισθάνεται έτσι.
Όταν αυτό είναι εφικτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν όμως δεν είναι εφικτό, είτε γιατί είναι συγγενής, είτε γιατί είναι συνάδελφος είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, η συνεχής απώλεια ενέργειας θα οδηγήσει σε μεγάλες διαταραχές του πεπτικού συστήματος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οφείλουμε να απομακρυνθούμε από τέτοιες σχέσεις ή εάν αυτό δεν γίνεται, μπορούμε να καταφύγουμε σε διαφόρων ειδών προστασίες. Η πιο απλή προστασία είναι απλά να σταυρώνουμε τα χέρια μας με τέτοιον τρόπο ώστε να τοποθετηθούν πάνω στο ηλιακό πλέγμα (κίνηση που πολλές φορές την κάνουνε ασυνείδητα για να προστατευτούμε από τέτοια φαινόμενα).
Θεραπεία του τρίτου τσάκρα με ήχο, εικόνα και αναπνοή
Εάν πιστεύεις οτι ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων, τότε μαζί με τα παραπάνω προσπάθησε να ακούς σε καθημερινή βάση κάποιον από τους παρακάτω ήχους για λίγα λεπτά. Θα βοηθήσει, εφόσον κι εσύ βοηθήσεις τον εαυτό σου.
ή αυτόν
Τέταρτο Τσάκρα
Αποτέλεσμα εικόνας για τεταρτο τσακρα
Ονομάζεται και – Αναχάτα
Θέση – Στην μέση του Θώρακα
Όργανα που σχετίζεται – Καρδιά, πνεύμονες
Γενικότερη συσχέτιση – Κυκλοφορικό, Ανοσοποιητικό και Ενδοκρινολογικό σύστημα
Διακυβερνά – Αγάπη, Ευσπλαχνία, Ισορροπία
Ρήμα που το χαρακτηρίζει – «Αγαπώ»
Χρώμα – Πράσινο
Στοιχείο – Αέρας
Το τέταρτο κέντρο, το σημαντικότερο κι από τα 88.000 κέντρα του σώματός μας, βρίσκεται στο κέντρο του στήθους.
Το χρώμα του είναι το πράσινο.
Το κέντρο αυτό είναι ο ρυθμιστής της ενέργειας του σώματός μας, είναι το σημαντικότερο από τα 7 κέντρα διότι είναι το σημείο σύνδεσης των ανώτερων και των κατώτερων κέντρων, των ανώτερων και των κατώτερων σωμάτων. Θα λέγαμε ότι είναι το σημείο της ψυχής.
Το κέντρο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να δυσλειτουργήσει σημαντικά, ακριβώς γιατί είναι το σημείο της ψυχής, η οποία δύσκολα βλάπτεται. Λέγεται, ότι ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα κέντρα του ατόμου κλείσουν αλλά αυτό παραμένει λειτουργικό, αυτό θα καταφέρει να αντιστρέψει τη κατάσταση και να θεραπεύσει και τα άλλα κέντρα, αλλά εάν αυτό το κέντρο κλείσει, ακόμα κι αν λειτουργούν όλα τα άλλα, δεν υπάρχει επιστροφή.
Και φυσικά, σε αυτό το κέντρο ανήκει η ιδιότητα της ουράνιας αγάπης!
Ενώ όμως αυτό το κέντρο βάλλεται δύσκολα, υπάρχει ένα άλλο κέντρο το οποίο είναι ακριβώς πίσω από αυτό το οποίο σχετίζεται με την υλικά νοούμενη αγάπη.Δυστυχώς αυτό πλήττεται πολύ πιο εύκολα. Το χρώμα του είναι το Ροζ.
Όταν κάποιος νιώθει ότι δεν τον αγαπούν, ή ότι γενικότερα στη ζωή του δεν έχει εισπράξει αγάπη, τότε το κέντρο δυσλειτουργεί και πλήττονται οι πνεύμονες και το στήθος (εάν είναι γυναίκα) με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Αυτό το δευτερεύον – πίσω από τη καρδιά – κέντρο ονομάζεται και το κέντρο της θλίψης, ακριβώς γιατί η απουσία της αγάπης δημιουργεί θλίψη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ο άνθρωπος χρειάζεται επιβεβαιώσεις αγάπης που πρέπει να έρθουν συνήθως από κάποιον σύντροφο. Η σχέση με το σύντροφο είναι η πιο ιερή σχέση και η αγάπη που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ δύο ανθρώπων είναι ίδια με αυτή του πρωταρχικού κέντρου, της ουράνιας αγάπης.
Ένα συχνό παράδειγμα είναι η γυναίκα που έχει μια κακή σχέση με τον σύντροφο. Καθώς η αγάπη διαστρεβλώνεται ή απουσιάζει και τη θέση της παίρνει ο θυμός, η αγανάκτηση κ.α. , το δευτερεύον κέντρο αρχίζει να υπολειτουργεί, δίνοντας λιγότερη ζωτική ενέργεια στους πνεύμονες, στην καρδιά και στο στήθος, δημιουργώντας τάσεις για προβλήματα στο αναπνευστικό, στο κυκλοφορικό και κύστες στο στήθος.
Εάν αυτό συνεχιστεί όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα, το πρωτεύον κέντρο, ενδέχεται να διαταραχτεί. Η έλλειψη ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία όγκου στο στήθος, σε καρδιακά ή έντονα αναπνευστικά προβλήματα.
Το ζητούμενο εδώ είναι:
Εάν υπάρχει ένας σύντροφος με τον οποίο δεν υπάρχει πια αγάπη τότε μη συμβιβάζεσαι άλλο. Αξίζεις κάτι καλύτερο.
Εάν για κάποιο λόγο το παραπάνω δεν είναι εφικτό, προσπάθησε να βρεις ανθρώπους και χώρους όπου θα μπορείς να δώσεις και να λάβεις αγάπη.
ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ…. μάθε να αγαπάς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου!!!
Θεραπεία του τέταρτου τσάκρα με ήχο, εικόνα και αναπνοή
Εάν πιστεύεις οτι ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων, τότε μαζί με τα παραπάνω προσπάθησε να ακούς σε καθημερινή βάση κάποιον από τους παρακάτω για λίγα λεπτά. Θα βοηθήσει, εφόσον κι εσύ βοηθήσεις τον εαυτό σου.
ή αυτόν
Πέμπτο Τσάκρα

Ονομάζεται και – ΒισούνταΑποτέλεσμα εικόνας για πεμπτο τσακρα
Θέση – Λαιμός
Όργανα που σχετίζεται – Θυρεοειδής, Πνεύμονες, Φωνητικές Χορδές, Βρόγχοι
Γενικότερη συσχέτιση –
Χρώμα – Μπλε
Στοιχείο – Ήχος
Διακυβερνά – Επικοινωνία, Έκφραση, αποφασιστικότητα
Ρήμα που το χαρακτηρίζει – «Μιλώ»
Το πέμπτο κέντρο βρίσκεται στη βάση του λαιμού.
Το χρώμα του είναι το γαλάζιο.
Το κέντρο αυτό είναι η έδρα της αυτοέκφρασης μας, της επικοινωνίας, της στάσης μας απέναντι στη ζωή.
Το κέντρο αυτό μπορεί να υποστεί βλάβες όταν το άτομο δεν έχει ελεύθερη αυτοέκφραση, είτε γιατί κάποιος του το επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα, είτε λόγω της ιδιοσυγκρασίας του.
Το κέντρο αυτό συνδέεται άμεσα με το τρίτο κέντρο, το ηλιακό πλέγμα.
Το πέμπτο τσάκρα είναι πολύ ευαίσθητο στις απότομες αλλαγές του περιβάλλοντός μας. Συνήθως μετά από κάποιο σοκ το κέντρο του λαιμού κλείνει με αποτέλεσμα να δημιουργεί βραχνάδα, προβλήματα φαρυγγίτιδας, λαρυγγίτιδας και θυρεοειδούς,. Σε ακραίες περιπτώσεις, εάν κλείσει το κέντρο αυτό βίαια (συνήθως από τραυματικό γεγονός) το άτομο μπορεί να χάσει ακόμα και τη φωνή του, ή να υποστεί οριστικές αλλοιώσεις στις φωνητικές του χορδές. Από αυτές τις καταστάσεις βγήκαν οι εκφράσεις «έχασε τη μιλιά του», «έμεινε άφωνος» κ.λ.π.
Συνήθως ο φόβος παίζει πολύ σημαντικό παράγοντα στη δυσλειτουργία του κέντρου. Ο φόβος για τη κριτική των άλλων, ή τις επιπτώσεις που μπορεί να πιστεύει το άτομο ότι θα έχει η ελεύθερη έκφρασή του, μπορεί να τον οδηγήσει σταδιακά σε περιορισμένη αυτοέκφραση, άρα και σε στρέβλωση του ενεργειακού κέντρου.
