Translate

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Οι τρεις ομάδες ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις κατώτερες ψυχικές δυνάμεις


astralplaneΥπάρχουν τρεις ομάδες ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις κατώτερες ψυχικές δυνάμεις, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα:
 
1. Εκείνοι των οποίων το εξελικτικό στάδιο είναι αρκετά χαμηλό για να επιτρέπει την αυτόματη χρήση τους.
2. Εκείνοι που έχουν φέρει την ικανότητα να βλέπουν και να ακούνε στα αστρικά επίπεδα ή να “κάνουν μάγια” από άλλη ζωή – από τους Ατλάντειους καιρούς. Οι δυνάμεις αυτές τους είναι φυσικές, αλλά συνήθως ούτε κατανοούνται ούτε ελέγχονται από τηv γνώση [568] και συνήθως καθιστούν τον κάτοχό τους θύμα ή εκμεταλλευτή αυτών των δυνάμεων.
3. Ο μυστικιστής πάνω στην ατραπό του οράματος, ο οποίος (δια της εισόδου ενέργειας από την ψυχή με τοv διαλογισμό και την έφεση) διεγείρει το κέντρο του ηλιακού πλέγματος ή του λαιμού κι έτσι ανοίγει μια θύρα στο αστρικό πεδίο.
Σε όλες τις περιπτώσεις αποκαλύπτεται το αστρικό πεδίο. Μπορεί εδώ να γίνει η δήλωση ότι όπου υπάρχει χρώμα, μορφή και φαινόμενα ανάλογα ή αντίγραφα όσων συναντώνται στο φυσικό πεδίο, τότε βλέπουμε τα “φαινόμενα αντιγραφής” του αστρικού πεδίου. Όπου υπάρχει υλοποίηση μορφών στο φυσικό πεδίο έχετε τηv συνδυασμένη δραστηριότητα του αστρικού και του αιθερικού πεδίου. Δεν έχετε τα φαινόμενα του νοητικού ή του ψυχικού επιπέδου. Να το έχετε αυτό σαφώς κατά νου. Το αστρικό πεδίο είναι – σε χρόνο και χώρο και για κάθε σκοπό – μια κατάσταση πραγματικής ύπαρξης συν ένας κόσμος απατηλών μορφών που δημιουργούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο και από την ευφάνταστη δημιουργικότητά του. Ένα από τα μεγάλα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε πάνω στην Ατραπό της Μαθητείας είναι να διακρίνουμε αυτό που είναι πραγματικό απ’ αυτό που είναι πλάνη.
Τι είναι λοιπόν αυτό που βλέπει και ακούει το μέντιουμ όταν βρίσκεται σε ύπνωση ή όταν κάνει επίδειξη ψυχόρασης και ψυχακοής; Διάφορες είναι οι δυνατότητες και θα μπορούσα να τις απαριθμήσω ως εξής:
1. Αποκάλυψη της “ζωής της επιθυμίας” του προσώπου ή της ομάδας στην οποία απευθύνεται το μέντιουμ. Αυτή η ζωή της επιθυμίας παίρνει μορφή ανάλογα με τηv δύναμη της ανέκφραστης επιθυμίας ή τηv νοητική ικανότητα του επηρεαζόμενου προσώπου ή προσώπων.
2. Αναγνώριση από το μέντιουμ των σκεπτομορφών ή της σκεπτομορφής που βρίσκεται στην αύρα του προσώπου στο ακροατήριο ή τον κύκλο. Αυτές οι σκεπτομορφές δομήθηκαν για ένα χρονικό διάστημα [569] και συνήθως αφορούν κάποιον που αγαπάμε βαθιά ή αντιπαθούμε βαθιά. Συχνά έχουν τόσο πραγματική εμφάνιση ώστε το πρόσωπο μπορεί να τις αναγνωρίσει όταν τις περιγράφει το μέντιουμ και το μέντιουμ μπορεί ταυτόχρονα με μια διαδικασία τηλεπάθειας (μέσω του ηλιοπλεγματικού κέντρου) να αποκτήσει επίγνωση των πραγμάτων που θέλει ν’ ακούσει ο συμμετέχων, τα οποία συμβαδίζουν με τις ιδιομορφίες και τους τρόπους ομιλίας και σκέψης του μεταστάντος ή ζωντανού φίλου. Αυτό εξηγεί τηv μετριότητα των συνηθισμένων διακηρύξεων και δηλώσεων που γίνονται σε μια πνευματιστική συγκέντρωση. Το μέσο άτομο που συχνάζει σε τέτοιες συγκεντρώσεις δεv διαθέτει συνήθως νοημοσύνη υψηλού επιπέδου, εκτός αν βρίσκεται εκεί σαν ερευνητής.
Music of Gounod - Annie Besant Thought Form - Project Gutenberg eText 162693. Λίγες σπάνιες περιπτώσεις όπου μια ψυχή στην ατραπό της επιστροφής σε ενσάρκωση ή αμέσως μετά τοv θάνατο εξωθείται (για καλό και δικαιολογημένο σκοπό) να κάνει επαφή με κάποιο φίλο ή συγγενή μέσω ενός μέντιουμ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι γνωστές και συνήθως προϋποθέτουν περισσότερη από τηv μέση νοημοσύνη εκ μέρους του συμμετέχοντος, του επικοινωνούντος και του μέντιουμ. Όμως αποτελούν εξαίρεση.
4. H αποκάλυψη στον ψυχορατικό και ψυχακουστικό εργάτη πολλών από τα φαινόμενα του αστρικού πεδίου, που είναι παράλληλα με εκείνα του φυσικού πεδίου και τα οποία ρυθμίζονται από την ποιότητα και την ολκή του κύκλου των ατόμων που αποτελούν το ακροατήριο. Αυτά τους τα ερμηνεύει το μέντιουμ και συνήθως προκαλεί την αναγνώρισή τους.
Δε ρίχνω εδώ αμφιβολίες για την ειλικρίνεια της πράξης ούτε για εκείνα τα μέντιουμ που γεννήθηκαν με τις ψυχορατικές και ψυχακουστικές αυτές ικανότητες. Απλώς τονίζω ότι τα φαινόμενα που προσεγγίζουν έχουν αστρική φύση κι ότι όποιος κοιτάξει τον κύκλο [570] από τη σκοπιά των ανώτερων ψυχικών δυνάμεων θα σημειώσει γύρω από κάθε παρευρισκόμενο μια ομάδα αστρικών μορφών (αυτοδημιούργητων) όσων αποχώρησαν από τη φυσική ζωή δια του θανάτου, όσων βρίσκονται διαρκώς στις σκέψεις του παρότι ζουν ακόμη κι επίσης μια καλειδοσκοπική και μεταβαλλόμενη διαδικασία εμφάνισης κι εξαφάνισης μορφών (που μερικές είναι εντελώς νεφελώδεις και μερικές εντελώς ουσιώδεις ανάλογα με τη δύναμη της σκέψης) οι οποίες αφορούν τη ζωή της επιθυμίας του παρευρισκόμενου και αναφέρονται στις οικογενειακές του υποθέσεις, το επάγγελμά του ή δομήθηκαν γύρω από την υγεία του. Ο ευαίσθητος συντονίζεται μαζί τους, τις συνδέει με τις συνοδεύουσες σκεπτομορφές κι έτσι έχουμε τη συνηθισμένη παράσταση που συναντάμε στην αίθουσα της πνευματιστικής συγκέντρωσης ή στο μέσο ακροατήριο. Το μέντιουμ αληθινά και με ακρίβεια αφηγείται ακριβώς ό,τι βλέπει και ακούει κι επομένως είναι ειλικρινές και φιλαλήθες, αλλά επειδή δεν έχει πάρει καμιά πραγματική εκγύμναση στην τέχνη της ερμηνείας και στην τεχνική της διάκρισης του απατηλού από το πραγματικό, είναι αναγκαστικά ανίκανο να κάνει κάτι περισσότερο από το να περιγράφει τα φαινόμενα που βλέπει και τα λόγια που ακούει.
Όταν όμως ο μυστικιστής διανοίξει τις ίδιες αυτές δυνάμεις, όπως συμβαίνει μερικές φορές, τα φαινόμενα που βλέπει και τα λόγια που ακούει μπορεί να είναι πολύ υψηλής τάξης. Ωστόσο είναι ακόμη αστρικά, αφού αφορούν γεγονότα και φαινόμενα που συναντώνται στα ανώτερα επίπεδα του αστρικού πεδίου. Έρχεται σε επαφή με την πνευματική ή θρησκευτική ζωή της επιθυμίας της φυλής και ανάλογες με τη βασική τάση της ατομικής του έφεσης τη στιγμή εκείνη θα είναι και οι επαφές του. Αν είναι ένθερμος και αφοσιωμένος Χριστιανός, θα δει μια από τις ωραίες και ζωτικές σκεπτομορφές του Χριστού που βρίσκονται εκεί και από το θαύμα αυτής της αποκάλυψης θα εφελκυσθεί σε λατρεία και μυστήριο η αγάπη και η φαντασία του κι ό,τι καλύτερο έχει μέσα του. Απ’ όπου και μερικά από τα εμπνευσμένα κείμενα και τα φωτισμένα οράματα του μυστικιστή.
Αν είναι Ινδός, μπορεί να του έρθει κάποιο όραμα του Κυρίου της Αγάπης, [571] του Σρι Κρίσνα, ή αν είναι Βουδδιστής, μπορεί να δει τον Κύριο του Φωτός, τον Bούδδα, σε όλη την ακτινοβολία του. Αν είναι σπουδαστής του αποκρυφισμού ή Θεόσοφος ή Ροδόσταυρος, μπορεί να δει το όραμα ενός από τους Διδασκάλους ή ολόκληρης της Ιεραρχίας των μυστών· μπορεί να ακούσει να εκφέρονται λόγια κι έτσι να νιώσει βέβαιος, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, ότι τα Μεγάλα Όντα τον έχουν επιλέξει για ειδικά προνόμια και για μοναδική υπηρεσία. Κι όμως η συνείδησή του ποτέ δεv μετακινήθηκε από το αστρικό πεδίο και οι επαφές του υπήρξαν μόνο μια θαυμάσια και εμπνευσμένη έκφραση των φαινομένων αυτού του πεδίου, τα οποία αποδεσμεύθηκαν στην εσώτερη όραση και ακοή του μέσω της έφεσής του.
cha3Όλα αυτά προκαλούνται από την υπερδραστηριότητα του ηλιοπλεγματικού κέντρου που διεγείρεται από την ενέργεια η οποία εισρέει από τα ύψη που πέτυχε στον εφεσιακό διαλογισμό του. Τα αποτελέσματα έχουν φύσηπολύ συναισθηματική και οι αντιδράσεις που αναπτύσσονται και η επακόλουθη υπηρεσία που προσφέρεται είναι σε συναισθηματικά επίπεδα. Μπορεί να ιδωθεί σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των δασκάλων στον κόσμο αυτή την εποχή σε πολλές χώρες. Τέτοιοι δάσκαλοι ήταν και είναι αληθινοί ζηλωτές. Αφυπνίσθηκαν σε συνείδηση στα ανώτερα επίπεδα του αστρικού πεδίου. Εκεί είδαν τις σκεπτομορφές που δημιούργησε η ανθρωπότητα για την Ιεραρχία ή τις αντανακλάσεις της Ιεραρχίας σ’ αυτά τα επίπεδα (που είναι μια πιο δυναμική ομάδα σκεπτομορφών) και άκουσαν επαναλήψεις όσων είπαν και σκέφθηκαν οι ζηλωτές του κόσμου όλες τις εποχές – που είναι όλα πολύ όμορφα, καλά κι αληθινά. Κατόπιν προχωρούν για να διδάξουν και να κηρύξουν όσα άκουσαν, είδαν κι έμαθαν και συχνά κάνουν πολύ καλό – στα αστρικά επίπεδα. Συγχέουν την αντανάκλαση με την πραγματικότητα, το αντίγραφο με το πρωτότυπο και το ανθρωποποίητο από το θείο δημιούργημα.
Μην ξεχνάτε πως το αστρικό πεδίο είναι εκείνο όπου ο άνθρωπος πρέπει να μάθει [572] να διακρίνει την αλήθεια από το λάθος και το πραγματικό από το απατηλό. Έτσι όσοι εξαπατώνται, μαθαίνουν μόνο ένα αναγκαίο μάθημα. Το γεγονός του αστρικού πεδίου αναγνωρίζεται σταθερά κι αυτό είναι καλό. Το γεγονός της ύπαρξης της πνευματικής Ιεραρχίας και των Διδασκάλων έρχεται στην προσοχή των μαζών, έστω κι αν αυτό γίνεται από όσους συγχέουν την αντανάκλαση και τηv σκεπτομορφή με την πραγματικότητα.
Θα μπορούσε εδώ να υποβληθεί ορθά το ερώτημα: Πώς μπορεί ο μυστικιστής να αποφύγει αυτό το λάθος και τηv σύγχυση; Πώς μπορεί να διακρίνει το πραγματικό από το απατηλό; Αυτό αποτελεί ατομικό πρόβλημα του κάθε μυστικιστή και δεν υπάρχει κανείς αποτελεσματικός κι επιστημονικός κανόνας για να καθοδηγήσει τις αντιδράσεις του. Οι μόνοι κανόνες που μπορώ να σας δώσω είναι τόσο απλοί, ώστε όσοι ασχολούνται αυτήv την εποχή με τηv διδασκαλία και το κήρυγμα εκείνου που προσέγγισαν αστρικά, δεv θα θέλουν να τους ακολουθήσουν. H στάση του νου που περιφρουρεί τοv μυστικιστή από την αστρική πλάνη και σφάλμα είναι:
1. H καλλιέργεια ενός πνεύματος αληθινής ταπεινότητας. Υπάρχει μια πνευματική αλαζονεία που κρύβεται πίσω από ένα μανδύα ταπεινότητας και είναι πολύ διαδεδομένη αυτή την εποχή. Κάνει τους ανθρώπους ν’ αυτοθεωρούνται εκλεκτοί της Ιεραρχίας για τηv σωτηρία του κόσμου· τους κάνει να νομίζουν ότι είναι η φωνή των Διδασκάλων ή του Χριστού· τείνει να τους κάνει χωριστικούς στηv στάση τους σε άλλους ηγέτες και δασκάλους, αρνούμενοι να αναγνωρίσουν τις πολλές όψεις του ενός έργου και τις πολλές μεθόδους που έχει επινοήσει η Διάνοια του Θεού για να προσεγγίσει τις μάζες.
2. H άρνηση να δεχτεί οποιαδήποτε επαφή ή μήνυμα που έχει προσωπικές επιπτώσεις ή ξεχωρίζει τοv δέκτη του, τείνοντας έτσι [573] στην ανάπτυξη ενός συμπλέγματος Μεσσία. Αυτή η φράση μου αρέσει. Είναι σύντομη και περιεκτική και παρουσιάζει δραματικά την κατάσταση του νου και περιγράφει τηv σιγουριά της συνείδησης πολλών από τους τωρινούς δασκάλους της ανθρωπότητας. Μια αληθινή επαφή με την Ιεραρχία και μια αληθινή απονομή υπηρεσίας μεταφέρει μαζί της την πεποίθηση της ύπαρξης πολλών υπηρετών στηv μία Υπηρεσία, πολλών αγγελιαφόρων που μεταφέρουν το ένα μήνυμα, πολλών δασκάλων των πολλών όψεων της μίας Αλήθειας και των πολλών και διαφόρων δρόμων πίσω στην Καρδιά του Θεού. Όταν αυτή η παμπεριεκτική αποκάλυψη συνοδεύει την κλήση στην υπηρεσία, τότε το πνεύμα της περιεκτικότητας αναπτύσσεται κι ο άνθρωπος μπορεί να είναι βέβαιος ότι αληθινά κλήθηκε να συνεργαστεί κι έχει πειστεί για την πραγματικότητα του οράματός του.
3. H ελευθερία από τηv συναισθηματική έλξη. Ο αληθινός μαθητής και μυστικιστής είναι πάντα νοητικά πολωμένος. Το όραμά του είναι ελεύθερο από τις απατηλές αντιδράσεις του ηλιοπλεγματικού κέντρου. Το όραμά του αφυπνίζει το κέντρο της καρδιάς κι εφελκύει την ανταπόκριση της ενέργειας της προσωπικότητάς του (που εστιάζεται στο κέντρο άτζνα) και προκαλεί τελικά μια “επικέντρωση στον τόπο του φωτός”. Αυτή φανερώνει την αυξανόμενη δραστηριότητα του κέντρου της κεφαλής. Μπορεί αργότερα να χρησιμοποιήσει την ελεγχόμενη συναισθηματική έλξη καθώς ασχολείται με τις μάζες, αλλά ο ίδιος φροντίζει να μένει ελεύθερος από κάθε συναισθηματικό έλεγχο.
εσωτερική ψυχολογία, τόμος 2
http://www.r-u-sirius.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου