Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012


Κουνταλίνη και Τσάκρα :
ξυπνώντας το αιτιατό σώμα
  

ΤΑ 7 CHAKRAS
Η Γιόγκα στην βαθύτερη ουσία της απαιτεί ενεργοποίηση της Κουνταλίνη ή της δύναμης του φιδιού. Η Κουνταλίνη είναι η ανώτερη εξελικτική δύναμη που κρύβεται μέσα μας κι έχει την δυνατότητα να ξεδιπλώσει τις πνευματικές δυνατότητες. Στην ενεργοποιημένη της κατάσταση ένα μόνο κλάσμα της ενέργειάς της επαρκεί για να διατηρήσει σε καλή κατάσταση την συνηθισμένη μας ψυχοφυσική λειτουργία . Στην ενεργοποιημένη της κατάσταση μας αποκαλύπτει την ικανότητα μας για κοσμική συνείδηση, πηγαίνοντας μας πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσαμε να φανταστούμε.

Αυτές οι εξελικτικές δυνατότητες υπάρχουν σαν κρυμμένα ενεργειακά κέντρα στο αιτιατό σώμα, τα επτά τσάκρα τα οποία η κουνταλίνη ενεργοποιεί. Το τσάκρα αναφέρεται σαν μια ρόδα, τροχό ή ένα κινούμενο κύκλο ενεργειών. Τα τσάκρα είναι επίσης σπουδαία στην αγιουρβεδική θεραπεία, συγκεκριμένα συσχετίζονται με την πράνα και τον νου τα οποία εργάζονται μέσα από αυτά.
Τα τσάκρα κατευθύνουν και οδηγούν το φυσικό σώμα πίσω από το νευρικό σύστημα.

Τα επτά τσάκρα περιέχουν τρεις κύριες, πρωταρχικές περιοχές. Τα τρία κατώτερα τσάκρα είναι εγκαταστημένα κοντά, το ένα στο άλλο από την βάση της σπονδυλικής στήλης μέχρι τον ομφαλό, σε μια περιοχή περίπου 6 έως 8 ιντσών. Μαζί ονομάζονται kanda ή βολβός και συνθέτουν την περιοχή της φωτιάς. Η ενεργοποίηση της κουνταλίνη πυροδοτεί αυτά τα τρία τσάκρα μαζί, όπως η φωτιά σε ένα καζάνι. Η σύνδεση αυτών των τσάκρα εξηγεί γιατί σε μερικά κείμενα η κουνταλίνη λέγεται ότι σηκώνεται από το τσάκρα της βάσης , ενώ σε άλλα κείμενα από το σεξουαλικό τσάκρα και ακόμη σε άλλα κείμενα από τον ομφαλό.

Αντίστοιχα τα τρία ανώτερα τσάκρα - του λαιμού, του τρίτου ματιού και της κορυφής του κεφαλιού- συνδέονται στενά και συνθέτουν την περιοχή του κεφαλιού, που κυβερνά τα ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα. Μοιράζονται πολλές κοινές ποιότητες και δυνάμεις ανώτερης έκφρασης και αντίληψης, διαίσθησης. Λέγεται ότι αυτή η περιοχή είναι η περιοχή της σελήνης, ή Soma, των αντανακλαστικών και αφοσιωμένων σε ανώτερες ποιότητες.

Στο ενδιάμεσο στέκεται η καρδιά σαν το κεντρικό τσάκρα μεσολαβώντας μεταξύ αυτών των δυο γκρουπ των τριών τσάκρα που συνδέουν τον ομφαλό στο κάτω μέρος και τον λαιμό στο πάνω μέρος. Μερικές φορές το τσάκρα της καρδιάς συμπεριλαμβάνεται μέσα στα τρία ανώτερα κι άλλες φορές τοποθετείται στα τρία κατώτερα. Είναι η περιοχή του ήλιου, που διαχέεται το φως της φωτιάς και αντανακλά την φωτεινότητά του στη σελήνη. Συνδέει το ηλιακό πλέγμα ανάμεσα στην καρδιά και τον ομφαλό.

ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΤΣΑΚΡΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ - ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
Sahasrara-τσάκρα της κορυφής/ της σελήνης
Ajna-τσάκρα του τρίτου ματιού / σφαίρα της σελήνης
Visshuddha-τσάκρα του λαιμού ή του αιθέρα / αντανάκλαση της σελήνης
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ -ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Anahata-τσάκρα της καρδιάς ή του αέρα
ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΤΣΑΚΡΑ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ-ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Manipura-τσάκρα της φωτιάς ή του ομφαλού
Svadhishtana-τσάκρα του νερού ή του σεξ
Mulandara-τσάκρα της ρίζας ή της γης
Το χαμηλότερο σετ των τριών τσάκρα αντανακλούν περισσότερες φυσικές και ζωτικές λειτουργίες συμπεριλαμβάνοντας περισσότερο θέματα υγείας μέσω των doshas (αγιουρβεδικών ιδιοσυγκρασιών). Η Βάτα έχει μια ειδική σχέση με το τσάκρα της γης ή ρίζας, η οποία βοηθά να το σταθεροποιεί Η Κάφα συνδέεται με το τσάκρα του νερού. Η Πίττα σχετίζεται με το τσάκρα της φωτιάς. Το τσάκρα της καρδιάς αντανακλά ψυχολογικά θέματα. Το τσάκρα του κεφαλιού αντανακλά πνευματικά θέματα. Παρομοίως υπάρχουν τρία επίπεδα λειτουργίας των τσάκρα που αφορούν την φυσική ασθένεια, την ψυχολογική ασθένεια και την πνευματική ανάπτυξη.
1. Φυσικές ασθένειες αναφέρονται σε ανισορροπίες των εξωτερικών τσάκρα διά μέσω του νευρικών ιστού και των ενδοκρινών οργάνων με τα οποία τα τσάκρα επικοινωνούν και με τις τρεις doshas τα βάτα, πίττα και κάφα.

2. Ψυχολογικές ασθένειες περικλείουν ανισορροπίες σε εσωτερικά τσάκρα πιο συγκεκριμένα αυτά που σχετίζονται με την prana, tejas και ojas που είναι οι ενέργειες του αιτιατού σώματος, του νου και των πεδίων, των ιδεών.

3. Πνευματική και γιογκική ανάπτυξη βοηθά στο άνοιγμα των τσάκρα. Αυτό απαιτεί υπέρβαση των κανονικών λειτουργιών τους από την προσωπική μας φύση στο επίπεδο της κοσμική. Οι γιόγκις ενώνουν τα τσάκρα του αστρικού σώματος μέσα στο φυσικό, αναστρέφοντας όλη την διαδικασία της δημιουργίας. Αυτοί ενώνουν τη γη μέσα στο νερό, το νερό μέσα στη φωτιά , τη φωτιά μέσα στον αέρα, τον αέρα μέσα στον αιθέρα τον αιθέρα μέσα στο μυαλό, το μυαλό μέσα στην διανόηση, την διανόηση μέσα στο Ανώτατο Εαυτό.
Οι περισσότερες θεραπείες μέσω τσάκρα σήμερα τονίζουν τις εξωτερικές μετρήσεις των λίθων, βοτάνων, ασκήσεων, ήχων, χρωμάτων και δονήσεων. Επιπρόσθετα, οι θεραπευτές μέντιουμ μπορούν να δουλέψουν στα τσάκρα μέσω της δικής τους πράνα ή της ενέργειας "τζι" (ή "τσι") την οποία κατευθύνουν σαν θεραπευτική δύναμη. H Αγιουρβέδα χρησιμοποιεί τέτοιες αισθήσεις για να θεραπεύσει ασθένειες και για να προάγει την υγεία και την ζωτικότητα. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι πολύ σημαντικές για χρόνιες καταστάσεις, αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και βαθιά εδραιωμένες ασθένειες του νευρικού συστήματος.
Πολλά βιβλία για τα τσάκρα σήμερα περιγράφουν τα τσάκρα σαν κέντρα ενέργειας μέσα στο φυσικό σώμα, με το σουσούμνα ή κεντρικό κανάλι να ταυτίζεται με την ραχοκοκαλιά. Σχετίζουν τα τσάκρα με τα διάφορα σπονδυλικά κέντρα και με τις φυσιολογικές διαδικασίες που αυτά ελέγχουν όπως είναι η αφόδευση, αναπνοή ή αναπαραγωγή. Ακόμη ενώ τα τσάκρα επηρεάζουν το φυσικό σώμα, το οποίο μορφοποιούν και ενεργοποιούν, δεν είναι όμως τα ίδια φυσικά.

Κάποιοι θεραπευτές υποστηρίζουν ότι δουλεύοντας πάνω στα τσάκρα με τέτοιες εξωτερικές μεθόδους μπορεί αυτά να ανοίξουν ή να ενεργοποιηθούν. Τέτοιες δηλώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με προσοχή. Αναφορικά με την γιόγκα, στην κοινή συνηθισμένη ανθρώπινη κατάσταση, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπερπηδηθεί εκτός από καθοδηγούμενη πνευματική πρακτική, τα τσάκρα παραμένουν κλειστά, αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργούν καθόλου. Το αποτέλεσμα αυτού δεν είναι απαραίτητα αρρώστια, αλλά πνευματική άγνοια. Αυτή αποτελείται από θεώρηση του εξωτερικού κόσμου σαν την αληθινή πραγματικότητα και ζώντας, μη συνειδητοποιώντας τον Αληθινό Εαυτό , ο οποίος δεν είναι ούτε σώμα ούτε νους αλλά συνείδηση ελεύθερη από σκέψη.

Το τσάκρα κάποιου μπορεί να είναι κλειστό σε πνευματικό επίπεδο και ακόμη αυτός μπορεί να είναι υγιής, ψυχολογικά ισορροπημένος, διανοητικά δημιουργικός και επιτυχημένος στη ζωή. Αυτό εξαρτάται από τα εξωτερικά, όχι από τα εσωτερικά τσάκρα. Το άνοιγμα ενός τσάκρα δεν είναι μια διαδικασία βελτίωσης της ικανότητας κάποιου στα συνηθισμένα καθήκοντα της ανθρώπινης ζωής, παρόλο που μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό υποβοηθητικά , αλλά στην πορεία πέρα από την κανονική ανθρώπινη κατάσταση σε μια υψηλότερη εξελικτική κατάσταση. Τα τσάκρα μπορούν να ανοίξουν πραγματικά μέσω εσωτερικών τεχνικών, pranayama, mantra και διαλογισμό. Εξωτερικές βοήθειες, από διατροφή μέχρι πολύτιμους λίθους, μπορεί να είναι βοηθητικές αλλά πρέπει να παραμένουν υποδεέστερες σ' αυτές τις υψηλότερες αισθήσεις λεπτότερης ύλης και ενέργειας.

Η περισσότερη σκέψη μας, σήμερα , ακόμη και στα πνευματικά ή New Age πεδία είναι ακόμη εδραιωμένη σε ένα ματεριαλιστικό παράδειγμα στο οποίο προσπαθούμε να μειώσουμε τα πάντα για να συγκεκριμενοποιήσουμε συντεταγμένες χρόνου-χώρου. Αυτή η νοοτροπία χρησιμοποιήθηκε για να προσεγγίσει αιτιατά φαινόμενα , όπως είναι τα chakras, pranas, doshas. Εντούτοις, είναι λάθος να νομίζουμε ότι τα τσάκρα είναι σαν τα άκρα και τα όργανα του φυσικού σώματος, τα οποία έχουν πολύ μικρή διαφοροποίηση στη μορφή τους, τη λειτουργία ή την εμφάνιση τους.
Τα τσάκρα είναι ενεργειακά και λειτουργικά κέντρα, όχι φυσικές θέσεις. Τα αντιλαμβανόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία του φυσικού σώματος περισσότερο από ότι σε άλλα, αλλά οι αντιδράσεις τους επηρεάζουν ολόκληρο το φυσικό σώμα, το νου και αυτό που είναι πέρα από αυτά. Το συμπέρασμα είναι ότι τα τσάκρα εργάζονται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές ώρες και για διαφορετικούς ανθρώπους. Μπορούν να συσχετιστούν με διάφορα φαινόμενα σε διαφορετικά επίπεδα σχετικά με τη ροή της ενέργειας μέσα από αυτά. Γι αυτό το λόγο όλα τα βιβλία που μιλούν για τα τσάκρα, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων από γιόγκι , δεν συμφωνούν σε όλες τις λεπτομέρειες. Τέτοιες απόψεις μπορεί να αντιπροσωπεύουν διαφορετικές θεωρήσεις ή διαφορετικές μεθόδους εργασίας για τα τσάκρα. Δεν είναι απαραίτητα λανθασμένες, αλλά η παραδοσιακή διδασκαλία της γιόγκα πρέπει να έχει προτεραιότητα, λόγω της εμπειρικής παράδοσης που κρύβεται πίσω της.

Το αιτιατό σώμα είναι το σώμα των αποτυπωμένων αναμνήσεων, των ιδεών μας και των ενεργειών μας (pranas). Μπορεί κάποιος να τοποθετήσει μια ιδέα σε ένα κουτί; Όπως ο άνεμος, έτσι και η πράνα έχει τις δικές της κινήσεις , αλλά δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο όργανο. Μπορεί κάποιος να πει που είναι ο αέρας συγκεντρωμένος, που πηγαίνει όταν σταματάει να φυσάει; Οι συσχετισμοί είναι μέσα για να δημιουργούμε συνδέσεις και καθώς οι συνδέσεις αυτές (συνειρμοί) είναι τελικά παγκόσμιες σε πνευματικό επίπεδο, τέτοιοι συσχετισμοί πρέπει να έχουν μεταβλητότητα, ικανότητα παραλλαγής.

Πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε το αιτιατό σώμα αναφορικά με τη δική του πραγματικότητα που περικλείει και διεισδύει στην φυσική πραγματικότητα σε πολλά επίπεδα, το οποίο δεν είναι απλά παράλληλο με τη φυσική λειτουργία. Το αιτιατό σώμα δημιουργεί το δικό του χρόνο και χώρο, όπως ένα όνειρο ή ένα όραμα. Δεν είναι περιορισμένο από εξωτερικά γεγονότα ή μορφές. Ακόμη περισσότερο, αυτά τα ανοικτά τσάκρα δεν είναι ούτε μέρος της κανονικής λειτουργίας του αστρικού σώματος . Σχετίζονται με τον αυξανόμενο ή πνευματικά ενεργοποιημένο ρόλο του. Αντιπροσωπεύουν την απορρόφηση του αστρικού σώματος μέσα από το αιτιατό και της αγνής συνείδησης πέρα από αυτό. Καθώς τα τσάκρα ανοίγουν, το αστρικό σώμα σταδιακά διαλύεται. Ενώ συσχετίζουμε τα στοιχεία και τις λειτουργίες του φυσικού και του αιτιατού σώματος, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα δυο δεν είναι το ίδιο και το πνευματικά ανοιγμένο αστρικό σώμα είναι ακόμη κάτι περισσότερο, που μοιάζει με ομίχλη ενεργειών που διαχέονται πέρα από τους γαλαξίες παρά σαν κάτι που μπορούμε να προσδιορίσουμε με σωματικούς όρους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΣΑΚΡΑ
ΟΝΟΜΑ
Muladhara
Svadhisthana
Manipura
Anahata
Visshuddha
Ajna
Sahasra Padma
ΕΝΝΟΙΑ
Ρίζα
Αυτενέργεια
Πόλη των λίθων
Μη οργανωμένος ήχος
Πολύ αγνό
Εντολή
Λωτός χιλίων πετάλων
ΤΟΠΟ
ΘΕΣΙΑ
Βάση / Γη
Σεξ / Νερό
Αφαλός / φωτιά
Καρδιά / Αέρας
Λαιμός / Αιθέρας
Τρίτο Μάτι
Κορυφή του κεφαλιού
ΠΕΤΑΛΑ
4
6
10
12
16
2
1000
BIJA MANTRA
LAM
VAM
RAM
YAM
HAM
KSHAM
OM
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Γη
Νερό
Φωτιά
Αέρας
Αιθέρας
Νοητικός χώρος
Συνειδησιακός χώρος
ΣΥΜΒΟΛΟ
Κίτρινο τετράγωνο
Ασπρη ημισέληνος
Κόκκινο τρίγωνο
Γκρι εξάκτινο αστέρι
Μπλε- ουρανί τελεία
ΖΩΟ
Ελέφαντας
Κροκόδειλος
Κριός
Ελάφι
Ελέφαντας
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
Μύτη
Γλώσσα
Μάτι
Δέρμα
Αυτιά
Νους
Συνείδηση
ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
Αφοδευτικό
Ουρονογεν
νητικό
Πόδια
Χέρια
Φωνητι
κές χορδές
Νους
Συνείδηση
ΑΙΣΘΗΣΗ
Μυρωδιά
Γεύση
Οραση
Αφή
Ακοή
Σκέψη
Συνείδηση
ΧΡΩΜΑ
Βαθύ κόκκινο
Ζωηρό κόκκινο
Σκούρο μπλε
Βαθύ σκούρο κόκκινο
Γκρι
Ασημί άσπρο
Αχρωμο
NADI
Alambusha
Kuhu
Vishvodhara
Varuna
Sarasvati
Ida, Pingala
Sushumna
ΙΣΤΟΣ
Μύες
Λίπος
Αίμα
Πλάσμα αίματος
Πράνα
Λεπτή πράνα
Αιτιατή πράνα
DOSHA
Κάφα
Κάφα
Πίττα
Βάτα
Βατα
PRANA
Prana
Apana
Samana
Vyana
Udana
Η ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΑΚΡΑ
Τα τσάκρα είναι μέρος ενός πολύ υψηλότερου ενεργειακού συστήματος από ότι είναι το φυσικό σώμα. Για να χρησιμοποιήσουμε μια χρήσιμη αναλογία : ενεργοποιώντας κάθε τσάκρα απαιτείται διπλασιασμός του ποσού της ενέργειας που χρειάζεται για την διατήρηση σε ζωή όλων των φυσικών και εγκεφαλικών λειτουργιών. Απαιτείται περίπου διπλάσια ενέργεια για να ενεργοποιήσεις το πρώτο τσάκρα, ρίζα ή γήινο τσάκρα, από ότι η ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση των συνηθισμένων ψυχοσωματικών λειτουργιών, διπλό ποσό ενέργειας από το πρώτο για να ενεργοποιήσεις το δεύτερο τσάκρα και ούτε κάθε εξής μέχρι την κορυφή του κεφαλιού. Ετσι υπάρχει μια μεγαλύτερη αλλαγή συνείδησης μεταξύ των τσάκρα από ότι στην κανονική ανθρώπινη συνείδηση μέχρι την ενεργοποίηση του πρώτου τσάκρα.

Για τα τσάκρα που θα λειτουργήσουν απαιτείται μεγαλύτερη πηγή ενέργειας από αυτήν που το φυσικό σώμα μπορεί να παρέχει. Αυτός είναι ο ρόλος της κουνταλίνης. Η κουνταλίνη δεν είναι μια φυσική δύναμη ούτε κάτι που το κανονικό μέσο μυαλό ή εγώ μπορεί να ελέγξει. Είναι η συμπυκνωμένη ενέργεια της συνειδητότητας ή της προσοχής. Μόνο αν ένας άνθρωπος έχει οξύτητα πνεύματος μπορεί η κουνταλίνη να ξυπνήσει με ένα αρμονικό τρόπο. Η κουνταλίνη δεν είναι μια ενέργεια ξέχωρη από τη συνειδητότητα, αλλά η δύναμη της συνείδησης που φανερώνεται όταν ο νους απελευθερώνεται από τους περιορισμούς της σκέψης και του συναισθήματος που βασίζονται στο εγώ.

Το ξύπνημα της κουνταλίνη προϋποθέτει ότι η πράνα ή η ενέργεια-ζωής εισέρχεται μέσα στο susshumna ή κεντρικό κανάλι. Αυτό γίνεται όταν η πράνα αποσύρεται από την στερεότυπη συνηθισμένη συμπεριφορά της στον εξωτερικό κόσμο και απομακρύνεται από τις αισθήσεις μας. Όσο η πράνα μας ταυτίζεται με το φυσικό μας σώμα και τις λειτουργίες του, δεν μπορεί να εισέλθει στο κεντρικό κανάλι. Γι αυτό το λόγο, το ξύπνημα της κουνταλίνη συνδέεται με την κατάσταση samadhi στην οποία αφήνουμε την συνηθισμένη, κοινή συνείδηση. Στην αρχή αυτό το βιώνουμε σε κατάσταση έκστασης ή ύπνωσης στην οποία χάνουμε την συνειδητότητα του φυσικού μας σώματος. Αργότερα μπορεί να συμβαίνει όταν είμαστε ξύπνιοι, χωρίς την εξασθένηση των φυσικών λειτουργιών, αλλά το φυσικό σώμα δεν βιώνεται πλέον σαν η αληθινή ταυτότητα κάποιου.

Η ανάπτυξη της ξύπνιας πράνα ή ενέργειας κουνταλίνης, εμπλουτίζει τις ικανότητες και τις δυνάμεις κάποιου σαν θεραπευτή. Η κουνταλίνη είναι η θεραπευτική δύναμη της Θείας Μητέρας που συνδέεται με την κοσμική ζωή και την αγάπη και τις θεραπευτικές δυνάμεις της. Ένας τέτοιος θεραπευτής μπορεί να θεραπεύσει με ένα απλό άγγιγμα, με την φωνή του ή απλώς με την παρουσία του. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην προσπαθούμε να παραποιήσουμε αυτή τη λεπτή πρανική δύναμη αλλά να αφήσουμε το Θεό να την οδηγήσει προς εμάς. Είναι καλύτερα να διαλογιζόμαστε στην Θεία Μητέρα που εξουσιάζει την πρανική θεραπευτική δύναμη κι όχι εμάς προσωπικά. Η δύναμη είναι πάντα ένας πειρασμός για το εγώ και καθώς η κουνταλίνη είναι ίσως η μεγαλύτερη δύναμη, το εγώ θα ήθελε να την κατέχει. Αλλά είναι σαν να ψάχνει κανείς να πιάσει τον κεραυνό. Στο τέλος καταλήγει να κατακεραυνωθεί από αυτόν.

ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΤΣΑΚΡΑ
Τα ανοικτά τσάκρα επιτρέπουν τη δίοδο σε κοσμικές λειτουργίες των ιδιαίτερων στοιχείων τους και σωμάτων τους. . Παρέχουν γνώση της ενότητας των αντικειμενικών συνιστωσών του σύμπαντος (στοιχεία), εργαλεία γνώσης (αισθητήρια όργανα) και τα εργαλεία δράσης (όργανα δράσης), τα οποία είναι οι φαινομενικοί πληρεξούσιοι του σύμπαντος Όταν τα τσάκρα είναι ανοικτά βιώνουμε την κοσμική φύση αυτών των γεγονότων σαν μέρος της δικής μας βαθύτερης συνειδητότητας. Μαθαίνουμε τα μυστικά της δημιουργίας και ενώνουμε το σύμπαν μέσα στο δικό μας νου.

Καθώς ενεργοποιούμε τις λεπτές ενέργειες και τα σώματα ίσως βιώσουμε λεπτότερους ήχους, φως ή οράματα θεοτήτων στην περιοχή του τρίτου ματιού. Αλλά τέτοιες εμπειρίες μπορεί να έρθουν πολύ νωρίτερα πριν κάποιο συγκεκριμένο τσάκρα ανοίξει. Να θέσουμε αυτά τα λεπτά κέντρα σε λειτουργία, τα χοντροειδή φυσικά κέντρα πρέπει να μπουν σε κατάσταση αδράνειας ή ισορροπίας. Αυτό εξηγεί γιατί οι τεχνικές της γιόγκα αναπτύσσουν αταραξία σώματος, αναπνοής, αισθήσεων και νου, συγκεκριμένα μέσω της pratyahara σαν βάση της εργασίας με τα τσάκρα. Η κουνταλίνη είναι μια δύναμη απόσυρσης, αντιστρέφοντας τη διαδικασία της δημιουργίας ώστε να επιστρέψουμε ξανά στο Ένα. Γι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν μειώσουμε τις εξωτερικές δεσμεύσεις και προσκολλήσεις.

Για να αναπτύξουμε σωστά το τσάκρα της γης, απαιτείται αποκόλληση από το στοιχείο γη. Κάποιος δεν αναζητά πλέον να συσσωρεύει εξωτερικά θέματα αλλά μαθαίνει να τα εκτιμά από πνευματικής κι εσωτερικής πλευράς, σαν μια μορφή διαίσθησης. Κάποιος μαθαίνει να απολαμβάνει τα χρώματα, τις δομές και τις σκιές του στοιχείου γη όπως ένα τοπίο από θαυμάσια βουνά μέσα στο μυαλό του, αλλά δεν έχει καμιά επιθυμία να τα κατέχει ή να τα κρατήσει.

Για να ανοίξει σωστά το τσάκρα του νερού είναι διαφορετικό από το να έχεις μια αυξημένη σεξουαλική ορμή ή ακόμα μεγάλη σεξουαλική δυνατότητα. Αυτό απαιτεί ότι το φυσικό σεξουαλικό όργανο μπαίνει σε λανθάνουσα κατάσταση και η σεξουαλική ορμή εξευγενίζεται σε δύναμη συνειδητότητας. Κάποιος μαθαίνει να απολαμβάνει την ροή και τη γεύση / άρωμα του στοιχείου νερό σαν μια κίνηση χάρης, γοητείας , που κινείται πάνω στα κύματα της διαίσθησης στην κοσμική θάλασσα.

Για να ανοίξει σωστά το τσάκρα της φωτιάς δεν σημαίνει να αυξήσει κανείς την προσωπική του βούληση ή την αποφασιστικότητα. Απαιτεί ξύπνημα της κοσμικής ενέργειας της φωτιάς (tejas) και να αφεθεί να χαράζει δρόμο μπροστά. Κάποιος πρέπει να γίνει φωτιά και να κάψει όλες τις ακαθαρσίες μέσα στο σώμα και το νου του. Είναι σαν να βιώνεις τη φωτιά που καταστρέφει το σύμπαν στο τέλος του κύκλου των yugas στο οποίο τα προσωπικά μας κίνητρα απαλείφονται.

Για να ανοίξει το τσάκρα της καρδιάς ή του αέρα είναι αρκετά διαφορετικό από το να είσαι σε κατάσταση τρωτών και εντεινόμενων συναισθημάτων. Για να ξυπνήσεις το τσάκρα της καρδιάς πρέπει να πας πέρα από προσωπικά συναισθήματα και να κατανοήσεις την κοσμική ενέργεια της αγάπης πίσω από όλες τις συναισθηματικές διακυμάνσεις. Αυτό απαιτεί ένα άνοιγμα προς τα συμπαντικά αισθήματα συμπόνιας και αφοσίωσης και σύνδεση με την παγκόσμια δύναμη-ζωής. Είναι η βίωση της αγνής αφοσίωσης, που γίνεται καθεαυτή αγάπη.

Για να ανοίξει το τσάκρα του λαιμού ή αιθέρα δεν τίθεται θέμα αυξανόμενου λόγου ή έκφρασης αλλά το να είσαι σιωπηλός στην απεραντοσύνη του κοσμικού χώρου στον οποίο η δική μας φωνή χάνεται μέσα στο λόγο του θεού. Ενώνεται με τον κοσμικό αιθέρα στον οποίο το απόσταγμα του ήχου μεταφράζεται σε αιώνια γνώση.

Ανοίγοντας το τρίτο μάτι, απαιτείται να μάθει κανείς να ζει σε βαθιά ενόραση, χωρίς να απαιτείται ένα σώμα ή ακόμα οι αισθήσεις. Το να ανοίξει το τσάκρα της κορυφής σημαίνει να γίνεις ένα με το Άπειρο, την αιώνια φύση της αγνής Ύπαρξης στην οποία η δυαδικότητα εξαφανίζεται.
Το ξύπνημα της συνείδησης πίσω από το αιτιατό σώμα περιλαμβάνει να είναι κανείς ικανός να βγάλει το χονδροειδές σώμα και τις λειτουργίες του σαν ένα βαρύ παλτό το οποίο δεν είναι πλέον απαραίτητο σε μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Αυτό μπορεί να φοβίζει αυτούς που είναι προσκολλημένοι με το σώμα τους, αλλά είναι γοητευτικό σ' αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται τη ζωή με περιορισμένους όρους.

ΤΣΑΚΡΑ, ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Κάθε τσάκρα παρέχει μια συνειδητότητα από το αντίστοιχο επίπεδο του σύμπαντος ή διαφορετικούς κόσμους (lokas) πέρα από τον φυσικό. Κερδίζουμε βαθιά γνώση των λεπτών λειτουργιών της φύσης (prakriti), των αισθήσεων και των λεπτών ουσιών τους (tanmatras), της ενέργειας - ζωής (pranas) και της διαδικασίας κοσμικής δημιουργίας.

Τα αντίστοιχα υπό-επίπεδα του αστρικού κόσμου τα οποία είναι περισσότερο θαυμαστά από οτιδήποτε του φυσικού κόσμου μπορεί να γίνουν διαθέσιμα για το τρίτο μάτι. Πανέμορφα αστρικά βουνά μπορεί κανείς να βλέπει, απέραντο διάστημα από διάφανους αστρικούς ωκεανούς, σπινθηροβόλους αστρικούς ήλιους και παλλόμενα αστρικά αστέρια. Κανείς μπορεί να καβαλήσει αστρικούς ανέμους σε διάφορους κόσμους ή να διευρύνει το μυαλό του μέσα από ατελείωτα αστρικά διαστήματα και τα σύμπαντά τους από ομορφιά και μαγεία.
Κανείς μπορεί να συναντήσει σοφούς και θεότητες ή φίλους από προηγούμενες ζωές ανανεώνοντας τους δεσμούς της ψυχής. Στα υψηλότερα τσάκρα κανείς μπορεί να αποκτήσει δίοδο στην αιτιατή σφαίρα της αγνής γνώσης, της ιδανικής διαίσθησης και της ατελείωτης συνείδησης πέρα από προσωπικούς περιορισμούς. Κανείς μπορεί να επισκεφτεί το εργαστήριο της δημιουργίας και να δει πως τα σύμπαντα είναι φτιαγμένα από νου και σκέψη και μόνο.
Ακόμη, όχι όλοι οι γιόγκι διαλέγουν να εξερευνήσουν τους κόσμους ή τις δυνατότητες που σχετίζονται με τα τσάκρα. Πολλοί μεγάλοι jnanis ή γιόγκι του μονοπατιού της γνώσης αγωνίζονται να ενωθούν απευθείας με την αγνή ενότητα ή το απόλυτο, το οποίο είναι πέρα και από το λεπτό και από το αιτιατό σώμα. Κατά το ξύπνημά τους μπορεί με δυσκολία να διακρίνουν τις διαφορές των τσάκρα και των λειτουργιών τους. Από την εμπειρία τους - όπως είναι αυτή του Ramana Maharshi ο οποίος ίσως περισσότερο τυποποίησε αυτήν την άποψη- υπάρχει μόνο ένα τσάκρα ή κέντρο που είναι αυτό του Εαυτού στην καρδιά από το οποίο όλα τα φαινόμενα των χονδροειδών και λεπτών κόσμων και σωμάτων εμφανίζονται σαν εικόνες στον καθρέφτη ή σαν φούσκες πάνω στα κύματα της θάλασσας.
Παρόμοια, πολλοί μεγάλοι ζηλωτές απλώς αναζητούν να ενωθούν με το Θεό ή Bhagavan στην καρδιά και δεν ενδιαφέρονται για τις διάφορες εμπειρίες των τσάκρα ακόμη κι όταν αυτές τους είναι γνωστές. Αυτά είναι πολύ υψηλά επίπεδα που ελάχιστοι μπορούν να προσεγγίσουν αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα τσάκρα είναι μια σειρά από βήματα παρά ένα τέλμα και αν δεν προσέξουμε μπορεί να γίνουν λακκούβα για να παραπατήσουμε.

Η γιογκική φιλολογία μιλάει για διάφορα siddhis ή ψυχικές δυνάμεις. Αυτές σχετίζονται πρώτα-πρώτα με το λεπτό σώμα και τις πράνα του, καθώς το αιτιατό σώμα είναι ολοκληρωτικά εύπλαστο. Η λεπτή ενέργεια udana ή ανοδική κίνηση του αέρα επιτρέπει σε κάποιον να γίνει όσο ελαφρύς θέλει, συμπεριλαμβανομένου της ικανότητας της αιώρησης (laghima). Η ενέργεια apana ή καθοδική κίνηση του αέρα δίνει την ικανότητα σε κάποιον να γίνει όσο βαρύς ή σταθερός θέλει (garima).
Η ενέργεια vyana ή διαχεόμενος αέρας επιτρέπει να γίνει κανείς όσο ογκώδης θέλει, να διασταλθεί ατελείωτα (mahima). Η ενέργεια samana ή συστελλόμενος αέρας επιτρέπει σε κάποιον να γίνει όσο μικρός θέλει, να γίνει τέλεια συμπυκνωμένος (anima) . Η πρωταρχική prana από μόνη ης επιτρέπει σε κάποιον να αποκτήσει οτιδήποτε επιθυμεί (prapti). Καθώς τα τσάκρα ανοίγουν οι αντίστοιχες δυνάμεις του αιτιατού σώματος μπορούν να βιωθούν. Μερικές φορές τα αποτελέσματα τους διευρύνονται μέχρι το φυσικό σώμα.

Επί πρόσθετα δεν θα έπρεπε να ξεχάσουμε ότι πολλά λεπτά επίπεδα υπάρχουν μεταξύ της κανονικής φυσικής συνείδησης και της αληθινής ενεργοποίησης της κουνταλίνη και των τσάκρα. Θα έπρεπε να μην πάρουμε υπόψη μας οποιαδήποτε φοβερή εμπειρία σαν φώτιση ή σαν εμπειρία ξυπνήματος κουνταλίνης. Οράματα, εξω-σωματικές εμπειρίες, εκστάσεις, μυστικά όνειρα, ιδιοφυΐες, ισχυρές κλίσεις, έμπνευση προσώπων και άλλες καταστάσεις ακόμη και νόμιμες μπορούν ακόμη να αποτύχουν στο αληθινό ξύπνημα της κουνταλίνη και σίγουρα δεν πρέπει να μπερδεύονται με την Αυτό-πραγμάτωση , η οποία απαιτεί την πλήρη ανάπτυξη της συνείδησης μας παρά να παραδοθούμε σε κάποια οντότητα ή να έχουμε εμπειρίες έξω από εμάς.

Για να ανοίξουμε σωστά τα τσάκρα πρέπει να έχουμε τη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να γίνει σκόπιμα ή με τη βία ή σε συναισθηματική ταραχή. Το να προσπαθήσει κανείς να ξυπνήσει την κουνταλίνη χωρίς να έχει πριν εξαγνίσει το σώμα και τον νου θα τον οδηγήσει σε παρενέργειες στα οποία το μυαλό ή η ενέργεια - ζωής θα διαταραχθούν και διάφορες ψευδαισθήσεις θα εμφανιστούν. Γι αυτό το λόγο η παραδοσιακή γιογκική φιλολογία έχει τονίσει σωστό παράδειγμα ζωής και σωστές συμπεριφορές (yamas και niyamas) καθώς και απαραίτητο αγιουρβεδικό διατροφικό στυλ ζωής που είναι η βάση για τις πρακτικές της κουνταλίνη.

Ενώ είναι πιθανόν να έχει διεστραμμένες εμπειρίες κουνταλίνης ή τσάκρα, αυτό μπορεί να οφείλεται συνήθως σε πρανικές και νοητικές διαταραχές. Αν ο νους δεν είναι εξαγνισμένος μπορεί να υπάρξει μια αύξουσα δραστηριότητα των κατώτερων τσάκρα μαζί με μια αύξηση των αντίστοιχων φυσικών και συναισθηματικών τάσεων και ορμών. Γι αυτό πρέπει να αναζητούμε να δουλέψουμε με τα κατώτερα τσάκρα από την άποψη και το επίπεδο των υψηλότερων, κυρίως με της καρδιάς ή του τρίτου ματιού.

Επί πλέον για τα 7 ανώτερα τσάκρα υπάρχουν κι επτά κατώτερα τσάκρα κάτω από το muladhara τα οποία σχετίζονται με τον κάτω κόσμο, τα κατώτερο αστρικό ή σφαίρα των asuras (αντί - Θεοί) , οι δυνάμεις που εργάζονται για να μας κρατήσουν στην άγνοια και την ψευδαίσθηση. Είναι πιθανόν να πέσει κανείς σε αυτά τα κατώτερα τσάκρα και στις αρνητικές εμπειρίες της οργής, της έπαρσης και δύναμης αν δεν προσέξει.

Αν προσεγγίσουμε τα τσάκρα προσεκτικά και με την σωστή καθοδήγηση δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, αλλά είναι καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί σε μεγάλο βαθμό από το να είμαστε παράτολμοι. Πάνω από όλα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το ξύπνημα των τσάκρα δεν οδηγεί σε ένα τέλος, είναι ένα μέρος της διαδικασίας Αυτό-πραγμάτωσης. Τα τσάκρα μας δείχνουν απλώς τον δρόμο, επίσης μας υποδεικνύουν τις λακκούβες στις οποίες κανείς μπορεί να παραπατήσει.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Οραματισμός και φαντασία στον διαλογισμό.

Φαντασία στον διαλογισμό


 

01
Γράφουν ο Νίκος Πνευματικός και η Έλενα Έρα

Μέχρι τώρα έχουμε αναλύσει τα βασικά για τον διαλογισμό κι έχουμε πει για την χρησιμότητά του. Επίσης είπαμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την πνευματική διαδικασία του διαλογισμού με κάποιες από τις ιδιότητες της κβαντομηχανικής για να επιφέρουμε αλλαγές στον φυσικό μας κόσμο. Ας θυμηθούμε λοιπόν πως κατά την κβαντομηχανική τα πάντα βρίσκονται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και ροής, μέχρι που ο παρατηρητής (εμείς) θα κάνει την παρατήρηση και θα αναγκάσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ύλη να καταρρεύσει σε μια πραγματικότητα – την πραγματικότητα που θέλουμε. Αυτό από μόνο του επιβεβαιώνει αυτό που λέει και το γκρουπ τόσο καιρό – ότι είμαστε κομμάτι του Θεού κι επομένως δημιουργοί. Για να γίνει αυτό όμως, χρειαζόμαστε κάποια πνευματικά εργαλεία, εργαλεία που όπως έχει ήδη γραφτεί στα προηγούμενα μέρη τα χρησιμοποιούσαμε κατά κόρον κατά τη διάρκεια της παιδικής κι εφηβικής μας ηλικίας.
Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανοίξουμε το μυαλό μας και να αποτινάξουμε τα περιοριστικά πιστεύω που μας αναγκάζουν να λειτουργούμε με συγκεκριμένο τρόπο από τη στιγμή της ενηλικίωσής μας και να αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε και τα δύο μέρη του εγκεφάλου μας δημιουργικά. Ενεργοποιήστε τη φαντασία σας αγαπητοί! Διώξτε από πάνω σας την ετικέτα του “φαντασιόπληκτου”, μην χρεώνεστε αρνητικά κάτι που είναι τόσο όμορφο και βοηθάει στην δημιουργία της πραγματικότητάς σας.

Οραματισμός και Φαντασία – ποιες είναι οι διαφορές τους;
Φαντασία εννοούμε εκείνη τη διαδικασία που ο εγκέφαλός μας γεννάει εικόνες και σκέψεις που δεν έχουν υπάρξει στο γραμμικό χρόνο, με καύσιμο την συναισθηματική μας φόρτιση και επιθυμία. Αυτό ενεργοποιεί και το Νόμο της Έλξης, με αποτέλεσμα να έλκουμε την εκάστοτε υλοποίηση και να συμβαίνει. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που μπορούν όλοι να κάνουν, ξεκινώντας να ανακαλύπτουν την δύναμή τους ως δημιουργοί καθώς δεν προϋποθέτει τη συμμετοχή καμίας ανώτερης δύναμης.
Ο Δημιουργικός Οραματισμός είναι η διαδικασία υλοποίησης ενός ανθρώπου που έχει εν-θυμηθεί πως είναι Πνεύμα σε ένα ανθρώπινο ταξίδι και χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του Σύμπαντος, προκειμένου να φέρει τον δικό του Παράδεισο σε τούτη τη μεριά του πέπλου. Είναι το επόμενο βήμα, μετά τη Φαντασία, που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην αρχή της διαδικασίας της αφύπνισής του.
Και τα δύο βήματα ενεργοποιούν τον διαλογισμό.