Πολλές φορές για παράδειγμα, παλαιότερα, όταν η κοινωνία ήταν πολύ πιο επικριτική απέναντί στους ομοφυλόφιλους, τους οδηγούσε σε σημαντικά προβλήματα τέτοιου τύπου. Επίσης, σε χώρες όπου υπάρχει απαγόρευση της ελευθερίας του λόγου, μπορεί μαζικά ένας λαός να υποστεί βλάβη σε αυτό το κέντρο. Έχει παρατηρηθεί κατά το παρελθόν ότι λαοί οι οποίοι εισήλθαν σε περιόδους δικτατορίας, υπέστησαν σημαντικές αλλαγές στη χροιά της φωνής τους.
Πως συνδέεται το 5ο με το 3ο τσάκρα;
Όλες οι αιτίες που δημιουργούν προβλήματα στο ηλιακό πλέγμα (ή τρίτο κέντρο) μπορούν να επιλυθούν εάν το άτομο έχει καλή αυτοέκφραση. Εάν το άτομο εκφράζει το θυμό του, τότε αυτός δεν συσσωρεύεται, εάν εκφράζει την απογοήτευσή του, την πικρία του κ.ο.κ. τότε τίποτα από ολα αυτά δεν συσσωρεύονται και ως εκ τούτου δεν προκαλούνται διαστρεβλώσεις στο ηλιακό πλέγμα, άρα και στο πεπτικό μας σύστημα.
Συμπεραίνουμε λοιπόν οτι εάν κάποιος έχει προβλήματα που αφορούν το τρίτο κέντρο, τότε είναι βέβαιο οτι έχει προβλήματα και στο πέμπτο κέντρο, δηλαδή στην αυτοέκφρασή του.
Αντίστροφα, αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε άνετα με τους άλλους, μας δίνει και το πράσινο φως για να εκφραστούμε. Άρα ο φόβος ή γενικά οποιοδήποτε μπλοκάρισμα υπάρχει στο πέμπτο κέντρο έχει άμεση σχέση με το ηλιακό πλέγμα, αφού αυτό είναι ο ρυθμιστής της επικοινωνίας μας με τους άλλους.
Είδαμε λοιπόν οτι τα δύο αυτά κέντρα είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό μας δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα αλλά ταυτόχρονα και έναν πιο εύκολο τρόπο να το λύσουμε.
Το πρόβλημα είναι οτι η δυσλειτουργία του ενός κέντρου, θα φέρει και την δυσλειτουργία του άλλου.
Η λύση είναι οτι μπορούμε εύκολα να αποκαταστήσουμε την λειτουργία του κέντρου επηρεάζοντας το άλλο.
Για παράδειγμα, βοηθάμε έναν αλκοολικό (τρίτο κέντρο) με το να εκφράζει το θυμό του (πέμπτο κέντρο) ή βοηθάμε ένα ντροπαλό παιδί (πέμπτο κέντρο) με το να αμβλύνουμε τους φόβους του (τρίτο κέντρο) κ.ο.κ.
Η συζήτηση και η παρότρυνση για ελεύθερη έκφραση και αυτοαποδοχή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
Θεραπεία με ήχο, εικόνα και ήχο
Εάν πιστεύεις οτι ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων, τότε μαζί με τα παραπάνω προσπάθησε να ακούς σε καθημερινή βάση αυτόν τον ήχο για λίγα λεπτά. Θα βοηθήσει, εφόσον κι εσύ βοηθήσεις τον εαυτό σου.
ή αυτόν
Έκτο Τσάκρα
Αποτέλεσμα εικόνας για εκτο τσακρα
Ονομάζεται και – Τρίτο Μάτι, Άτζνα
Θέση – Κέντρο του Μετώπου
Όργανα που σχετίζεται – Επίφυση, υπόφυση και νευρικό σύστημα
Γενικότερη συσχέτιση – Όραση
Χρώμα – Λουλακί
Στοιχείο – Φως
Διακυβερνά – Διαίσθηση, Φαντασία, Διόραση
Ρήμα που το χαρακτηρίζει – «Βλέπω»
Το κέντρο αυτό είναι το γνωστό σε όλους μας ως τρίτο μάτι και βρίσκεται μεταξύ των φρυδιών μας.
Το χρώμα του είναι το μπλε ή λουλακί.
Το κέντρο αυτό είναι η έδρα της διαίσθησης, του οραματισμού, της σκέψης, της σοφίας, της διεισδυτικότητας και της ψυχολογικής κατάστασης του ανθρώπου και συνδέεται με το δεύτερο κέντρο (τρία δάχτυλα κάτω από τον αφαλό).
Επηρεάζει ολόκληρο το νευρικό και ενδοκρινικό σύστημα του ατόμου.
Το κέντρο αυτό μπορεί να υποστεί βλάβη, όταν το άτομο πάθει νευρικό κλονισμό, όταν υπάρχουν ψυχολογικά έντονα προβλήματα ή όταν υπάρχει ακατάπαυστη υπερένταση.
Το τρίτο μάτι συνδέεται άμεσα με το δεύτερο κέντρο. Αυτό σημαίνει, όπως είδαμε και στο πέμπτο κέντρο, οτι οποιαδήποτε διατταρχη του δεύτερου κέντρου επηρεάζει άμεσα το έκτο και αντίστροφα.
Κάποια παραδείγματα..
Όταν ένα άτομο δεν έχει σεξουαλική δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε το νευρικό του σύστημα κλονίζεται, νιώθει υπέρένταση, η σκέψη θολώνει και τότε είναι εύκολο να αποπειραθεί ακόμα και να βιάσει. Όλα αυτά με τα οποία γελάμε όπως «το σεξ σε χαλαρώνει», «το σεξ σου αφαιρεί την ένταση» κ.α. έχουν ακριβώς αυτή τη βάση.
Αντίστροφα, εάν το έκτο κέντρο δυσλειτουργεί, τότε το άτομο ενδέχεται να έχει προβλήματα στύσης, ή ακόμα και διαστροφικές τάσεις.
Ένα άλλο συχνό παράδειγμα είναι τα άτομα τα οποία έχουν διανοητική υστέρηση ή έχουν διανοητικές αναπηρίες. Συνήθως, αυτά τα άτομα έχουν σεξουαλική υπερδραστηριότητα, μιας και το ανώτερο κέντρο δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί όπως πρέπει την ενέργεια.
Το ανάποδο θα δούμε σε ανθρώπους, που ενώ είναι νοητικά φυσιολογικοί, η σεξουαλική υπερδραστηριότητα τους οδηγεί έστω και σε μερική προσωρινή αποχαύνωση.
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε οτι ο τρόπος που σκέφτόμαστε, η ένταση της εργασίας μας και της καθημερινότητάς μας ρυθμίζει τα βασικά μας ένστικτα και φυσικά και το αντίστροφο.
Η εσκεμμένη ειδική διαχείριση της σεξουαλικής ενέργειας, μπορεί πράγματι να επιφέρει αυτό που λέμε ενόραση, διαίσθηση κ.α. μιας και ό,τι συμβαίνει στο δευτερο κέντρο επηρεάζει άμεσα το τρίτο μάτι.
Θεραπεία του έκτου τσάκρα με ήχο, εικόνα και αναπνοή
Εάν πιστεύεις οτι ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων, τότε μαζί με τα παραπάνω προσπάθησε να ακούς σε καθημερινή βάση έναν από τους παρακάτω ήχους για λίγα λεπτά. Θα βοηθήσει, εφόσον κι εσύ βοηθήσεις τον εαυτό σου.
ή αυτόν
Έβδομο Τσάκρα
Αποτέλεσμα εικόνας για εβδομο τσακρα
Ονομάζεται και – Κορώνα, Σαχασράρα
Θέση – Κορυφή του Κρανίου
Όργανα που σχετίζεται – Υπόφυση
Χρώμα – Λευκό (ή μωβ)
Διακυβερνά – Το θρησκευτικό συναίσθημα
Ρήμα που το χαρακτηρίζει – «Γνωρίζω»
Το έβδομο κέντρο βρίσκεται στη κορυφή της κεφαλής μας.
Το χρώμα του είναι το μοβ – λιλά, ή λευκο, ενώ άλλοι του προσδίδουν όλα τα χρώματα της ίριδας και έχει άμεση σχέση με το πρώτο μας κέντρο.
Είναι η έδρα της ανώτερης επικοινωνίας, της έμπνευσης, της τέχνης και της σύνδεσης με το ανώτερο.
Όπως το πρώτο κέντρο έχει να κάνει με τη σύνδεσή μας στη Γη, αυτό το κέντρο αναλαμβάνει να διατηρεί τη σύνδεσή μας με το πνεύμα. Λέγεται και κέντρο της Νιρβάνα, η αλλιώς το κέντρο της αιώνιας έκστασης και ευτυχίας.
Η υπερβολική ενασχόληση και ανησυχία με την ύλη είναι η αιτία που αυτό το κέντρο μπορεί να δυσλειτουργήσει.
Όσο το κέντρο αυτό στρεβλώνεται, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος απομακρύνεται από την ευτυχία, τη χαρά και την ευδαιμονία. Ως εκ τούτου λοιπόν προσκολλάται ακόμα περισσότερο στην ύλη με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί δάσκαλοι στην εποχή μας λένε ότι διανύουμε την εποχή όπου η ανθρωπότητα αποποιήθηκε την ευτυχία της και έκλεισε το σημαντικότερο κέντρο που την ενώνει με τα ανώτερα ιδανικά.
Η δυσλειτουργία του κέντρου αυτού, μας αποκόβει όπως είπαμε και παραπάνω από την χαρά και την ευτυχία. Συνήθως λοιπόν, οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκαταστήσουν αυτή τη χαρά ενασχολούμενοι ακόμα περισσότερο με την ύλη.
Καθώς όμως η ύλη από μόνη της δεν μπορεί να φέρει την ευτυχία, το άτομο βυθίζεται σε κατάθλιψη. Η ίδια δηλαδή η υπερτροφοδότηση του πρώτου κέντρου σιγά σιγά οδηγεί το άτομο να έχει τάσεις φυγής, το πρώτο κέντρο στρεβλώνεται και αρχίζουν τα προβλήματα.
Το ζητούμενο εδώ είναι η αναζήτηση της πνευματικής χαράς, του διαλογισμού και της προσφοράς.
Θεραπεία με ήχο, εικόνα και αναπνοές
Πνευματικά Τσάκρα
Σχετική εικόνα
Εκτός από το κανονικό Ενεργειακό Σύστημα Τσάκρα υπάρχει ένα εκτεταμένο σύστημα των τσάκρα, το οποίο μόλις τώρα γίνεται γνωστή στην ανθρωπότητα. Το ενεργειακό αυτό σύστημα είναι σε λανθάνουσα κατάσταση στους περισσότερους ανθρώπους.
Ωστόσο, δεδομένου ότι όλο κσι περισσότεροι άνθρωποι αναπτύσουμε την πνευματικότητα, αυττο το εκτεταμένο ενεργειακό σύστημα αρχίζει να διαφαίνεται μέσα μας. Αυτό το εκτεταμένο σύστημα είναι το επόμενο βήμα στην πνευματική εξέλιξη του πλανήτη.
Μέχρι πρόσφατα, πολύ λίγοι Δάσκαλοι απέκτησαν πρόσβαση και χρησιμοποίησαν αυτό το ισχυρό ενεργειακό σύστημα. Τώρα, έχει έρθει η ώρα για όλους να συνειδητοποιήσουν αυτό το σύστημα και να αντληθούν τα οφέλη της χρήσης του, στην καθημερινή ζωή και την πνευματική εξέλιξη.
Ο κύριος σκοπός αυτών των τσάκρα είναι να μπορέσει το άτομο να συντονιστεί με τον εσώτερο εαυτό του ή τον Θεϊκό του εαυτό, με την Θεία Βούληση, ακόμα και τη γαλαξιακή κοινότητα που περιβάλλει και υποστηρίζει τη γη στην εξέλιξή της. Η πρώτη ομάδα τσάκρα (ένα έως επτά) έχει ως στόχο να μας βοηθήσει και να αναπτύξει τη σχέση μας με την Γη. Θα σε βοηθήσει να γίνεις ένα με τον πλανήτη.
Στη συνέχεια, τα επόμενα πέντε (8-12) μας βοηθούν να γίνουμε ένα με το σύμπαν. Η επικέντρωση στον εαυτό μας σας σιγά-σιγά απομακρύνεται και μετακινείται προς τα έξω για να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των λαών και των πραγματικοτήτων αυτού του κόσμου, καλύπτοντας έτσι την ίδια την Θεότητα. Με αυτόν τον τρόπο αναπτυσόμαστε, εξελισόμαστε και γινόμαστε πολύ πιο τέλειοι. Καθώς θα σταματάμε να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να εστιάζουμε σε αυτές τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας, θα προχωράμε βήμα βήμα σε έναν άλλο κόσμο όπου τα πάντα είναι δυνατά.
Ένα από τα πράγματα που το διευρυμένο σύστημα τσάκρα θα βοηθήσει είναι η κατάρριψη του εαυτού εντός των ορίων του χρόνου και του χώρου. Για να μετακινηθούμε προς τα έξω σε άλλες διαστάσεις και πραγματικότητες είναι απαρίτητο να αντιληφθούμε ότι η Γη φυσικά είναι μόνο ένα μέρος από τα πολλά που κατοικούνται.
Σε άλλα μέρη του Σύμπαντος, υπάρχουμε επίσης και ζούμε σε παράλληλες πραγματικότητες. Υπάρχουν πράγματα που κάνουμε σε αυτές τις άλλες πραγματικότητες, όπως ακριβώς κάνουμε εδώ στη Γη, και αυτά τα πράγματα είναι εξίσου σημαντικά για την φυσική ζωή μας.
Επιπλέον, όταν αρχίζει να παρατηρεί κανείς τις άλλες πραγματικότητες και δει τι συμβαίνει, μια νέα εικόνα για το τι είναι η εξέλιξη αρχίζει να παίρνει μορφή. Αντιλαμβάνεται ότι όλες οι υπάρξεις του είναι σαν μουσικά όργανα σε μια μεγάλη ορχήστρα που κατευθύνουν τη Δημιουργία. Θα δεί τον εαυτό του ως ένα ον που υπερβαίνει το χρόνο και το φυσικό σώμα.
Κάθε πνευματικό τσάκρα, εκτός από την υποβοήθηση της ανάπτυξης της δικής μας ενέργειας και ευεξίας, μας βοηθά να αγγίξουμε ένα συγκεκριμένο τμήμα αυτού του πιο αχανούς σύμπαντος.
Κάθε πνευματικό τσάκρα ανοίγει μια πόρτα που αντιστοιχεί σε ένα άλλο μέρος της μεγάλης απεραντοσύνης που είναι «Ο Δημιουργός». Υπάρχει ένας φυσικός νόμος σε κάθε τσάκρα. Το άνοιγμα ενός κέντρου μας οδηγεί σταδιακά στο άνοιγμα του επόμενου.Λόγω αυτής της τάξης, τα κέντρα αυτά θα ξυπνήσουν ένα προς ένα με κάθε κέντρο που ζωντανεύει, να δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα στο επόμενο. Εάν μπορούσαμε να τα παρατηρήσουμε θα βλέπαμε οτι υπάρχει ένα είδος προτύπου σε αυτή την διαδικασία.
Το 8ο κέντρο θα ανοίξει πρώτο, με κάποια καθυστέρηση πριν ανοίξει το επόμενο. Στη συνέχεια, μετά από αυτή την καθυστέρηση, το 9ο θα ανοίξει και το 10ο θα δείξει μόνο ένα αμυδρό φως της δραστηριότητας του. Σε αυτό το σημείο, το 8ο κέντρο θα επεκταθεί περισσότερο. Στη συνέχεια, όταν το 10ο κέντρο αρχίσει πραγματικά να ανοίγει, το 9ο κέντρο θα υποστεί άλλη άλλη μια επέκταση, με το 8ο κέντρο να επεκτείνεται ακόμη περισσότερο.
Η επόμενη οκτάβα θα έχει το 11ο κέντρο να επεκτείνεται με το 12ο κέντρο να δείχνει απλώς μια αχτίδα δραστηριότητας. Στη συνέχεια η διαδικασία επαναλαμβάνεται στο χαμηλότερο πνευματικό τσάκρα.
Είναι ένα είδος κοσμικού κύματος, με κάθε άνοιγμα του κέντρου να κινεί την ενέργεια στα χαμηλότερα τσάκρα, αναγκάζοντάς τα να ανοίξουν περισσότερο.
Δυστυχώς, είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που έχουμε διαθέσιμες γοα τα λεγόμενα πνευματικά τσάκρα, μιας και είναι ένα πολύ καινούργιο και πρωτόγνωρο θα έλεγα σύστημα που μας φανερώνεται σιγά σιγά.
Όγδοο Τσάκρα
To 8o βρίσκεται περίπου 30 πόντους πάνω από την κορυφή του κεφαλιού μας και είναι συνήθως ανενεργό. Υπολογίζεται οτι το κέντρο αυτό έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται σε μαζική κλίμακα μόλις από τον προηγούμενο αιώνα.
Όταν το όγδοο Κέντρο ενεργοποιείται τότε απομακρύνεται από το κεφάλι μας και φτάνει σε απόσταση ενός μέτρου από το 7ο κέντρο.
Αυτό συμβαίνει διότι πλέον η αντίληψη του ατόμου έχει αρχίσει να διευρύνεται και είναι πλέον έτοιμος να αντιληφθεί ένα μεγαλύτερο εύρος πραγματικοτήτων, πέραν αυτής στην οποία ζει ο ίδιος.
Το όγδοο κέντρο είναι το κέντρο της Θείας Αγάπης. Για την ακρίβεια είναι το κατώτερο κέντρο που μπορεί να εκφραστεί η Θεία Αγάπη. Λέγεται οτι το 8ο κέντρο επικοινωνεί με το κέντρο της καρδιάς, (το 4ο κέντρο) και ότι το άνοιγμά του μπορεί να επιτευχθεί μόνο από την υπέρβαση της γήινης αγάπης, στην ουράνια αγάπη και απο κει στην Θεία Αγάπη.
Εδώ τα όρια της αγάπης σπάνε και διοχετεύονται προς κάθε ζωντανό ον, χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις.
Εδώ η αγάπη δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Δεν γνωρίζει σωστούς και λάθους αποδέκτες της απεραντοσύνης της. Απλά διαχέεται και μετουσιώνει το κάθε τι.
Είναι το κέντρο της πνευματικής συμπόνοιας και του αλτρουισμού, διότι τα όρια μεταξύ των έμβιων όντων χάνονται και είναι πλέον πεποίθηση του ατόμου οτι οτιδήποτε συμβαίνει σε οποιοδήποτε ον του κόσμου στην πραγματικότητα πλήττει τον ίδιο, άρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να προστατεύσει με κάθε τρόπο τον μεγάλο Εαυτό του.
Τέλος, το άνοιγμα του όγδοου κέντρου σημαίνει και το τέλος του προσωπικού κάρμα. Το άτομο, έχοντας χάσει τα όρια του μικρού του εαυτού, απελευθερώνεται από τα δεσμά του Κάρμα.
Ένατο Τσάκρα
Το 9ο κέντρο βρίσκεται 1 μέτρο πάνω από το κεφάλι μας καθώς είναι ανενεργό. Όταν όμως το όγδοο κέντρο ενεργοποιηθεί, τότε το 9ο αφήνει τη θέση του στο 8ο και εκείνο φτάνει έξω από τον πλανήτη μας. Γίνεται δορυφόρος της Γης.
Αυτό συμβαίνει γιατί πλέον το άτομο συμβιώνει με το πλανητικό πνεύμα και η εξέλιξή του ταυτίζεται με τον πλανητικό Λόγο.
Το 9ο κέντρο εμπεριέχει το αποτύπωμα της ψυχής του ατόμου. Εδώ η έννοια του χώρου και του χρόνου αλλάζει και γίνεται από γραμμική σε παράλληλη.
Έτσι, το ένατο κέντρο εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες του ατόμου από όλες του τις ενσαρκώσεις. Τώρα πλέον το πριν και το μετά δεν υπάρχει. Μόνο το τώρα υφίσταται.
Το άτομο αφυπνίζει όλες του τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δυνατότητες που έχει αποκομίσει από όλες τις προηγούμενες ζωές του.
Δέκατο Τσάκρα
Όσο προχωράμε με τα πνευματικά κέντρα, όλα τα μεγέθη και ιδιότητες γίνοντας όλο και πιο αφηρημένες.
Το 10ο κέντρο βρίσκεται στα πέρατα του ηλιακού συστήματος και υπόκειται πλέον στον ηλιακό Λόγο.
Η αντίληψη της ατομικότητας σε αυτό το επίπεδο περικλείει ολόκληρο το ηλιακό σύστημα σαν έναν μοναδικό οργανισμό. Το επίπεδο της συλλογικότητας εδώ διευρύνεται πολύ έντονα.
Το 10 κέντρο είναι το κέντρο της Θείας Δημιουργικότητας. Ο άνθρωπος εδώ για πρώτη φορά αισθάνεται συνδημιουργός του Κόσμου του. Κατανοεί πως ό,τι κάνει ή σκέφτεται επηρεάζει ολόκληρη την μικρή δημιουργία στην οποία βρίσκεται.
Στο 10ο κέντρο το θηλυκό και το αρσενικό καταρρέουν. Η διπολικότητα γίνεται πλέον πολύ αχνή. Το άτομο χάνει το γένος του. Το σκοτάδι και το φως, πλέον χάνουν την αίγλη τους και γίνεται κατανοητό οτι όλα εξυπηρετούν το Θείο Σχέδιο.
Τέλος, η ενεργοποίηση του 10ου κέντρου αφυπνίζει και κάνει διαθέσιμες όλες τις ικανότητες που προήλθαν από το 9ο κέντρο.
Ενδέκατο Τσάκρα
Το 11ο κέντρο βρίσκεται στην καρδιά του γαλαξία μας. Εδώ πλέον η συνείδηση ξεφεύγει από τον Ηλιακό Λόγο και υπάγεται στον Γαλαξιακό Λόγο.
Το 11ο κέντρο εμπεριέχει όλη την ιστορία του σύμπαντος και αποτελεί το κέντρο της Θείας Σοφίας.
Εδώ, σε αντίθεση με το 9ο κέντρο στο οποίο η αντίληψη του ατόμου για τον χρόνο αλλάζει, ο χρόνος και ο χώρος καταρρέει. Το άτομο πλέον δεν έχει κανέναν απολύτως περιορισμό.
Είναι τόσο απόλυτα συνδεδεμένος με την πνευματική ενέργεια που μπορεί να δημιουργεί αντίγραφα του εαυτού του, να μεταφέρεται ακαριαία σε οποιοδήποτε σημείο του γαλαξία και έχει πλήρη πρόσβαση στα ακασικά αρχεία.
Για το άτομο που έχει ενεργοποιήσει το 11ο κέντρο, δεν υπάρχει χρόνος μεταξύ της σκέψης και της πράξης του. Ό,τι σκέφτεται, ταυτόχρονα υλοποιείται.
Στο 11ο κέντρο το άτομο είναι πλέον μεγάλος δημιουργός και συλλαμβάνει άμεσα το Θείο Σχέδιο.
Δωδέκατο Τσάκρα
Το 12ο κέντρο βρίσκεται στα πέρατα του Σύμπαντος και πλέον το άτομο εδώ υπάγεται στον Συμπαντικό Λόγο.
Εδώ ίσως είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε πως ένα άτομο υπάρχει σε ολόκληρο το σύμπαν ταυτόχρονα. Το αποτύπωμα αυτού του μικροσκοπικού όντος που κατοικεί σε ένα μικρό πλανήτη ενός πολύ μικρού ηλιακού συστήματος, στην άκρη ενός γααξία, φέρει είναι αντιληπτό μέχρι τα πέρατα του σύμπαντος.
Εδώ το άτομο συνδέεται με την Θεϊκή Μονάδα. Διατηρώντας πλέον στο ελάχιστο τηναίσθηση της ατομικότητάς του, ο άνθρωπος πλέον δεν αντιλαμβάνεται το Θείο Σχέδιο, αλλά είναι ο ίδιος το Θείο Σχέδιο, δεν είναι πια Συνδημιουργός, αλλά Δημιουργός. Δεν κινείται μέσα στον χώρο και στον χρόνο, γιατί είναι παντού και ήταν πάντα. Η ύπαρξή του μέσα σε ένα υλικό σώμα είναι τόσο δύσκολη που αναγκάζεται να αποσύρεται συχνά από αυτό για να μην το διαλύσει.
Εδώ το όν… συνειδητοποιεί οτι υπάρχει πλέον άλλο ένα μόνο εξελικτικό βήμα…
Δέκατο τρίτο τσάκρα
Κανονικά δεν θα έπρεπε να αναφέρουμε καθόλου αυτό το κέντρο, αλλά αφού κάναμε αυτή την εργασία μέχρι εδώ ας την φέρουμε εις πέρας.
Το κέντρο αυτό υπάρχει και δεν υπάρχει ταυτόχρονα. Το κέντρο αυτό είναι ο ίδιος ο Δημιουργός. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης, μιας και το άτομο πλέον χάνει την ατομικότητά του πλήρως και συγχωνεύεται με την πρωταρχική Πηγή.
Τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί για αυτό κέντρο, γιατί τίποτα δεν μπορεί να είναι γνωστό, ή ίσως όλα πλέον είναι γνωστά.

Ο λόγος που το συγκεκριμένο κέντρο υπάρχει και δεν υπάρχει είναι γιατί όσο είμαστε ενσαρκωμένοι στο υλικό πεδίο ποτέ δεν θα φτάσουμε εκεί.\

Πηγή http://enallaktikidrasi.com