Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

οι 8 τύποι των ανθρώπινων χαρακτήρων (καρλ γιουνγκ)

Οι 8 τύποι των ανθρώπινων χαρακτήρων (Καρλ Γιουνγκ)
«Ο Άνθρωπος Χρειάζεται Τις Δυσκολίες Για Την Υγεία Του.»
«Με Την Αυτοθυσία Κερδίζουμε Τον Εαυτό Μας, Το Εγώ Μας Γιατί Μόνο Αυτό Που Δίνουμε Το Έχουμε.»
«Η Εξατομίκευση Δεν Αποκλείει, Αλλά Περικλείει Τον Κόσμο.»
C. JUNG
Η γνώση μιας κατάστασης ή γεγονότος σε βοηθά στον χειρισμό της, αν υπάρχει και η απαραίτητη δύναμη τότε η κατάσταση και το γεγονός ελέγχεται.
Όταν κάποιος τολμά να αναλάβει την δύναμη ή μάλλον την ευθύνη για να οδηγήσει ανθρώπους και τον ίδιο του τον εαυτό, τότε νοιώθει να μεγαλώνει μέσα του η δίψα της γνώσης και ειδικά εκείνης που αφορά τον ανθρώπινο ψυχισμό.
- Η ανάλυση και ταξινόμηση των ανθρώπινων χαρακτήρων μαζί με τις αιτίες, αποτελέσματα και σχέσεις που τους διέπουν είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία αποδοχής και κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των δικών μας προκαταλήψεων. Όταν ειδικά η ταξινόμηση αυτή έχει γίνει από τον Γιούνγκ, τον περισσότερο «ολιστικό» από όλους τους ψυχίατρους-ψυχολόγους, τότε το εργαλείο αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία.
- Επίσης θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε την ταξινόμηση αυτή που κάνει ο Γιούνγκ στο ολιστικό εκείνο ΜΑΝΤΑΛΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ που κρύβει μέσα του και εναρμονίζει τόσες εσωτερικές γνώσεις για την ψυχολογία και την εξέλιξη.

Ο ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Κατά τον Γιούνγκ, ο ανθρώπινος ψυχολογικός κόσμος μοιάζει σαν σφαίρα που συνήθως φωτίζει μόνο κάποιο ή κάποια τμήματά της. Το κέντρο είναι ο Εαυτός, ο Μεγάλος άνθρωπος. Το μέρος όπου είναι φωτισμένο αποτελεί το Εγώ. Το Εγώ ή μάλλον τα διάφορα εγώ τα συνειδητοποιούμε ανάλογα με το φώτισμα. Η ανθρώπινη ολοκλήρωση και ευτυχία βρίσκεται στο φώτισμα ολόκληρης της σφαίρας και κατά συνέπεια στην ταύτισή μας με τον Μεγάλο άνθρωπο, το Κέντρο (ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ). Το επόμενο βήμα είναι η επικοινωνία και η ταύτιση της σφαίρας μέσα στην ομαδική σφαίρα του ανθρώπινου είδους (συλλογικό ασυνείδητο).
Το Εγώ που συνειδητοποιούμε ορίζει ταυτόχρονα το ασυνείδητο σαν την υπόλοιπη σφαίρα, αλλά κυρίως στην αντιδιαμετρική επιφάνεια της σφαίρας.
Ταυτόχρονα το Εγώ βοηθείται ή εμποδίζεται από τα διπλανά μέρη, έτσι ώστε δεν υπάρχει ποτέ στασιμότητα αλλά «τρισδιάστατη» κίνηση και προσπάθεια δυναμική σφαιρικότητας. Όταν όμως ο τρόπος ζωής επιβάλλει στατικότητα, τότε δημιουργούνται οι νευρώσεις και τα συμπλέγματα, οι αρρώστιες με καθαρή ψυχολογική αιτία και όχι οργανική.
Το libido, οι λειτουργίες της συνείδησης και οι δύο γενικές τάσεις
Το libido (όρος που δανείστηκε από τον Φρόιντ) δηλώνει την ολική αδιαφοροποίητο ψυχική ενέργεια. Αποτελείται από την αίσθηση (Empfinden), την «ενόραση» (Intuieren), την νοημοσύνη (Denken) και το συναίσθημα (Fuhlen). Εκδηλώνεται σύμφωνα με τις αρχές διατήρησης της ενέργειας και της εντροπίας.
Έτσι έχουμε τέσσερεις βασικές λειτουργίες του συνειδητού.
α. Νοητική (Denklfunktion): καθορίζεται ο βιοτικός προσανατολισμός. Τακτοποιούνται τα ψυχικά με κανόνες λογικής.
β. Συναισθηματική (Fuhlfunktion): αντίθετα με την προηγούμενη αλλά σε σχέση με αυτήν.
γ. Αισθητική (Empfindungsfunktion): αντιλαμβάνεται τον κόσμο των αισθητών αντικειμένων με την βοήθεια των αισθητηρίων οργάνων.
δ. Ενορατική (Intuitionfunktion): Λειτουργεί «αντίθετα» με την προηγούμενη.

Αντιρρόπηση ή αναπλήρωση λειτουργίας ή τάσης

Σύμφωνα και με τον Ηράκλειτο, «η παλίντροπος αρμονίη οκώσπερ(;) τόξον και λύρης», ο Γιούνγκ μιλά με την αρχή της αντιρρόπησης ή αναπλήρωσης (Kompensation). Αντίρροπα συμπεριφέρονται η νόηση με το συναίσθημα και η αίσθηση με την ενόραση. Επίσης η εξωστρέφεια με την ενδοστρέφεια, το συνειδητόν με το ασυνείδητο ή ακόμη και ο ύπνος με την εγρήγορση. Ουσιαστικά ο άνθρωπος είναι ψυχολογικά υγιής και ευτυχής όταν φροντίζει να μην γείρει επικίνδυνα ο ζυγός προς την μία λειτουργία ή τάση. Όταν ο τρόπος ζωής μας μας οδηγεί σε ακρότητες, τότε στο ασυνείδητο προβάλλει συνεχώς την αντίθετη στάση, προσπαθώντας να αναπληρώσει και να ισορροπήσει την ψυχοσωματική έκφραση του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος συνεχίζει τα ίδια καταπιέζοντας το ασυνείδητο, τότε καταντά υστερικός και νευρωτικός. (Μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί σήμερα όλη σχεδόν η ανθρωπότητα πάσχει από νευρώσεις ή υστερίες μετά από τρεις σχεδόν αιώνες υλισμού και άκρατου ορθολογισμού.)
Αν προσέχουμε το σύμβολο Πακουά, θα δούμε ότι τα αντίθετα είναι «αντιρροπητικά», αλλά ταυτόχρονα το ένα περιέχει μέσα του τον σπόρο του άλλου.

Το ασυνείδητο και οι σχέσεις του με το συνειδητό

Το ασυνείδητο (dasUnbervusste) είναι η περιοχή των μη συνειδητών περιεχομένων και διεργασιών. Ο όρος ασυνείδητο είναι και αυτός του Φρόυντ (ο Γιούνγκ ήταν απ? τους καλύτερους μαθητές του Φρόυντ, αν όχι ο καλύτερος, άσχετα αν κατόπιν διαφώνησε με τον δάσκαλό του) αλλά ο Γιούνγκ τον συμπληρώνει και τον επεκτείνει. Διακρίνει το «προσωπικό» (daspersonlicheunbervusste) και το «υπερπροσωπικό ή συλλογικό ή ομαδικό» (daskollektiveunberrusste).
Στο προσωπικό περιλαμβάνονται παραστάσεις, βιώματα, εμπειρίες, επιθυμίες, απωθημένα κ.λπ. από την ζωή του προσώπου, ενώ στο ομαδικό ασυνείδητο υπάρχουν οι εμπειρίες της χιλιόχρονης ζωής της ανθρωπότητας, μεταδίδονται δε ως «αρχέτυπο». Εδώ ο Γιούνγκ εισάγει τον όρο «αρχέτυπο», εννοώντας αρχέγονες εικόνες, παραστάσεις, διαθέσεις, σύμβολα και γενικότερα όλα όσα περιλαμβάνουν οι μυθολογίες των λαών. Τα βλέπουμε τόσο στα όνειρα, όσο και στην τέχνη, τα παραμύθια, το φολκλόρ. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα «μαντάλλα», ο «ουροβόρος όφις», η «μητέρα», ο «πατέρας», ο «σοφός», ο «μάγος γιατρός». Εμφανίζονται μέσα από οριακές καταστάσεις. Ρυθμίζουν νοοτροπίες λαών, φυλών και εθνών, καθώς και την ψυχοσύνθεσή τους. Ακόμη υπάρχουν και αρχέτυποι (που ρυθμίζουν προσωπικές συμπεριφορές) σαν συμπυκνωμένα ιδανικά παραδείγματα. Αυτά συνήθως είναι ο ιππότης (animus), η Ντάμα (anima), το προσωπείο (persona), ο «αρχέτυπος σοφός» κ.α.
Γενικά τα φαινόμενα του ασυνείδητου έχουν λογική και σκοπό. Εκδηλώνονται πιο εύκολα στα όνειρα (αλλά και σε κινήσεις ή στάσεις). Είναι μια έξτρα συνείδηση που όταν την ανακαλέσεις γίνεται νορμάλ. Πολλές φορές περιέχει ανάγκες, παρορμήσεις, επιθυμίες, παραλογισμούς, συμπεράσματα, λησμονιά, παρελθοντικά αλλά και μελλοντικά γεγονότα, ακόμη έμπνευση, ευφυΐα, δημιουργία.
Να σημειώσουμε ότι, ευτυχία κατά Γιούνγκ σημαίνει τουλάχιστον μια δυναμική ισορροπία μεταξύ των αντιρροπητικών λειτουργιών και τάσεων της συνείδησης. Όμως, προχωράμε προς την αυτογνωσία καθώς γίνεται σύνθεση των αντιθέτων αυτών πόλων και επί πλέον ενοποίηση και συνεργασία συνειδητού και ασυνειδήτου, ύπνου και ξύπνιου, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΟΥ. Τότε αυτόματα ασκούμε επιρροή προς το περιβάλλον και φθάνουμε στο αποτέλεσμα που οι πρόγονοι έλεγαν «ΜΑΝΑ»: «είναι μια ακούσια επιρροή πάνω στο ασυνείδητο των άλλων, ένα είδος ασυναίσθητου γοήτρου και η επίδρασή της διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα δεν διαταράσσεται από συνειδητή πρόθεση».
Η λέξη αυτή ΜΑΝΑ ή ΜΑΝΙΤΟΥ ή ΟΡΕΝΤΑ (να σημειώσουμε την άμεση σχέση με την ελληνική λέξη ΜΑΝΙΑ και τα τέσσερα είδη της κατά Πλάτωνα), έχει ακόμη μια σημασία, είναι μια μαγική και θεία δύναμη που κατά τις παραδόσεις εκφράζεται μέσα από πρόσωπα φυλάρχων, βασιλέων, μάγων κ.λπ. ή μέσα από ζώα (όφις, αετός, λέων, λύκος), πράγματα (τοτέμ, όπλα, εικόνες, φυλακτά) και διοχετεύεται στους πιστούς προς βοήθεια ή και προς καταστροφή. Γενικά όποιος «γεμίζει» από «ΜΑΝΑ» ακτινοβολεί γοητεία, δύναμη, θαυμασμό και φόβο. Κάποιες φορές το ΜΑΝΑ κυριεύει το εγώ και τότε το συνειδητό γίνεται «προσωπικότης-μάνα», κύρια συνιστώσα του ομαδικού ασυνείδητου, ο αρχετυπικός δυνατός άνδρας, ο ήρωας, ο αρχηγός, μάγος θεραπευτής, άγιος κ.λπ. Είναι μια ανδρική ομαδική μορφή που κυριεύει την συνειδητή προσωπικότητα.
Τέλος, για να ολοκληρώσουμε αυτή την περιληπτική αναφορά μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου να πούμε για το «σύμπλεγμα» που εμφανίζεται στα άτομα με ισχυρά φορτισμένα συναισθηματικά απωθημένα. Τα απωθημένα αυτά μπορούν να αποκτήσουν τέτοια δύναμη, που να γίνουν ένα δεύτερο και μάλιστα ανταγωνιστικό Εγώ (έντονες φοβίες και παρανοϊκές ιδέες).

Οι οκτώ ανθρώπινοι χαρακτήρες

Οι συνδυασμοί των τεσσάρων λειτουργιών της συνείδησης μαζί με τις δύο τάσεις, κάνουν τον Γιούνγκ να διακρίνει οκτώ βασικούς ψυχολογικούς τύπους:
α. Τον εξωστρεφή 1 διανοητικό, 2 συναισθηματικό 3 κατα αίσθηση 4 ενορατικό ή διαισθητικό
β. Τον εσωστρεφή 5 διανοητικό 6 συναισθηματικό, 7 κατα αίσθηση 8 ενορατικό.
Α. Ο ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ
Γενική τάση της συνείδησης
Βασική τάση αποτελεί η σχέση με τον έξω κόσμο τα αντικείμενα και την προσαρμογή σε αυτά, ανεξαρτήτως ηθικής αξιολόγησης. Το περιβάλλον τον απορροφά. Τον απασχολεί τι θα πει ο κόσμος, τι ζητάει η κοινωνία και πώς θα συμμορφωθεί με αυτά. Επιτυγχάνει έτσι μεγάλη προσαρμοστικότητα ακόμη και σε κοινωνιοπολιτικές συνθήκες που ρέουν και τα καταφέρνει στη διπλωματία, εμπόριο κ.λπ.
Όταν ξεπεράσει τα κάποια όρια, χάνει την σύνδεση με τον εαυτό του και κινδυνεύει από νευρώσεις και υστερίες. Τον απασχολεί πάνω από όλα να προκαλεί το ενδιαφέρον των άλλων. Είναι μεγάλος κουτσομπόλης σε αλήθειες και ψέματα.
Η τάση του ασυνείδητου
Όσο περισσότερο ασχολείται με τα εξωτερικά, τόσο ο ψυχισμός του στρέφεται προς τα μέσα, σε υποκειμενικές αξιώσεις και ανάγκες. Εφόσον καταπιέζονται τα εσωτερικά προσωπικά στοιχεία συνεχώς, το ασυνείδητο προβάλλει στο προσκήνιο της συνείδησης πόθους και ελπίδες, προοπτικές ζωής, συναισθήματα, προσωπικές αρχές κ.α. που ζητούν έντονα την τροφοδοσία τους.
1. Ο εξωστρεφής διανοητικός
Εκτός την εξωστρέφεια χρησιμοποιεί την διανόηση σε εξωτερικά πράγματα, γεγονότα, ακόμη και σε αφηρημένες ιδέες. Ακολουθεί με ακρίβεια και αντικειμενικά τα γεγονότα και τις καταστάσεις. Θέλει να συλλέγει εμπειρικό υλικό κι ας μη μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το συναίσθημά του ατροφεί. Αυτό μπορεί να τον κάνει νευρωτικό. Είναι ο κατά εξοχήν τύπος άνδρα του δυτικού πολιτισμού.
2. Ο εξωστρεφής συναισθηματικός τύπος
Συνηθίζεται στις γυναίκες. Βλέπει, βιώνει και εκτιμά τα πράγματα με συναισθηματικό τρόπο. Δύσκολα πείθει εφόσον τείνει να συμπεράνει μέσα από συναισθηματικές προβολές. Όταν η ατροφία της διανόησης γίνει υπερβολική, έχουμε υστερικά συμπτώματα και νηπιακή συμπεριφορά.
3. Ο εξωστρεφής κατά αίσθηση τύπος
Λέγεται και αντιληπτικός τύπος. Προέχουν οι αισθήσεις του. Δίνεται αλλά και δένεται με αυτές στα εξωτερικά αντικείμενα, χωρίς να νοιάζεται για λογικές επεξεργασίας και συναισθηματικές εμβαθύνσεις. Επιδιώκει την απόλαυση και καλοπέραση, είναι εύθυμος και αξιαγάπητος, εύπιστος. Μπορεί να καταντήσει ακόλαστος, ζηλιάρης και καχύποπτος. Η ενόραση είναι ελάχιστα ανεπτυγμένη σε αυτόν.
4. Ο εξωστρεφής ενορατικός τύπος
Συναντάται περισσότερο στις γυναίκες. Αντιλαμβάνεται τα πράγματα «ασυνείδητα» και πολλές φορές χωρίς λογική. Με κανένα ή ελάχιστα στοιχεία προβλέπει πρόσωπα και καταστάσεις μελλοντικώς. Έχει σιγουριά για το μέλλον. Συλλαμβάνει νέες ιδέες. Είναι δημιουργικός και προωθεί τα πράγματα. Περιφρονώντας τα της αίσθησης πράγματα εκτρέπεται σε δογματισμούς και αβάσιμες μελλοντολογίες. Εγκαταλείπει μισοτελειωμένα τα πράγματα για να ασχοληθεί με άλλα.
Β. Ο ΕΣΩΣΤΡΕΦΗΣ ΤΥΠΟΣ
Γενική τάση της συνείδησης
Έχει δικές του αρχές και αντιλήψεις με τις οποίες βλέπει, βιώνει και κρίνει την πραγματικότητα. Η υποκειμενική του διάθεση προσδιορίζει τις αντιλήψεις του. Δεν τον νοιάζει να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, αλλά απαιτεί αυτό από το περιβάλλον. Αν και οι θεωρίες του δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα, τότε τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε έτσι την ιδιορρυθμία, αντικοινωνικότητα, εγωισμούς και φιλαυτία του εσωστρεφή.
Η τάση του ασυνείδητου
Περιφρονώντας την πραγματικότητα ενισχύεται ασυνείδητα η επιρροή των αντικειμένων πάνω του, μέχρι βαθμού επικίνδυνου. Έτσι ένας φανατικός αγώνας για ελευθερία του πνεύματος μπορεί να γίνει ασυνείδητη έξαρση από οικονομικούς και υλικούς παράγοντες. Η ανεξαρτησία της δικής του γνώμης κινδυνεύει να γίνει αγχώδης υποταγή στην κοινή γνώμη. Η ηθική υπεροχή σε εξευτελισμό της προσωπικότητας. Τέλος η υπερβολική εσωστρέφεια καταλήγει σε νεύρωση που χαρακτηρίζεται από αποφασιστικότητα, έμμονες ιδέες, ισχυρή ευσυγκινησία, χρόνια υπερκόπωση.
1. Ο εσωστρεφής διανοητικός τύπος
Το εξωτερικό περιβάλλον είναι απλώς η αφετηρία του. Πρώτο το μέλημα να αναγάγει το περιβάλλον στις δικές του υποκειμενικές αρχές και ιδέες μέσα από ισχυρούς εσωτερικούς παράγοντες. Είναι επιφυλακτικός ή ακόμη και αρνητικός στα αντικείμενα. Εμβαθύνει χωρίς να επεκτείνει στις εντυπώσεις και εμπειρίες. Οι κρίσεις του φαίνονται συνήθως απότομες, ψυχρές και αυθαίρετες. Προσπαθεί να επιβάλει τα δικά του διανοήματα και πολλές φορές συγχέεται σε ένα κόσμο από παρανοήσεις. Συχνά ντύνεται και συμπεριφέρεται αδέξια. Στο επάγγελμά του αρχικά διαθέτει δυσμενώς τους συναδέλφους και προϊστάμενους, αλλά η καλύτερη γνωριμία μαζί του πολλές ικανότητες και απόθεμα καλοσύνης. Δεν έχει ανεπτυγμένο το συναίσθημα, για αυτό στις συμπεριφορές και σχέσεις του δείχνει αδεξιότητα και παιδική αφέλεια.
2. Ο εσωστρεφής συναισθηματικός τύπος
Το ανεπτυγμένο του συναίσθημα γεννάει μέσα του συναισθηματική ένταση. Επειδή η ροπή δεν εκδηλώνει προς τα έξω τον συναισθηματικό του κόσμο, τον κρύβει από τους άλλους. Έτσι παρουσιάζεται σιωπηλός και δυσκολονόητος ή αντίθετα εκρήγνυται σε συναισθηματικές κρίσεις. Κάθε λανθάνουσα αρχετυπική εικόνα του είναι γεμάτη συναισθηματικούς τόνους. Τα εγωιστικά συναισθήματα που τον κατέχουν φανερώνουν αυταρέσκεια και θέλει να έχει την αποκλειστικότητα στο ενδιαφέρον των άλλων. Η κατάσταση της έκτασης του είναι πολύ γνώριμη. Βιώνει τις παραστάσεις με συναισθηματική ένταση, αντίθετα προς τον εσωστρεφή διανοητικό που τις βιώνει σε βάθος. Θέλει να υπερέχει και να άρχει σε αντικείμενα, περιβάλλον και ανθρώπους. Έτσι συχνά εξελίσσεται σε φιλόδοξο, αρχομανή ή ακόμη τυραννικό. Παθολογική έκφραση των χαρακτηριστικών αυτών δημιουργούν νευρασθένεια και ψυχοπάθεια.
3. Ο εσωστρεφής αντιληπτικός (κατά αίσθηση) τύπος
Η ψυχική του διάθεση παρεμβαίνει έντονα στην πορεία που διανύει ο εξωτερικός ερεθισμός μέχρι να γίνει συναίσθηση και συναίσθημα. Έτσι το τελικό αίσθημα-αντίληψη είναι αυστηρά υποκειμενικά εφόσον ο εξωτερικός ερεθισμός χρωματίζεται έντονα από τις προδιαθέσεις, τις βαθύτερες παραστάσεις του και τις αρχετυπικές του εικόνες που λανθάνουν στο ασυνείδητο. Φαίνεται ήρεμος και αδιάφορος. Πραγματικά όμως είναι μαγεμένος από βαθιές εντυπώσεις του. Έχει συνήθως ανεπτυγμένο και συναίσθημα και διανόηση, οπότε δυσκολεύεται να εκφραστεί και να τον κατανοήσουν ή ακόμη να κατανοήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Λύπη τον κυριεύει όταν ο εξωτερικός κόσμος αποκαλύπτεται διαφορετικός από τις δικές του αντικειμενικές εκτιμήσεις. Όταν αυτό επεκταθεί υπερβολικά γεννιούνται έμμονες ιδέες που οδηγούν σε ψυχασθένεια.
4. Ο εσωστρεφής ενορατικός τύπος
Συλλαμβάνει την αλήθεια πίσω από εικόνες και αντικείμενα με μεγάλη σαφήνεια. Έρχεται εύκολα σε επαφή και σύλληψη με αρχετυπικές εικόνες. Βλέπει βαθιά στις ψυχές και προλέγει συχνά τα μέλλοντα. Απεχθάνεται την πραγματικότητα όπως έχει και την αποφεύγει. Φαίνεται να είναι απών, το βλέμμα του προσηλωμένο σε κάτι μελλοντικό και άσχετο με τον αισθητό κόσμο. Υπερβολική ένταση των χαρακτηριστικών αυτών κυριεύουν την συνείδηση με ενορατικές εσωτερικές εικόνες, έμμονα αισθήματα και οδηγούν σε νεύρωση (υποχονδρία), έμμονες δεσμεύσεις, προσκόλληση σε ορισμένα γεγονότα ή πράγματα, υπερευαισθησία των αισθητηρίων κ.λπ.
Επίλογος
Ο άνθρωπος γεννιέται με κάποια τάση προς ένα των οκτώ ανθρώπινων τύπων κατά Γιούνγκ ή με κάποιους συνδυασμούς των τάσεων αυτών. Η τάση αυτή είναι το εργαλείο της ψυχικής ζωής του ατόμου, αλλά ταυτόχρονα και το μέσο καταστροφής του αν το χρησιμοποιήσει μονομερώς. Για αυτό πάντα χρειάζεται το συμπλήρωμα αυτής της τάσης με την αντιρροπική και συμπληρωματική της ώστε το άτομο να είναι ισορροπημένο και υγιές. Βέβαια στην εποχή του Γιούνγκ και σήμερα πολύ περισσότερο βλέπουμε τον κόσμο γεμάτο νευρώσεις και ψυχασθένειες, λόγω του μονομερούς τρόπου ζωής. Ο ίδιος ο πολιτισμός καταστρέφεται από τις νευρώσεις, την ψυχασθένεια και την τρέλα του. Εμείς εκπλησσόμαστε για το «ολιστικό» και «δυναμικά αλληλοεπηρεαζόμενο» περιβάλλον που μας φανερώνει ο Γιούνγκ μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, αλλά και στις σχέσεις της με τον κόσμο και την φύση.
Το μόνο που μπορούμε να πούμε για τον μεγάλο αυτό σοφό της αρχής του αιώνα μας (μάλλον του μεγαλύτερου μέρους του εφόσον πριν το 1900 και μέχρι το 1961 που πέθανε εργάστηκε εντατικά κι ακούραστα) είναι πως ΗΡΘΕ ΠΡΟΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ. Θα τελειώσουμε την εργασία αυτή με λίγα λόγια του καθηγητή Ε. Bohler για τον άνθρωπο Γιούνγκ: «Με την τεράστια έκταση του έργου της ζωής του και την προσωπική επίδραση που πήγασε από τον Γιούνγκ σαν άνθρωπο και σαν ερευνητή, μόλις που μπορεί να υπολογίσει ο αμύητος τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι, μπροστά στο πλήθος των ιδεών που τον κατέκλυσαν, διαφύλαξε το επιστημονικό του ήθος, ότι παρέμεινε ο ανεξάρτητος, ο νηφάλιος, ότι διαφύλαξε την αλήθεια σαν κάτι αιωρούμενο και όχι τελειωμένο, σαν κάτι δυναμικό, πανάρχαιο και αιώνια νέο. Σε αυτά ακριβώς βρίσκεται η μοναδικότητα της προσωπικότητάς του στην εποχή της φτηνής προπαγάνδας και της απλής σκέψης του συστήματος.»


Read more: http://enallaktikidrasi.com/2013/12/oi-8-typoi-anthropinon-xaraktiron-carl-jung/#ixzz2ohocvtTw

η ενέργεια των αρχαίων ναών

Η ενέργεια των αρχαίων ναών

Η ενέργεια των αρχαίων ιερών ναών!

Ο Alvin Holm είναι καθηγητής Αρχιτεκτονικής στην Pensylvania και λάτρης της αρχαίας Ελλάδας. Ευρισκόμενος στη χώρα μας για να μιλήσει σε συνέδριο στη Σαμοθράκη με θέμα τα “Καβείρια Μυστήρια” , μίλησε για τις αόρατες δυνάμεις που κρύβει μέσα της η αρχαία αρχιτεκτονική και η επίδραση που έχουν στον ψυχισμό αλλά και στο σώμα μας οι αρχαίοι ναοί.

“Οι αρχαίοι ναοί, εμπεριέχουν τον Θεό”

Alvin Holm : “Οι ναοί εμπεριέχουν τον Θεό ή τη Θεά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και μας επηρεάζουν όπως συμβαίνει και με ένα μουσικό όργανο, σε ένα υπόκωφο επίπεδο. Η αντήχηση της γης βρίσκει αγωγό τους κίονες οι οποίοι λειτουργούν σαν μπαταρίες. Αυτές με την σειρά τους παράγουν ένα είδος ενέργειας και μας επηρεάζουν χωρίς όμως εμείς να το γνωρίζουμε. Όταν κανείς πλησιάζει μεταξύ αυτών των κιόνων μπορεί να νιώσει την ένταση.
Μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να περάσεις μεταξύ των κιόνων γνωρίζοντας ότι κάτι συμβαίνει. Υπάρχει η γενική υπόθεση ότι πρόκειται για θεραπευτικά κέντρα ακόμη και αν δεν ασκληπιείο. Εδώ λαμβάνει χώρα η θεραπεία, είτε αυτή είναι ψυχική, πνευματική η φυσική. Όταν βρίσκεσαι κοντά σε ναό δεν είναι αναγκαίο να μπεις μέσα. Αρκεί να σταθείς μπροστά ή δίπλα στο ναό ή καλύτερα μεταξύ των κιόνων και θα νιώσεις την αναταραχή μέσα στο σώμα σου να μεταφράζεται σε αρμονία”.

η ενεργεια των αρχαιων ιερών ναώνΤο μυστικό της ιερής γεωμετρίας

Alvin Holm : “Οι ναοί βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν είναι κάθε σημείο κατάλληλο. Σημεία όπου η ενέργεια είναι αντιληπτή από την υπερευαίσθητη ψυχή. Οι ναοί είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να ενισχύουν αυτές τις ενέργειες. Σήμερα, αν και δεν είμαι ο μόνος που σκέφτεται κατά αυτό τον τρόπο, αν και εφαρμόζω τις αρχές αυτές στους ναούς, μου φαίνεται πως πρόκειται για μια πολύ χαμηλή αντήχηση της τάξης των 8 χερτζ. 7.9 χερτζ πολύ χαμηλό επίπεδο κάτω από το όριο αντίληψης το οποίο λαμβάνεται μόνο από το σώμα μας και μόνο υποσυνείδητα”.

Πως αναγνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες τους ιερούς τόπους δύναμης

Alvin Holm : “Πολύ πριν τους έλληνες η ανθρωπότητα σε κάθε μέρος τους κόσμου κατανόησε πως ορισμένα πετρώματα κάθετα τοποθετημένα ήταν σημαντικά. Βάζοντας τα χέρια γύρω τους κατανόησαν την ενέργειά τους. Η σπουδαία συμβολή των ελλήνων ήταν να βελτιστοποιήσουν και να καθορίσουν αυτές τις αναλογίες όπως αυτές του βιολιού Συνεπώς δεν γίνεται καμία βελτίωση στους ναούς του 4ου-5ου αιώνα. Ήταν τόσο καλοφτιαγμένοι που δεν υπήρχε περιθώριο βελτίωσης. Επιπλέον αυτό αποτυπώνεται και καθορίζεται στα μαθηματικά”.

Γιατί νιώθουμε περίεργα στους αρχαίους τόπους λατρείας;

Alvin Holm : “Μερική ευθύνη φέρει η τοποθεσία. Υπάρχουν ιδιαίτερες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο που συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα και πολλά από αυτά δεν είναιμαρκαρισμένα με ναούς, άλλα με πέτρινους κύκλους. Η Ελληνική και πάλι επιτυχία αφορά στην βελτιστοποίηση τους. Δεν πρόκειται πλέον για ορθούς ασμίλευτους λίθους στο έδαφος αλλά για μια μπαταρία πετρωμάτων.
Η αρχαία αυτή πολύτιμη γνώση αποδίδεται κυρίως στον Πυθαγόρα για τον οποίο πολλοί υποστηρίζουν πως μελετούσε πρότερη γνώση, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι η γνώση προήρθε από τη Μεσόγειο και έπειτα διασκορπίστηκε. Άλλοι μιλάνε για γνώση που ήρθε από τον βορρά. Ωστόσο η γνώση αυτή σαφώς ξεπερνά τον άνθρωπο. Η επιτυχία ωστόσο παραμένει πως αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν να αντιληφθούν την τάξη του σύμπαντος και πως αυτό αναπνέει, τον ρυθμό της γης
Από Πράσινο Ανθρωπάκι


Read more: http://enallaktikidrasi.com/2013/05/i-energeia-ton-arxaion-naon/#ixzz2ohiXidO0

καθαρισμός του χώρου με τη δύναμη της ιόχρου φλόγας

Καθαρισμός του χώρου με τη δύναμη της Ιόχρου Φλόγας
Αυτή η τεχνική είναι μία από τις ισχυρότερες που έχει πέσει στην αντίληψή μου.
Έχει δοθεί από τη Νίτσελε Γραμματικάκη και αφορά τον εξαγνισμό του χώρου με τη χρήση της Ιόχρου Φλόγας.
Λοιπόν…
Παίρνουμε ένα αναμένο κερί, το κρατάμε στο δεξί μας χέρι.
Στο αριστερό μας χέρι κρατάμε ένα ποτήρι νερό.
Αρχιζουμε λέγοντας:
Με την ευλογία της έβδομης ακτίνας,
Με το φως του ηλίου,
Με την ασημένια ακτίνα της σελήνης
Και με την Ιόχρους Φλόγα που αντιπροσωπεύει όλα αυτά…
(Όσο λέμε τα παραπάνω διαγράφουμε μια κάθετη κίνηση από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα με το χέρι που κρατάμε το κερί)
Καθαρίζω και περπατώ
Καθαρίζω και στέκομαι
Καθαρίζω και ευλογώ
(Όσο λέμε τα παραπάνω σχηματίζουμε με το χέρι που κρατάμε το κερί τρία τρίγωνα στο αέρα) Σε κάθε μία από τις φράσεις σχηματίζουμε και ένα τρίγωνο.)
Σύμφωνα με την Ιεραρχία των Αγγέλων της Κάθαρσης
(Στην τελευταία φράση τραβάμε μια κάθετη νοητή γραμμή που περνάει από τη μέση των τριγώνων πάντα με το δεξί μας χέρι που κρατάμε το κερί.
Έγινε!
Το κάνετε αυτο σε όλες τις γωνίες του δωματίου και μετά στο κέντρο του. Κάντε το σε όλα τα δωμάτια. Θυμηθείτε μόνο να πιάσετε τις γωνίες χιαστή. Δηλαδή από τη γωνία που θα ξεκινήσετε, μετά θα πάτε στην απέναντί της, όχι στη διπλανή της.
Μόλις τελειώσετε πετάξτε αμέσως το νερό διότι εκεί εγκλωβίζονται όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία. Κατά προτίμηση πετάξτε το στην τουαλέτα…
Καλή σας χρήση!


Read more: http://enallaktikidrasi.com/2013/06/katharismos-tou-xorou-me-ti-dynami-tis-ioxrou-flogas/#ixzz2ohhxLhAT

τι είναι το τρίτο μάτι και τι συμβαίνει όταν “βλέπει”

Τι είναι το Τρίτο Μάτι και τι συμβαίνει όταν “Βλέπει”
Το Τρίτο Μάτι ή έκτο τσάκρα μεταφέρει την ενέργεια της καθαρής όρασης και Διάκρισης.
Βρίσκεται στο κέντρο της κεφαλής μεταξύ των φυσικών μας ματιών. Αυτό το τσάκρα ανοίγει την…

πόρτα πολυδιάστατα στις αισθήσεις μας, για να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τους πυκνούς περιορισμούς μιας του ΕΓΩ, του υλιστικού, φυσικού μας κόσμου, που βασίζεται στην ψευδαίσθηση.
Μόλις το πνευματικό μάτι μας αρχίζει να ανοίγει, βαθύτερες πνευματικές αλήθειες θα συντονιστούν μαζί μας και το πέπλο της ψευδαίσθησης θα αρχίσει να επιδεινώνεται. Ένα ανοιχτό πνευματικό μάτι αποκαλύπτει την αλήθεια της πραγματικότητας. Χωρίς αυτό, να είναι κυρίαρχο, καμία πνευματική διάκριση δεν είναι δυνατόν να συμβεί!

Ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη έχει μπλοκάρει το έκτο Chakra. Η ανθρωπότητα είναι πολύ υλιστική και επικεντρώνεται αυστηρά στο φυσικό κόσμο και ό, τι ο φυσικός κόσμος μπορεί να προσφέρει γι αυτούς. Επειδή τα πνευματικά μάτια τους είναι κλειστά, οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τον θεό. Πέφτουν στην παγίδα της έλλειψης του ΕΓΩ και στην αποδυνάμωση και προσπαθούν να γεμίζουν το κενό τους με υλικά κέρδη, σε βάρος των άλλων, ενώ η ψυχή τους είναι απελπισμένη για το πνευματικό πλούτο και την τροφή που μόνο ο Θεός και ο εαυτός τους μπορούν να προσφέρουν.
Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας πιστεύει μόνο ό, τι βλέπουν με τα φυσικά μάτια τους, αγνοώντας εντελώς τις πνευματικές σφαίρες. Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται καν να δούμε με τα φυσικά μάτια μας, βλέπουμε με το μυαλό μας. Η επιστήμη, η θρησκεία και η εκπαίδευση έχουν πνίξει τη φαντασία μας. Έχουμε τοποθετήσει, το Θεός και ό, τι άλλο πνευματικό σε ένα σφιχτό, τακτοποιημένο μικρό κουτί που κυριολεκτικά εμποδίζει τις ενέργειες του πνεύματος και τις διαισθητικές αισθήσεις μας.
Όταν συμβεί αυτό, η αλήθεια και η διάκριση δεν μπορεί να είναι πλήρως προσβάσιμες.
Ως εκ τούτου, μπορούμε εύκολα να παραπλανηθούμε και να πιστεύουμε τα ψέματα για αλήθειες. Οι περιορισμοί στις ενέργειες αυτού του τσάκρα, μας κρατάνε από το να είμαστε σε θέση να βρούμε την “ρίζα” των προβλημάτων μας, και δημιουργούμε παράλογους φόβους που μας κρατάνε σε κατάσταση αποσύνδεσης και σε διαχωρισμό από τους άλλους.
Όταν έχω ισορροπημένο έκτο Chakra: Υλοποίηση ψυχικών δυνάμεων, πνευματική εγρήγορση, διαίσθηση, διόραση, φαντασία, διάκριση, είμαι σε θέση να απεικονίσω, έχω καλή μνήμη, συνδέομαι με τον Θείο Νου, έχω Σοφία, έχω Εσωτερική Συνειδητή Γνώση, έχω Αντίληψη πέρα από την δυαδικότητα, έχω πολυδιάστατη αντίληψη, Ανώτερες ψυχικές αισθήσεις, έκτη αίσθηση, βλέπω αλήθεια, έχω Όραμα!
Όταν έχω ανισσόροπο έκτο Chakra: Άρνηση, Εμμονές, έλλειψη φαντασίας, φτωχή μνήμη, αναισθησία. Ζω στις ψευδαισθήσεις, είμαι κυνικός, έχω παράλογους φόβους, έχω έλλειψη διάκρισης, ζω τριτο-διαστασιακά, έχω περιορισμένη άποψη της πραγματικότητας.
Όταν βιώνω ένα τραύμα στο έκτο Chakra: Ακυρώνω την διαίσθηση και τις ψυχικές εμπειρίες, και ζω σε ένα περιβάλλον γεμάτο φόβο, άκαμπτο. Σωματικά συμπτώματα : απόφραξη, ένταση, πονοκεφάλους, προβλήματα με τα μάτια, με το λαιμό, διαταραχές των αυτιών και της μύτης, απόφραξη των Φυσικών και πολυδιάστατων αισθήσεών μου: αφή, γεύση, όραση, ακοή και όσφρηση
Το τρίτο τσάκρα – μάτι σχετίζεται με την επίφυση, που είναι η έδρα της ψυχής μας . Όταν είναι ενεργοποιημένο, το φως και οι κωδικοποιημένες πληροφορίες από άτομα με υψηλότερη νοημοσύνη μπορούν να γίνουν κατανοητές. Βαθύτερη γνώση επιτυγχάνεται και οι πνευματικές αλήθειες και η συνείδηση διευρύνεται και η δυνατότητα να ξεπεράσουμε το ανθρώπινο ΕΓΩ είναι δυνατή να συμβεί. Είναι το ΕΓΩ που δημιουργεί το πέπλο μεταξύ Πνεύματος και ανθρώπου δημιουργώντας την πνευματική τύφλωση.Αυτό το πέπλο κρατά τους ανθρώπους από το να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα υψηλότερα επίπεδα της ύπαρξης τους και της διατήρησης της σοφίας τους στην ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης. Το άνοιγμα του πνευματικού μας ματιού, μας βοηθάει σαν ανθρώπους να «βλέπουμε» τα πρότυπα, τις πεποιθήσεις και τον περιορισμένο τρόπο σκέψης μας που χρειάζεται να ξεπεραστεί προκειμένου να ανυψωθεί η ψυχή μας.
Κρατώντας το ανοιχτό και επιτρέποντας να είμαστε απλά αυτό που είμαστε, καθορίζει και το άνοιγμα του πνευματικού μας ματιού. Δεν πρέπει να είναι πλήρως ανοικτό, προκειμένου να αρχίσουμε να έχουμε πρόσβαση στην πνευματική αλήθεια και στην πνευματική διάκριση.
Όταν ανοίξει πλήρως και εναρμονιστεί, θα είμαστε σε θέση να δούμε και να επικοινωνούμε με τους αγγέλους, πνευματικούς οδηγούς και τους Αναληφθέντες Διδασκάλους. Οι περιορισμοί του χρόνου και του χώρου ξεπερνιούνται και η πρόγνωση και η απομακρυσμένη προβολή γίνεται δυνατή.
Όλες αυτές οι ικανότητες είναι θείο αναφαίρετο δικαίωμα μας. Η πολυδιάστατη ακοή, όραση, αίσθηση και αφή μπορεί να επιτευχθεί με οποιονδήποτε είναι διατεθειμένος να αναπτύξει υψηλότερα τις αισθήσεις του.
Γνωρίζατε ότι η ψυχή σας έχει το δικό της μοναδικό άρωμα, ήχο, χρώμα και δόνηση σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη είναι στην δημιουργία του σύμπαντος! Μερικές εξαιρετικά προσαρμοσμένες ψυχές είναι πραγματικά σε θέση να αξιοποιήσουν αυτό το μέρος της ύπαρξής τους.
Όταν ανοίγουμε τους εαυτούς μας σε υψηλότερες αισθήσεις, προηγμένες δυνάμεις της διάκρισης θα είναι διαθέσιμες .
Δυστυχώς, η πίστη στην οργή του Θεού δημιουργεί ένα τεράστιο φόβο στους ανθρώπους κρατώντας τους από την πρόσβαση σε ήδη εγγενώς θεία δώρα τους.
Για να ανοίξετε τα μάτια σας, την πνευματική σας όραση θα πρέπει να ενσωματώσετε τους φόβους σας και να έχετε μια ισχυρή επιθυμία να απελευθερωθείτε από τις ψευδαισθήσεις που έχετε αγοράσει. Κάθε ένας από εμάς είναι εξαιρετικά πολυδιάστατος σαν όν και πάντα συνδεδεμένος με το Θεό.
Η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που έχουμε «αγοράσει» είναι η έννοια του διαχωρισμού από το Θεό και μεταξύ εμάς και του Θεού. Μόλις έχουμε κατανοήσει πλήρως και πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη και είναι πάντα μαζί μας, οι φόβοι μας θα αρχίσουν να ξετυλίγονται.
Αντιμετωπίζοντας τους φόβους μας και επιτρέποντας στον πνευματικό μάτι να ανοίξει θα επιτρέψουμε στην θεία ενέργεια να κυκλοφορήσει πάνω από το έβδομο τσάκρα μας , που ονομάζεται τσάκρα του στέμματος. Μόλις συμβεί αυτό, Ενδυνάμωση, Θεία Φώτιση, Θεία Υλοποίηση, Ενότητα, ενότητα και ευλογία, θα γίνει πραγματικότητα


Read more: http://enallaktikidrasi.com/2013/07/ti-einai-to-trito-mati-kai-ti-syvainei-otan-vlepei/#ixzz2ohhVDWge