Ο διαλογισμός στο γραμμικό χρόνο
Ο διαλογισμός, είτε με τη μορφή της Φαντασίας, είτε με τη μορφή του Δημιουργικού Οραματισμού, βοηθάει στην διαδικασία ανάκλησης και αναβίωσης εγγεγραμμένων μνημών με τη συμμετοχή όλων μας των αισθήσεων. Δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται μόνο σε νοητικές εικόνες. Μπορούμε επίσης να ανακαλούμε είτε ακουστικές μνήμες και εμπειρίες. Γενικά, πράγματα που έχουμε βιώσει μπορούν να ανακληθούν με τον οραματισμό. Αυτό βοηθάει στο να επέμβουμε σε συναισθηματικές εμπλοκές από καταστάσεις που έγιναν σε παρελθόντα γραμμικό χρόνο ή να απελευθερώσουμε καταστάσεις ή να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια μιας όμορφης ανάμνησης, προκειμένου να αισθανθούμε όμορφα ξανά.
Επίσης, ο διαλογισμός βοηθάει να ενεργοποιηθεί εκείνη η διαδικασία κατά την οποία δημιουργούμε νέες εικόνες, ή ακόμα και αλλάζουμε κατά κάποιον τρόπο τις ήδη υφιστάμενες. Είναι ένας όμορφος τρόπος για να οραματιστούμε πράγματα που θέλουμε να δημιουργήσουμε στη ζωή μας ή να αλλάξουμε το παρόν μας.

Επί του πρακτέου
Ωραία όλα αυτά, αλλά πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε; Η αλήθεια είναι πως κάτι το οποίο έχει εκδηλωθεί στην πραγματικότητά μας, είναι ήδη γεγονός. Δεν αλλάζει αυτό καθ’ αυτό. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε προς όφελός μας όμως είναι η πορεία και η κατάληξη που θα έχει. Κατά τον διαλογισμό λοιπόν, είτε μέσω της Φαντασίας είτε μέσω του Δημιουργικού Οραματισμού, προβάλλουμε στο νου μας την εικόνα αυτής της εμπειρίας ή της κατάστασης που επιθυμούμε να διορθώσουμε ή να αλλάξουμε. Βελτιώνοντας σιγά-σιγά αυτά τα δύο πανίσχυρα πνευματικά μας εργαλεία, θα καταφέρουμε να διορθώσουμε νοερά όσα πράγματα χρειάζονται διόρθωση.

Τζόκερ
Αυτό σημαίνει ότι αν φανταστούμε ότι κερδίζουμε το τζόκερ, αυτό θα συμβεί; Αυτή είναι και η ερώτηση που ακούω συχνότερα όταν αναφέρομαι στο θέμα. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Το κυνήγι των υλικών αγαθών είναι μια πράξη συνυφασμένη με την παλιά ενέργεια και δεν ενδιαφέρει το πνεύμα. Μην ξεχνάμε πως είμαστε πνεύματα που παριστάνουν ότι είναι άνθρωποι. Από την άλλη πλευρά, τα χρήματα δεν είναι ένα είδος ενέργειας, αλλά μια αντανάκλασή της. Ακόμα κι αν καταφέρουμε να αλλάξουμε μια αντανάκλαση, η ίδια η μορφή που αντανακλάται παραμένει ως έχει. Αν δεν μας αρέσει ο εαυτός μας όταν τον κοιτάζουμε στον καθρέφτη, ακόμα κι αν σπάσουμε τον καθρέφτη, ο εαυτός μας δεν αλλάζει. Το ίδιο συμβαίνει κι εδώ. Η ενέργεια ρέει με έναν συγκεκριμένο τρόπο και αν αλλάξουμε την αντανάκλασή της, αυτή θα συνεχίζει να ρέει με τον ίδιο τρόπο. Μόνο αν επιτρέψουμε στην ενέργεια να κυλήσει μέσα από εμάς θα μπορέσουμε να επιφέρουμε τις αλλαγές που επιθυμούμε. Αν δηλώσουμε απλά ότι θέλουμε να κερδίσουμε το τζόκερ, αυτό θα είναι καθαρά επιφανειακό και θα έχει αντίκτυπο μόνο στην αντανάκλαση της ενέργειας και όχι στην ίδια την ενέργεια. Αν είμαστε συνειδητοποιημένοι, το πνεύμα θα μας δώσει ένα δώρο, όχι απαραίτητα με τη μορφή που το ζητήσαμε, αλλά με αυτήν που αρμόζει σε κάθε έναν από εμάς, όπως έχει ήδη γραφτεί στο προηγούμενο άρθρο.

Και πώς λειτουργεί;
Ο εγκέφαλός μας μπορεί να παρομοιαστεί με έναν υπερ-υπολογιστή. Από άποψης απόδοσης δεν μπορεί να συγκριθεί φυσικά. Ο εγκέφαλός μας είναι κατά πολύ ανώτερος απ’ όλες τις απόψεις, αλλά σαν βασική λειτουργία έχει πολλές ομοιότητες. Όπως ένας υπολογιστής λοιπόν, μπορεί να προγραμματιστεί. Σκεφτείτε όλα τα περιοριστικά πιστεύω που κουβαλάμε όλοι μας. Όλα αποτελούν προγραμματισμούς που μας έχουν εμφυτεύσει από παιδιά. Πρέπει να πάμε σχολείο. Πρέπει να σπουδάσουμε. Πρέπει να βρούμε μια καλή δουλειά. Πρέπει να κάνουμε οικογένεια κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα σβήσουμε όλα αυτά και άλλα πολλά και να γίνουμε μια αναρχική κοινωνία. Αυτό που μπορούμε και είναι προς όφελός μας να κάνουμε, είναι να προγραμματίσουμε τον εγκέφαλό μας να δουλεύει με άλλον τρόπο ώστε να δημιουργούμε κάθε στιγμή την πραγματικότητά μας όπως τη θέλουμε.
Για να γίνει αυτός ο προγραμματισμός είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε νοητικές εικόνες για να μπορεί ο εγκέφαλος και ο νους μας να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Η προβολή εικόνων μέσω της Φαντασίας ή του Δημιουργικού Οραματισμού, είναι διαφορετική από την όραση. Βλέπουμε με τα μάτια μας και οραματιζόμαστε ή φανταζόμαστε με το νου μας. Με τον οραματισμό ή φαντασία, ανακαλούμε στη μνήμη μας κάτι που έχουμε δει ή έχουμε βιώσει και θέλουμε να θυμηθούμε πώς είναι. Με αυτόν τον τρόπο, σχηματίζουμε τη νοερή εικόνα ενός πράγματος. Η Φαντασία είναι μια δημιουργική λειτουργία κατά την οποία δημιουργούμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί η βιώσει. Ο Δημιουργικός Οραματισμός από την άλλη πλευρά, δημιουργεί χώρο για τη συμμετοχή του Πνεύματος στα σχέδιά μας.
Από τη στιγμή που προβάλλουμε μια εικόνα στην πνευματική διάσταση, υπάρχει σαν νοερή εικόνα και στο μέλλον. Όταν ανακαλέσουμε αυτή την εικόνα αργότερα, αυτό ονομάζεται οραματισμός. Θυμηθείτε πως για το νου μας, οι νοερές εικόνες δεν έχουν καμία διαφορά από τις πραγματικές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνδυάζουμε τον διαλογισμό με την κβαντομηχανική και αναγκάζουμε τα γεγονότα να καταρρεύσουν σε μια πραγματικότητα – αυτή που θέλουμε εμείς. Έτσι μπορούμε να επικεντρωθούμε στα προβλήματά μας, να γίνουμε δημιουργικοί και να μπορέσουμε να τα λύσουμε καλύτερα.
Δουλεύοντας με τη Φαντασία
Ένας εύκολος τρόπος για να διαλογιστούμε με τη Φαντασία και να υλοποιήσουμε:
Κατά τη διάρκεια του διαλογισμού δημιουργούμε νοερά μπροστά μας ένα τετράδιο με μια  μπλε και μια λευκή σελίδα. Στη μπλε σελίδα γράφουμε (με τη Φαντασία μας) την κατάσταση την οποία θέλουμε να αλλάξουμε, όπως είναι στην πραγματικότητα. Αφού τη μελετήσουμε με προσοχή και εντοπίσουμε το πρόβλημα, σβήνουμε το κείμενο και στην λευκή σελίδα περιγράφουμε (πάλι με τη Φαντασία μας) την κατάσταση όπως θα θέλουμε να καταλήξει και όχι τη διαδικασία με την οποία θέλουμε να γίνει αυτό. Η διαδικασία είναι κομμάτι που θα αναλάβει το πνεύμα όπως έχει ήδη γραφτεί στα προηγούμενα άρθρα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάθε φορά που θα σκεφτόμαστε το συγκεκριμένο πρόβλημα, θα οραματιζόμαστε την εικόνα της λύσης του, αυτής που δημιουργήσαμε στη λευκή σελίδα. Είναι φανερό πως όσο πιο συχνά το κάνουμε αυτό, τόσο πιο πολύ ενισχύουμε την τελική έκβαση που έχουμε φανταστεί και φυσικά πρέπει να έχουμε πίστη πως θα πραγματοποιηθεί. Για να γίνει πιο δυνατό αυτό, καλό θα ήταν ταυτόχρονα να θυμόμαστε το αίσθημα που θα συσχετίζαμε με την επιτυχία.
Με αυτόν τον τρόπο έχουμε φυτέψει έναν σπόρο. Στην πνευματική διάσταση το σχέδιό μας έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ο σπόρος είναι στο χώμα και περιμένει να φυτρώσει. Μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να γίνει αυτό και να εμφανιστεί στην επιφάνεια του εδάφους για να μπορέσουμε να τον δούμε και να εκδηλωθεί στην φυσική διάσταση.


Δουλεύοντας με τον Οραματικό Διαλογισμό
Ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να διαλογιστούμε, παρέα με το Πνεύμα:
Συνδεόμαστε με τον Ανώτερο Εαυτό μας από την επίφυση (πάνω μέρος του κεφαλιού) και οραματιζόμαστε ένα ενεργειακό κορδόνι να μας συνδέει μαζί του. Βλέπουμε τον Α.Ε. μας με όποια μορφή θέλουμε. Νιώθουμε την Συμπαντική Ενέργεια να ρέει μέσα από τον ομφάλιο αυτό λώρο και να γεμίζει κάθε κύτταρο του σώματός μας με λευκό φως. Οραματιζόμαστε να κρατάμε μια ενεργειακή πένα ενώ μπροστά μας έχει ανοιχτεί ένα τετράδιο με λευκές σελίδες. Μπορούμε να επικαλεστούμε οποιαδήποτε άλλη ενεργειακή δύναμη πιστεύουμε, να μας βοηθήσει να γράψουμε το συμβόλαιο που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Μιλάμε στον παρόντα χρόνο και αποφεύγουμε το “θα”. Για παράδειγμα: “Βρίσκομαι σε μια όμορφη δουλειά και εκφράζω το πάθος μου”. “Έχω τη σχέση που συνηχεί με τη δική μου ενέργεια και παίζουμε όμορφα μαζί”. Παράλληλα νιώθουμε την ενέργεια όλων όσων γράφουμε στο τετράδιο, να έχει ήδη υλοποιηθεί. Μόλις τελειώσουμε, το τετράδιο αυτό εξαφανίζεται και εμείς ευχαριστούμε τον Α.Ε. μας σαν να έχουν ήδη υλοποιηθεί όλα όσα ζητήσαμε.

Μικρά και Μεγάλα Βήματα στον διαλογισμό της Φαντασίας
Αν θέλουμε να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας απέναντι στη δημιουργική μας δύναμη, καλό είναι να κάνουμε μικρά βήματα κάθε φορά, έτσι ώστε να φτάσουμε σταδιακά στον στόχο μας. Το να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα από την πρώτη στιγμή δεν προτείνεται γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία στο πλήρες δυναμικό τους και η ανθρώπινη ανυπομονησία μπορεί να μας ωθήσει σε βιαστικές κινήσεις, πράγμα που θα οδηγήσει στο να χάσουμε την ισορροπία μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με απλά πράγματα όπως την επιστροφή μας στο επιθυμητό μας βάρος (δεν λέμε “να χάσω βάρος” γιατί αυτό αποτελεί δήλωση απώλειας και κανείς δεν θέλει να χάνει πράγματα), στο να κόψουμε το τσιγάρο κλπ. Όταν θέλουμε να σταματήσουμε το πολύ φαγητό, το τσιγάρο ή το αλκοόλ, σκεφτόμαστε το πρόβλημα και όχι τη λύση του. Αυτές είναι αρνητικές σκέψεις γιατί επικεντρωνόμαστε σε αυτό που χάνουμε. Πρέπει αντίθετα να φανταζόμαστε (όπως γράψαμε στη λευκή σελίδα) το τελικό αποτέλεσμα: εμάς στο επιθυμητό μας βάρος, ή να είμαστε γεμάτοι υγεία με τα πνευμόνια μας καθαρά, ή το συκώτι μας υγιές. Μόλις λοιπόν αρχίσουν να πραγματοποιούνται αυτοί οι στόχοι και μάθουμε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός, μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω.
Καλό και Κακό
Από τα παραπάνω δημιουργείται ένα σοβαρό ερώτημα: Μέσω της Φαντασίας ή του Δημιουργικού Οραματισμού όπου έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε την ύλη, μπορούμε να κάνουμε κακό σε κάποιον; Κάπως έτσι λειτουργούσαν οι μάγοι κατά τις εποχές του Μεσαίωνα στη Γη αλλά ένας ενσυνείδητος άνθρωπος που γνωρίζει πως οτιδήποτε προβάλλει, αυτό θα έλξει και στη ζωή του, δημιουργεί πάντοτε με το Νόμο της Αβλάβειας. Η νοητική ενέργεια έλκει παρόμοιες ενέργειες. Διάφορα συναισθήματα και σκέψεις μας, έλκουν πραγματικά γεγονότα στη ζωή μας. Το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να βλάψουμε τον εαυτό μας με τις δικές μας σκέψεις καθώς ο οποιοσδήποτε αποδέκτης μιας αρνητικής πρόθεσης, μπορεί να έχει τις δικές του προστασίες. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο θετικές σκέψεις και τη φαντασία μας στην υποκειμενική μας διάσταση για να διορθώσουμε προβλήματα, παρέχοντας τα στοιχεία που χρειάζονται για τις εκάστοτε λύσεις.