Translate

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

H ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ – ΥΛΗΣ


quantumΗ Διδασκαλία που πρόκειται να σας δώσω είναι απείρου σημασίας και θα προσπαθήσω να την καταστήσω όσο πιο απλή γίνεται με την ελπίδα ότι θα γίνει κατανοητή από εκείνους τους μαθητές των οποίων οι ευκαιρίες για την απόκτηση γνώσης είναι περιορισμένες. Από την πλήρη κατανόηση αυτού του θέματος εξαρτάται η πλήρης αντίληψη πολλών προηγούμενων Διδασκαλιών, καθώς και εκείνων που θα ακολουθήσουν.
Το ορατό Σύμπαν σαν σύνολο, καθώς και κάθε συστατικό ή οργανικό μέρος του, είτε πρόκειται για ήλιο, πλανήτη, άνθρωπο  ή ένα μόριο, αρχικά έρχεται σε εκδήλωση στο φυσικό πεδίο, σαν Ουσία ή Ύλη, από το εσώτερο ή Πνευματικό πεδίο της Ζωής, από την δύναμη την ενεργοποιημένη, μέσω θέλησης (την Φοχατική), από τις δυνάμεις που περιέχονται δυνητικά ή εμπερικλείονται σε συγκεκριμένα χρώματα τα οποία εκδηλώνονται σε μια μεγάλη εποχή ή Κάλπα, στην σφαίρα του Νου. Αυτά τα χρώματα είναι πολύ μεγαλύτερης τάξης απ’ ότι οι αντανακλάσεις τους, τα χρώματα του φυσικού πεδίου. Όταν αρχίζει ένας νέος κύκλος εκδήλωσης ζωής, για οποιοδήποτε  διαχωρισμένο ή ατομικοποιημένο τμήμα του Συμπαντικού Όλου, πρωτοεμφανίζεται σαν μια μάζα σπινθηροβόλων χρωμάτων ταχύτατα δονούμενη, η οποία από ένα συγκεκριμένο σημείο του Αιθερικού Διαστήματος, εκτείνεται προς τα έξω, μέσα στο αποκαλούμενο φυσικό σύμπαν μέσω ενός κυκλικού τρόπου κίνησης, σε μια σπείρα.
Η διάμετρος της τελευταίας προς τα έξω κυκλικής κίνησης της σπείρας,  θα καθοριστεί από την ποσότητα της  επεκτατικής ενέργειας που μεταδόθηκε στην μάζα από την αρχική ώθηση. Όταν αυτή η ενέργεια φτάσει στο ζενίθ της ισχύος της στην τελευταία σπειροειδή κυκλική κίνηση, ένα ουδέτερο κέντρο βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας μέσω της επαφής και αλληλεπίδρασης των αρνητικών δυνάμεων της συστολής, χαρακτηριστικής του φυσικού πεδίου, με αυτές που παράγονται από την δράση της Πνευματικής, ή της Θετικής ενέργειας, που προαναφέρθηκε. Αυτό το ουδέτερο κέντρο, το οποίο στην δημιουργία ενός κόσμου γίνεται η ζώνη του ισημερινού, εκδηλώνεται στο ανθρώπινο και στο ζωικό βασίλειο σαν το Ηλιακό Πλέγμα.
Από το κέντρο, η σπείρα του χρώματος μειώνεται σε ακριβή αναλογία σε ένα άλλο σημείο, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό μιας γρήγορα περιστρεφόμενης χρωματικής σφαίρας, μερικώς πεπλατυσμένης σε κάθε Πόλο, και κενή όσον αφορά την φυσική ουσία- αλλά στην πραγματικότητα περιέχει όλες τις δυνατότητες καθώς και τα Σκάντας, τις αποθηκευμένες τάσεις καλού και κακού των προηγούμενων εκδηλώσεων του ενσαρκωμένου Εγώ, ή οντότητας και των λανθανουσών δυνάμεων οι οποίες θα φέρουν αποτελέσματα σε δράση σαν αιτίες επακόλουθων αποτελεσμάτων, στον σωστό χρόνο και τόπο, όπως έχει καθοριστεί από τον Νόμο του Κάρμα. Σ’ αυτήν την σφαίρα επίσης εδρεύει η αλχημική δύναμη που μεταστοιχειώνει την φυσική ουσία σε Πνευματική ενέργεια, και αντιστρόφως, όπως η τροφή μετουσιώνεται από τις δυνάμεις της πέψης και της αφομοίωσης, σε σάρκα και αίμα, και τελικά σε φυσική ενέργεια.
Εάν αυτή η σπειροειδής χρωματική σφαίρα μπορούσε να ειδωθεί με τα φυσικά μάτια, στο ξεκίνημα μιας εποχής εκδήλωσης, θα φαινόταν να εσωκλείει ένα κάποιο τμήμα καθαρού χώρου. Στο ύψιστο Πνευματικό πεδίο όλες οι  διαχωριστικές γραμμές θα εξαφανίζονταν και θα ήταν δυσδιάκριτες, όσον αφορά την μορφή, από όλον τον μεγάλο ωκεανό του Αιθέρα, την αποθήκη όλων των ενεργειών και δυνατοτήτων. όμως, στο υψηλότερο αστρικό, το πεδίο ψυχής, θα ήταν ορατές στα Πνευματικά μάτια σαν μια ατομικοποιημένη Οντότητα – πείτε την Άγγελο ή Ντέβα-Θεό, ό,τι προτιμάτε - τόσο πέρα από  κάθε ομορφιά, δόξα και δύναμη περιγραφής που δόθηκε ποτέ από ανθρώπινη γλώσσα ή πέννα, ώστε είναι άσκοπο να προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε οποιαδήποτε εντύπωσή της στον ανθρώπινο νου. θα πρέπει να την δει κανείς και να την αναγνωρίσει για να την καταλάβει. Ανήκει στην στρατιά των αρχαγγέλων που περιβάλλουν τον Θρόνο του Θεού, που βρίσκεται σε κάθε καρδιά αυτού του τεράστιου πλήθους και η οποία δυνητικά υπάρχει στην καρδιά κάθε ανθρώπινου όντος.
Διευκρινιστικά, πάρτε ένα κομμάτι χαρτί. θεωρείστε την μια πλευρά του σαν το Πνευματικό πεδίο, την άλλη πλευρά σαν το φυσικό πεδίο. Ξεχωρίστε ένα μόνο σημείο λευκού φωτός μεταξύ πολλών άλλων  στην πλευρά του χαρτιού που αντιστοιχεί στο Πνευματικό πεδίο. μετά φανταστείτε μια λάμψη Φωτός, ή Δημιουργικής Ενέργειας, να εκτινάσσεται από κάποιο άλλο σημείο και να προσκρούει επάνω μεταδίδοντας έτσι μια πιο γρήγορη δόνηση ή έναν άλλο  τρόπο  κίνησης  στο υπό εξέταση σημείο.
Αυτός ο τρόπος κίνησης (Φοχατική ενέργεια) μεταδίδοντας μια πρόσθια κίνηση, θα ωθούσε την ουσία που περιέχεται στο σημείο, (με τις ίνες του χαρτιού να  αντιστοιχούν στο αστρικό ή μεσαίο πεδίο) στην άλλη πλευρά (το φυσικό πεδίο) να διαπεράσει το χαρτί, από την άλλη πλευρά (το φυσικό πεδίο) και εν συνεχεία θα σχημάτιζε, μέσω της προαναφερθείσης  διαδικασίας της σπειροειδούς κίνησης, μια ολοκληρωμένη σφαίρα χρώματος, από το σημείο εμφάνισής της στο φυσικό πεδίο όπως απεικονίστηκε στο χαρτί. Υπάρχουν πάντα 48 σπειροειδείς δακτύλιοι εκατέρωθεν- της μεσαίας ή της γραμμής του ισημερινού, με τον ισημερινό να αποτελεί τον 49 και από τις 2 άκρες. Αυτό το σπειροειδές χρωματικό περίβλημα, περικλείει την ουσία στο πεδίο δράσης, μέσα και μέσω του οποίου η ενέργεια η οποία το διαπερνά, από το πρώτο σημείο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει σε συνάρτηση με τις δυνάμεις του χρώματος, για την δημιουργία μιας ατομικοποιημένης ζωής, είτε αυτή είναι ένα κύτταρο, ένας άνθρωπος ή ένας κόσμος.
Η αυρική αντιστοιχία σ΄ αυτήν την κοίλη (κενή) σφαίρα επικρατεί σε μια ολόκληρη εποχή ατομικοποιημένης εκδήλωσης, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι, όπως η συγκεκριμένη σφαίρα της δημιουργικής της ενέργειας, καθώς επίσης η χρωματική σφαίρα η οποία αποτελεί την αύρα κάθε κυττάρου, ανθρώπου ή κόσμου. Κατά την υλοποίηση ενός κόσμου σχηματίζεται σταδιακά, ακριβώς μέσα στην χρωματική  σφαίρα  (σαν αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων), πρώτα μια γρήγορα περιστρεφόμενη σφαίρα θερμότητας και εν συνεχεία, υγρασίας.
Κατά την δημιουργία ενός κόσμου, η δύναμη της έλξης  η οποία συγκρατείται εντός της μάζας από τον συνδυασμό ενέργειας και δύναμης προσελκύει σ’ αυτήν την υγρασία την Κοσμική σκόνη η οποία αιωρείται στο διάστημα. Για πολλούς αιώνες μέσα στον χρόνο τεράστιες ποσότητες σκόνης και καταπίπτουσες μάζες από άλλους κόσμους, με την μορφή μετεωριτών, κλπ, που αναχαιτίζονταν ή έλκονταν προς αυτήν, σταδιακά μεταμορφώνουν αυτήν την (ας πούμε) επίστρωση της χρωματικής σφαίρας σε εξωτερικό φλοιό μιας γης σαν κι αυτή που ζείτε εσείς τώρα.
Αλλά αναρίθμητες Κάλπα πριν από αυτό το συμβάν, η ουσία με την οποία ήταν ενδεδυμένη η Πνευματική ενέργεια που είχε εκδηλωθεί επί του σημείου, είχε περάσει μέσα από πολλές φάσεις ύπαρξης, από ένα μόριο ως έναν Θεό. Και η Πνευματική Οντότητα, ή ο Δομητής των Κόσμων, που ορατά παριστάνεται από αυτό το σημείο Φωτός, έχει οικιοθελώς και με ευφυΐααναλάβει τον μόχθο, την ευθύνη και την θυσία να δημιουργήσει από την ίδια του την ουσία, έναν κόσμο, στον οποίο άλλες εκδηλωμένες οντότητες κατώτερης τάξης να μπορούν να αποκτήσουν την απαραίτητη φυσική εμπειρία και να τους καταστήσει ικανούς εν καιρώ για Πνευματική ύπαρξη σαν Αγγέλους ή Θεούς.
Μια αντίστοιχη διαδικασία με εκείνη που σκιαγραφήσαμε πιο πάνω, συμβαίνει κατά την γέννηση κάθε παιδιού ή ζώου στο φυσικό πεδίο. Η δημιουργική εκπόρευση του αρσενικού εμπεριέχει μια συγκεκριμένη ποσότητα της ουσίας που παράχθηκε στο Πνευματικό πεδίο από την αλληλεπίδραση αρσενικών και θηλυκών δυνάμεων όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, ανάμεσα στα δύο σημεία φωτός ή των δημιουργικών πυρών. και το προϊόν δια της επαφής και αλληλεπίδρασης με το ωάριο ή αυγό, που βλαστάνει στις ωοθήκες του γυναικείου φύλου, έχει ως αποτέλεσμα την γονιμοποίηση. Ένα ορισμένο υπόλειμμα χρησιμοποιείται από την Φύση για την μορφοποίηση μιας κατάστασης ύλης συγκρίσιμης με την εσωτερική επίστρωση της χρωματικής σπειροειδούς σφαίρας, μέσα στην οποία η κυοφορία επιτυγχάνεται.
Η Μήτρα ή το εξωτερικό κάλυμμα, αντιστοιχεί στην χρωματική σφαίρα, αλλά δεν είναι η σφαίρα. διότι η Μήτρα, όπως και κάθε άλλη οργανική δομή, έχει την δική της ιδιαίτερη σπειροειδή χρωματική σφαίρα, ή αύρα. Παρά τις αναρίθμητες εξηγήσεις και περιγραφές των πεδίων εκδήλωσης, οι μαθητές διαρκώς παρερμηνεύουν όρους και θέση. Το διάγραμμα που φαίνεται παρακάτω θα βοηθήσει με πολλούς τρόπους. Ωστόσο πρώτα από όλα πρέπει να βάλετε στο μυαλό σας το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ούτε υψηλό ούτε χαμηλό, ούτε καθορισμένα, ούτε αδιαπέραστα όρια. ότι όλη η εκδήλωση είναι από τα μέσα προς τα έξω, ότι όλα τα πεδία διαπερνούν και διεισδύουν το ένα μέσα στο άλλο.
les.1Η κουκίδα στην κορυφή υποδεικνύει το Ανεκδήλωτο, το Απόλυτο, τις θετικές δυναμικότητες. Η κουκίδα στην βάση υποδεικνύει το αρνητικό των ανωτέρω, την δεξαμενή μέσα από την οποία δημιουργήθηκαν και από την οποία προβλήθηκαν στον χώρο, όλες οι εν δυνάμει ενέργειες που ανήκουν στο φυσικό πεδίο και μέσα στο οποίο θα ριφθεί όλη η εκδηλωμένη ύλη η οποία εκπλήρωσε την αποστολή της, καθώς και όλα τα εξαμβλώματα της φύσης και οι φαινομενικά μη φυσιολογικές καταστάσεις, για να ξαναενεργοποιηθούν σε κάποια μελλοντική εποχή από τις θετικές δυνάμεις της ζωής και κατ’ αυτόν τον τρόπο να δοθεί άλλη μια ευκαιρία. Αυτό είναι επίσης γνωστό σαν Χάος.
Κάθε οριζόντια γραμμή στο διάγραμμα δείχνει τις θετικές και αρνητικές όψεις κάποιου πεδίου ή σφαίρας συνείδησης. αυτό το τμήμα κάθε γραμμής προς τα δεξιά από το κέντρο, αντιπροσωπεύει τον θετικό πόλο, εκείνο από τα αριστερά τον αρνητικό. Η γραμμή που διέρχεται από το κέντρο δείχνει την αλληλεπίδραση Πνεύματος και Ύλης.
Αυτό το διάγραμμα δεν πρέπει να μπερδευτεί με άλλα που απεικονίζουν τις ίδιες αλήθειες, ή τα διαφορετικά πεδία ή δυνάμεις. Κατά μια έννοια αυτό στέκει από μόνο του.
Διδάσκαλος Ι.
http://www.r-u-sirius.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου