ΧVI ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΕΡΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ EUROTAS

ΧVI ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΕΡΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ EUROTAS
και μια προσέγγιση στην Υπερπροσωπική Ψυχολογία

Με 76 ομιλητές από όλο τον κόσμο, 7 διακεκριμένους ομιλητές, την συμμετοχή 35 χωρών, και ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών και εργαστηρίων διοργανώνεται φέτος το ΧVI Παγκόσμιο Συνέδριο Υπερπροσωπικής Ψυχολογίας EUROTAS τον Οκτώβρη, στην Κρήτη.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της Υπερπροσωπικής Ψυχολογίας, θα συγκεντρωθεί σύσσωμη η Παγκόσμια Κοινότητα του Υπερπροσωπικού: η διοργανώτρια αρχή, EUROTAS, το Σωματείο Υπερπροσωπικής Ψυχολογίας ΗΠΑ – (ATP) και ο Διεθνής Υπερπροσωπικός Σύλλογος Μ. Βρετανίας -(ITA). Ένα γεγονός πολύ σημαντικό, και μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας και προσφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Η Διευθύντρια-Διοργανώτρια του συνεδρίου και Πρόεδρος του Ελληνικού Σωματείου Υπερπροσωπικής Ψυχολογίας και Έρευνας “ΣΥΝΘΕΣΙΣ”.
κυρία Lindy McMullin μας μιλά για την υπερπροσωπική ανάλυση:
Τι είναι η Υπερπροσωπική Ψυχολογία και ποιές οι ρίζες της;
Οι ρίζες του Υπερπροσωπικού προσανατολισμού ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1960 μέσα από το ενδιαφέρον ορισμένων ψυχολόγων και ψυχιάτρων (Antony Sutich, Abraham Maslow, Stanislav Grof, Miles Vich κ.α) και θεωρήθηκε ως το «τέταρτο κύμα» της ψυχολογίας.
Σύμφωνα με τον ανθρωπιστή ψυχολόγο Abraham Maslow, οι δράσεις μας ωθούνται από κίνητρα με σκοπό να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες ανάγκες. Οι άνθρωποι κινητοποιούνται πρωτίστως για την ικανοποίηση των πλέον βασικών αναγκών τους, προτού προχωρήσουν στην ικανοποίηση άλλων πιο σύνθετων αναγκών.
psych
Η ιεραρχία αναγκών του Maslow είναι γνωστή: στην βάση της πυραμίδας του Maslow συναντάμε τις φυσιολογικές/βιολογικές ανθρώπινες ανάγκες. Από την στιγμή που ικανοποιούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες οι άνθρωποι κινούνται προς το επόμενο επίπεδο αναγκών, που συμπεριλαμβάνουν τις ανάγκες για ασφάλεια και προστασία. Καθώς οι άνθρωποι κινούνται προς την κορυφή της πυραμίδας, οι ανάγκες καθίστανται ολοένα και περισσότερο ψυχολογικές και κοινωνικές. Η ανάγκη για αγάπη, φιλία και οικειότητα καθίσταται σημαντική, ενώ ανωτέρω η ανάγκη για προσωπική/κοινωνική αποδοχή και για αισθήματα επιτυχίας αποκτούν προτεραιότητα. Όπως και ο Carl Rogers, ο Maslow προσέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αυτοπραγμάτωσης, που αποτελεί μία διαδικασία πλήρους ωρίμανσης και ανάπτυξης του ατόμου με στόχο να αξιοποιηθούν οι πλήρεις δυνατότητές του.
Υπάρχει όμως και ένα στάδιο που ο Maslow δεν περιέλαβε μεν στην πυραμίδα του :την αυτο-μεταμόρφωση∙ τον πυρήνα, δηλαδή, της υπερπροσωπικής ψυχολογίας. Είχε μιλήσει όμως για αυτό μέσα από την έρευνα του. Είχε ανακαλύψει πως οι άνθρωποι που καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες αρχίζουν σταδιακά να έχουν ένα άλλο είδος εμπειριών, τις λεγόμενες peak experiences, γνωστές και ως εμπειρίες κορυφής. Αυτό το στάδιο αφορά στην υπερπροσωπική ψυχολογία η οποία ενώ εμπεριέχει τις αρχές της κλασσικής ψυχολογίας, εστιάζει παράλληλα στις πνευματικές εμπειρίες του ατόμου. Πρόκειται στην ουσία για τη μελέτη της προσωπικής, πνευματικής και θρησκευτικής ανθρώπινης εμπειρίας, όπως και των αλλαγών που προκύπτουν μέσα από αυτές τις εμπειρίες. Εμπειρίες οι οποίες γίνονται αντιληπτές πέραν από τις προσωπικές αντιλήψεις, τους κοινωνικούς ρόλους, την ταυτότητα ή την προσωπική ιστορία (Hensley, 1977) και οι οποίες γι’αυτό ορίζονται ως υπερ – προσωπικές, δηλαδή πέρα του προσωπικού και οδηγούν σε μια μεταμόρφωση της αίσθησης του εαυτού και σε μια τάση ένωσης με μια ευρύτερη και περισσότερο ουσιαστική πραγματικότητα.
Ποιές είναι οι πρακτικές της υπεροπροσωπικής ψυχολογίας και ποιές οι διαφορές της από την κλασσική ψυχολογία;
Πρόκειται για μια προσέγγιση που επιτρέπει να αξιολογήσουμε και να αναπτύξουμε τις δυνατότητές μας μέσα από διαφορετικές πρακτικές όπως ο σαμανισμός, ο καθοδηγούμενος οραματισμός, οι πρακτικές mindfulness, τεχνικές αναπνοής και αυτοσυγκέντρωσης.Ακόμα και μέσα στην ορθόδοξη προσέγγιση διαφαίνεται ο εν λόγω μυστικισμός -ο Κυριάκος Μαρκίδης έχει γράψει για το θέμα.
Οι απόψεις τόσο της υπερπροσωπικής ψυχολογίας όσο και της ψυχολογίας βάθους συνεπάγονται ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη ακολουθεί μια πνευματική οδό.Ο άνθρωπος χρειάζεται μια πνευματική πρακτική, είτε είναι η προσευχή είτε είναι η σιωπή και ο διαλογισμός. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνονται στην Υπερπροσωπική Ψυχολογία και αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη ψυχική δυσκολία ή δυσλειτουργία ως μια πνευματική κρίση ,εμβαθύνοντας σε αυτήν χωρίς να καταφεύγει με ευκολία σε άλλες μορφές θεραπείας, όπως είναι η φαρμακοθεραπεία.
Μέσα από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Υπερπροσωπική ψυχολογία αναδύεται και μια άλλη διαφορά σε σχέση με την κλασσική ψυχολογία: Ο άνθρωπος αναρρώνει με ασφάλεια και ταχύτητα- μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που σου παρέχει η κλασσική ψυχολογία, η οποία μπορεί να χρειαστεί χρόνια.
Βέβαια, ο χρόνος θεραπείας και προσωπικής ανάπτυξης θα εξαρτηθεί από το άτομο και από το κατά πόσο θα ενσωματώσει στην ζωή του το υπερπροσωπικό, ως τρόπο σκέψης και βίωσης του Εαυτού, του Άλλου και του Κόσμου. Ένα άτομο για παράδειγμα, κάθε πρωί που ξυπνά διαλογίζεται για μισή ώρα, και βλέπει το θυμό του ή την θλίψη του κατά πρόσωπο και τον επεξεργάζεται, αναμένεται να δουλέψει τα «θέματά» του πιο γρήγορα από ένα άτομο που τείνει να κατηγορεί τον έξω κόσμο. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι σημαντικό είναι το ταξίδι προς τα «μέσα», ένα ταξίδι επιστροφής στην ουσία της ανθρώπινης φύσης, της ψυχής, και διαρκούς πνευματικής αναζήτησης με στόχο όχι απλά την εμπειρία της μεταβολής των επιπέδων συνείδησης, αλλά την σταθερή βίωση αυτής της συνείδησης και τη μετάλλαξη της.
Τί θα αποκομίσει κανείς από ένα συνέδριο σαν το δικό σας;
Η ένωση εγκεφάλου και καρδιάς είναι πολύ βασική στην Υπερπροσωπική Ψυχολογία. Όταν συμβεί αυτό, τότε μπορούμε με πληρότητα να ζούμε ως άνθρωποι, να νοιώθουμε ο ένας τον άλλο, να αναλαμβάνουμε ευθύνες και να χτίζουμε από κοινού.Για αυτό και το συνέδριο είναι σημαντικό: δίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα, που έχει περάσει πολλά, την ευκαιρία να δει από κοντά, και να έχει προσωπική εμπειρία, από κάτι που μπορεί πραγματικά να τον βοηθήσει.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις σε 76 «Υπερπροσωπικούς» ειδήμονες από όλο τον κόσμο, και να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών και εργαστηρίων αποκομίζοντας μοναδικές εμπειρίες και πολύτιμα εργαλεία για την προσωπική ανάπτυξη, πλουτίζοντας τον τρόπο που έβλεπε τον Κόσμο και τον Εαυτό.
Απόσπασμα από το βιβλίο του Michael Washburn “Embodied Spirituality in a Sacred World”
Σύμφωνα με την Υπερπροσωπική θεώρηση, η ζωή μπορεί να διακριθεί σε τρείς ομάδες από στάδια -τις προ-προσωπικές (προ-εγωικές), τις προσωπικές (εγωικές) και τις υπερπροσωπικές (υπερεγωικές) ομάδες. Τα προ-προσωπικά στάδια διαρκούν από την γέννηση μέχρι και την ηλικία των πεντέμιση ετών. Ακολουθούν τα προσωπικά στάδια μέχρι την αρχή ή το μέσον της ενήλικης ζωής. Τα υπερπροσωπικά στάδια ξεκινούν από την πνευματική αφύπνιση. Έτσι, αφήνεται να εννοηθεί ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη ακολουθεί μια ελικοειδή πορεία, όπου η βαθιά ψυχή θεωρείται ως η βάση των ουσιαστικών προελεύσεων της ζωής. Στην αρχή της ζωής μας, κατά την μετάβαση από τα προ-προσωπικά στα προσωπικά στάδια της ανάπτυξης, κλείνουμε τους εαυτούς μας στην βαθιά ψυχή, η οποία σε ένα σημαντικό βαθμό βυθίζεται και αποσιωπάται και για αυτό τον λόγο πρέπει να ανοίξουμε ξανά τους εαυτούς μας στην βαθιά ψυχή και να επιτρέψουμε τις πηγές της ζωής που υπάρχουν μέσα μας να αφυπνισθούν, εάν στην μετάβαση από τα προσωπικά στα υπερπροσωπικά στάδια ανάπτυξης κινούμεθα προς την ενσωμάτωση ολόκληρης της ψυχής.
Μάθετε περισσότερα για τη διοργάνωση εδώ     ή επισκεφθείτε απευθείας την ιστοσελίδα της διοργάνωσης  www.eurotas2014.com