Translate

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Ενεργειακά κέντρα – Ενδοκρινείς αδένες
 Ε. Σούρδη-Ζάχαρη


Αστρολογία - Αριθμοσοφία Πυθαγόρα
Ας δούμε τώρα τις τρεις τετραπλότητες, την θεμελιώδη ή παρορμητική, τη σταθερή ή δεκτική και τη μεταβλητή από την σκοπιά της αριθμοσοφίας και της ενδοκρινολογίας. Ας μου συγχωρήσουν κάποιοι γιατροί, που παρευρίσκονται, κάποιο πιθανό λάθος, που μπορεί να γίνει και θα ήθελα να μου το θέσουν, ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η έρευνά μου. Και παίρνουμε πρώτα να εξετάσουμε την Σταθερή συνειδησιακή κατάσταση της Δημιουργίας η οποία αντιπροσωπεύεται από την μονάδα 1 του Πυθαγόρα. Θα με ρωτήσετε ίσως γιατί εμπλέκω στην αποψινή διάλεξη την Πυθαγόρεια αριθμοσοφία. Μα οι αριθμοί του Πυθαγόρα, εμπλέκονται από μόνοι τους σε όλες τις μορφές δημιουργίας και εξέλιξης. Πώς μπορώ, λοιπόν, να τους αγνοήσω? Θα σας αναφέρω κάποιες πολύ σπουδαίες απόψεις, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε.

Μνημονεύοντας τον Πλάτωνα ο Αριστοτέλης λέει ότι ο Πλάτων παραδεχόταν, όπως οι Πυθαγόρειοι, ότι οι αριθμοί είναι τα αίτια της ουσίας και της δημιουργίας των άλλων πραγμάτων. Θεωρεί αυτούς ως ενδιάμεσα όντα, τα οποία βρίσκονται μεταξύ των αισθητών πραγματικοτήτων, που βλέπουμε και του κόσμου των Ιδεών.

Για όντα θα μιλήσω κι εγώ, για μας, απόψε, γιʼαυτό και αναφέρομαι στους αριθμούς αυτούς, οι οποίοι, όπως θα δούμε πάρα κάτω παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαβάθμιση των ενεργειακών κέντρων. Όμως, θα μου επιτρέψετε νʼαρχίσω την αρίθμηση από το 7ο τσάκρα, το στέμμα, όπως το γνωρίζουμε τώρα και να το αριθμήσω με τον αριθμό 1 κατεβαίνοντας, προς τα υπόλοιπα, βάσει της αριθμοσοφίας, και της σπουδαιότητας των ενδοκρινών αδένων.

Ο Φιλόλαος αναφέρει ότι: Η φύσις του αριθμού είναι να δίδει εις κάθε ον έναν νόμον, έναν οδηγόν, έναν διδάσκαλον. Εκείνος είναι που μας διδάσκει ό,τι αγνοούμε και διαλύει τας αβεβαιότητας ημών. Η Θεανώ, σύζυγος και μαθήτρια του Πυθαγόρα συμπληρώνει: «Ουκ εξ αριθμού, κατά δε αριθμόν τα πάντα γίγνεσθαι.» Δηλαδή, μας διδάσκει από τα βάθη των αιώνων, ότι οι αριθμοί δεν πρέπει να λαμβάνονται ως δημιουργικές ουσίες, αλλά η γένεσις συντελείται «κατʼαριθμόν» δηλαδή βάσει αριθμητικών αναλογιών και αρμονικών κανόνων.


Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα μας. Ο αριθμός 1 είναι η εικόνα του Θείου μέσα μας. Είναι η αρχή και το τέλος, το πρωταρχικό σημείο βούλησης που εκφράζει την ατομικότητά μας, η ανώτερη συνείδηση που μας τίπτει, ο αγαθοδαίμονάς μας, η παθητική συνειδησιακή μας κατάσταση, που αγνοεί, γνωρίζοντας, που μαθαίνει, διδάσκοντας. Είναι ο Θεός μέσα μας, για χάρη του οποίου συλλέγουμε εμπειρίες και γνώσεις από τις ενσαρκώσεις μας και τις μεταφέρουμε από ζωή σε ζωή και το DNA μας, το οποίο μεταφέρουμε στους απογόνους μας και μέσω του οποίου εξελίσσονται στη διαρκή μετάλλαξη των μορφών.
 1. Ο Ιππόλυτος αναφέρει: «Εμπεδοκλής το της Μονάδος νοερόν πυρ τον θεόν (έφα).
 2. Ο Ιάμβλιχος στα Θεολογούμενα αναφέρει: «Μονάς μνημοσύνη ωνομάσθη υπό των Πυθαγορείων.»
 3. Και ο Πρόκλος: «Μονάς μεν ο νους ο αμερής…».

Αλλά ας αφήσουμε τους εαυτούς μας και τη φαντασία μας να γλιστρήσουν επάνω στο μαγευτικό κόσμο της ένωσης διαφορετικών συνειρμών, για τα ενεργειακά κέντρα, που, όμως, κατά παράξενο τρόπο αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και ας χαρούμε αυτό το παιχνίδι, σαν το παιδικό μας καινούργιο παιχνίδι, που δεν ξέραμε, πού να το ακουμπήσουμε, καμαρώνοντάς το.


SAHASRARA

Το πρώτο ενεργειακό κέντρο ανταποκρίνεται στον αδένα της επίφυσης μέσα στον εγκέφαλο. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη η χρησιμότητά του, αλλά γνωρίζουμε ότι εκκρίνει τις ορμόνες εντροπομίνη και μελατονίνη. Η εντροπομίνη, όσο και αν έψαξα, δεν βρέθηκε σε κανένα ιατρικό βιβλίο. Πηγαίνοντας, όμως, στο φαινόμενο της εντροπίας, μου αποκαλύφθηκε η χρησιμότητα της επίφυσης, με αυτή την ορμόνη.

Εντροπία: Φυσική ποσότητα χαρακτηριστική της δυναμικής καταστάσεως του σώματος. Η εντροπία δεν είναι δυνατόν να ελαττωθεί, αλλά μόνον να αυξήσει. Αν, λοιπόν, κάποιο σύστημα βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην είναι δυνατή η αύξηση της εντροπίας, το σύστημα αυτό είναι ανεπίδεκτο μεταβολής, δηλαδή, βρίσκεται σε ισορροπία, άρα σε σταθερή συνειδησιακή κατάσταση. Το ίδιο περίπου κάνει και η μελατονίνη, γιατί είναι υπεύθυνη για τον ύπνο μας. Και οι δύο ορμόνες, λοιπόν, προκαλούν και τροποποιούν το φαινόμενο της αδράνειας των φυσικών αισθήσεών μας, μήπως, ίσως, και αυτό είναι δική μου σκέψη, για να μας φέρουν σε επαφή με άλλες συνειδητότητες με τις οποίες δεν μπορούμε να συνδεθούμε σε κατάσταση εγρήγορσης; Οι πλανήτες που αντιπροσωπεύουν το πρώτο ενεργειακό κέντρο και την επίφυση είναι ο Ποσειδών και ο Κρόνος και τα ζώδια, τα αντίστοιχα ζώδιά τους, οι Ιχθείς και ο Αιγόκερως.


Ας σκύψουμε με προσοχή στον Κρατύλο του Πλάτωνα και ας διαβάσουμε το απόσπασμα το σχετικό με τον Ποσειδώνα:
ΣΩΚ. Ο Ποσειδών μου φαίνεται ότι ονομάστηκε έτσι από τον πρώτο που τον ονόμασε, επειδή, καθώς εκείνος βάδιζε, η φύση της θάλασσας δεν τον άφησε να προχωρήσει, αλλά του έγινε σαν δέσιμο των ποδιών. Τον θεό, λοιπόν, που είναι άρχοντας αυτής της δύναμης τον ονόμασε «Ποσειδώνα», σαν να ήταν «Ποσίδεσμος» (με δεμένα πόδια). Το ε ίσως προστέθηκε για να είναι ωραιότερη η λέξη. ΄Ισως, όμως, να μην εννοεί αυτό, γιατί παλιά το όνομά του αντί του σίγμα είχε δύο λάμδα, εννοώντας ότι ο θεός είναι «πολλά ειδώς» (γνώστης πολλών). Ίσως πάλι να πήρε το όνομά του από το σείω, «ο σείων», με προσθήκη του πι και του δέλτα.
Αν βαθμολογήσουμε τις λέξεις τις σχετικές με τον Ποσειδώνα έχουμε:
Ποσίδεσμος: 80+70+200+10+4+5+200+40+70+200=879=24=2+4=6
Πολλά ειδώς: 80+70+30+30+1+5+10+4+800+200=1230=1+2+3+0=6
Ο σείων: 70+200+5+10+800+50=1135=1+1+3+5=10=1+0==1

Η ονομασία «ο σείων», «αυτός που κινεί», φέρει τη Μονάδα 1 του Πυθαγόρα αθροιστικά. Πρώτο ενεργειακό κέντρο, εντροπία, ύπνος ( ο ύπνος είναι Ποσειδώνια έννοια), επίφυση. Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε; Αλλά ας πάμε και στον Κρόνο, να δούμε τι μας επιφυλάσσει και αυτός. Στο απόσπασμα για τον Κρόνο, αναφέρει στον Κρατύλο του Πλάτωνα ο Σωκράτης:
«Αν κάποιος άκουγε ξαφνικά ότι αυτός (ο Δίας), είναι παιδί του Κρόνου, θα το θεωρούσε υποτιμητικό, γιατί λογικό θα ήταν να είναι απόγονος κάποιας μεγάλης διάνοιας ο Δίας. «Κόρος», όμως δε σημαίνει το παιδί, αλλά το «καθαρό» και «ακήρατο» (αμόλυντο) στοιχείο του νου.»


Αν αριθμήσουμε κι εδώ τις λέξεις όπως και στον Ποσειδώνα, έχουμε:

Ακήρατος: 1+20+8+100+1+300+70+200=700=7+0+0+=7
Κόρος: 20+70+100+70+200=460=4+6+0=10=1+0=1


Ο Κρόνος μας δίνει, λοιπόν, σε μία από τις λεξαριθμικές βαθμολογήσεις του όπως και ο Ποσειδών τον αριθμό 1. Τη μονάδα 1 του Πυθαγόρα.
Άρα η επίφυση, κατά τη γνώμη μου, μας συνδέει με την ανενεργή πραγματικότητα, που γίνεται κατανοητή μόνον αν την λειτουργήσουμε με τους υπόλοιπους ενδοκρινείς αδένες.

Εχω, μάλιστα, παρατηρήσει στατιστικά ότι η σκλήρυνση κατά πλάκας, σε ένα γενέθλιο ωροσκόπιο υπάρχει σε αρνητική όψη Ποσειδώνα –Κρόνου, γιατί το σύμπτωμα της σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι, κυρίως, η μη σαφής αντίληψη της πραγματικότητας, ότι δηλαδή ακριβώς μας λένε εννοιολογικά: ο Κρόνος (πραγματικότητα σαφής) και ο Ποσειδών (ασάφεια).
Σε κάποια άλλη επικοινωνία μαζί σας θα αναφερθώ και στους άλλους αριθμούς των συγκεκριμένων πλανητών, δηλαδή στο 6 και στο 7 και θα σας εξηγήσω πώς ενεργοποιούνται αστρολογικά και αριθμοσοφικά
 1. Το χρώμα που ανταποκρίνεται σʼαυτό το ενεργειακό κέντρο είναι ένας συνδυασμός εναλλασσόμενος βιολέ, χρυσού και λευκού.
 2. Τα ζώδια που το αντιπροσωπεύουν είναι ο Αιγόκερως ( με κυβερνήτη τον Κρόνο) και οι Ιχθείς ( με κυβερνήτη τον Ποσειδώνα) .
 3. Οι πλανήτες του, δηλαδή, ο Ποσειδών και ο Κρόνος και η αρχή που το αντιπροσωπεύει σε ένα μεταφυσικό επίπεδο είναι το καθαρότατο Είναι.

Ας θυμηθούμε τι μας είπε ο Σωκράτης για τους δύο θεούς. Κρόνος «ακήρατος Νους», δηλαδή καθαρότατος νους και Ποσειδών «πολλά ειδώς»,αυτός που έχει δει πολλά. Αν, μάλιστα, θέλουμε να το ορίσουμε με τις ανατολικές θεωρίες είναι ο λωτός με τα 1000 πέταλα.


AZNA
Και προχωρούμε στο 2ο ενεργειακό κέντρο. Ο Πρόκλος αντιλαμβανόμενος τη μέγιστη σημασία της Δυάδας για την όλη εξέλιξη των όντων, αφιερώνει μακρές διευκρινήσεις για το θέμα αυτό, στα δύο θεμελιώδη σχόλια του, επάνω στην Πολιτεία του Πλάτωνος.

« Υπάρχουν δύο τρόποι κατανοήσεως των αδιαλείπτως επαναλαμβανομένων πολέμων μεταξύ των θεών, όπως τους αφηγούνται οι υπό του Απόλλωνος, εμπνεόμενοι ποιητές. Ο ένας τρόπος αναφέρεται είς τας δύο Αρχάς του Παντός, τας απορρεούσας εκ της μίας υπερβατικής Αιτίας και ο οποίος θεωρεί τας με πλήρην τάξιν («ευτάκτως») διαιρέσεις των θείων γενών και εν συνεχεία αντιθέσεις που υφίστανται εις τα γένη ταύτα – είτε πέρας και άπειρον, είτε μονάδα και αόριστον δυάδα αποκαλέσωμεν τας πρωτίστας εκείνας υποστάσεις – Ο δεύτερος τρόπος εκκινών εκ της αντιθέσεως που διακρίνεται μεταξύ των όντων της κατωτάτης βαθμίδος και της συνεπαγομένης διακρίσεως, ανάγει την διαφοράν ταύτην εις τους αμέσους αρχηγούς των και φαντάζονται ότι οι διάφοροι ούτοι θεοί αγωνίζονται μεταξύ των.»

Διασαφηνίζεται, άρα, ότι οι μυθικοί αγώνες μεταξύ των πρώτων Αρχών ή των Θεών, δεν είναι παρά συμβολικές διατυπώσεις των αντιθέσεων των φυσικών παραπληρωματικών νόμων, του αρσενικού και του θηλυκού, του πέρατος και του άπειρου, της Μονάδας και της Δυάδας, από τα οποία εκδηλώνονται τα πάντα στον κόσμο. Το κηρύκειο, μάλιστα του Ερμή είναι το αντιπροσωπευτικό σύμβολο του Νόμου των αντιθέτων. Οι μαθητές μου γνωρίζουν την βαθμολόγηση του Ερμή και το αντίστοιχο απόσπασμα από τον Κρατύλο του Πλάτωνος, αλλά θα το διαβάσω ακόμη άλλη μία φορά για τους καινούργιους φίλους, που παρευρίσκονται απόψε σʼαυτή τη διάλεξη και με τιμούν με την παρουσία τους.

Πηγαίνοντας στον Κρατύλο του Πλάτωνα θα εξετάσουμε την αναφορά του για τον Ερμή, ως θεό των μυστηρίων:
«ΕΡΜ: Φαίνεται πως σχετίζεται με το λόγο το όνομα Ερμής επειδή και ερμηνέας είναι και αγγελιαφόρος και κλέφτης και δόλιος στα λόγια και αγοραίος και όλη η δραστηριότητά του έχει σχέση με τη Δύναμη του Λόγου. Όπως μάλιστα λέγαμε πριν, το «είρειν» δηλώνει χρήση λόγου, ενώ το «εμήσατο» που και ο Όμηρος αναφέρει σε πολλά σημεία, σημαίνει «μηχανεύομαι». Από τα δύο τούτα, από το Λόγο και τα τεχνάσματα σχετικά με την ομιλία - ο Λόγος βέβαια είναι το «είρειν» είναι σα να μας επιβάλλει το Θεό αυτός ο νομοθέτης λέγοντας: «Άνθρωποι, εκείνον, που το λόγο μηχανεύτηκε δίκαια θα τον λέγαμε «ειρέμη». Εμείς τώρα κατά την κρίση μας εξωραΐζουμε το όνομα και λέμε «Ερμής». Επίσης η Ίρις φαίνεται ότι ονομάζεται έτσι από το «είρειν» καθώς ήταν αγγελιαφόρος.

ΣΩΚ: Ο Λόγος σημαίνει το Παν και το ανακυκλώνει και συνεχώς το περιστρέφει και τούτο έχει δύο όψεις την αληθή και την ψευδή. Λοιπόν η αλήθεια εκείνου είναι λεία και θεϊκή και κατοικεί στον Ουρανό μαζί με τους Θεούς, ενώ το ψέμα του βρίσκεται ανάμεσα στους πολλούς ανθρώπους και είναι σκληρό και τραγικό. Σωστά, λοιπόν, αυτός που φανερώνει το «παν» και ο «αεί πολών», αυτός που συνεχώς μετακινεί (Σ.Σ.άρα μας βγάζει από το φαινόμενο της εντροπίας) θα ήταν ο «Παν αιπόλος» ο αιγοβοσκός Παν, ο γιος του Ερμή με τις δύο φύσεις, στην πάνω μεριά ομαλός και στην κάτω τραχύς και τραγόμορφος. Είναι, μάλιστα, ή Λόγος ή αδελφός του Λόγου, αν βέβαια είναι γιος του Ερμή. Καθόλου παράξενο, μάλιστα, να μοιάζει αδελφός στον αδελφό.»
Αν βαθμολογήσουμε τη λέξη Ερμής λεξαριθμικά έχουμε: (5+100+40+8+200= 353= 3+5+3=11=1+1=2). Αλλά και ο «Παν αιπόλος» βαθμολογούμενος μάς δίνει τον αριθμό 2:
Παν αιπόλος: (80+1+50+1+10+80+90+30+90+200=632=6+3+2=11=1+1=2).

Τι μας φανερώνει, λοιπόν, το 2ο ενεργειακό κέντρο;
Τον Ερμή, σαν πνευματική φύση Σοφίας και τον Πάνα, σα γήινο πνεύμα που προσπαθεί να ενώσει τη γήινη πνευματικότητα με την συμπαντική. Μας ενώνει δύο καταστάσεις σε μία, όπως ακριβώς συμβαίνει με το δεύτερο ενεργειακό κέντρο, την υπόφυση, η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη, σε νευροϋπόφυση και αδενοϋπόφυση.
Ο Ερμής, λοιπόν, δίκαια κρατά στο χέρι του το κηρύκειο, γιατί είναι η εξισορρόπηση των αντιθέτων, σαν Μονάδα 2. Αλλά ας συνεχίσουμε στο Ελληνικό Πάνθεον.

Ο Πρόκλος συνεχίζει: «προσήκει περισσότερον παντός άλλου εις τον Δημιουργόν του Παντός – διότι η Δυάς παρʼαυτώ κάθηρται όπως λέγει το Λόγιον όπως και το να κυβερνά τα πάντα και να διατάσση ( διευθετεί, τακτοποιεί) αυτά εις τρόπον ώστε η μεν αρετή να νικά και η κακία να ηττάται.» Εδώ μας μιλάει για την αλήθεια και ψεύδος του Κρατύλου!
Τι ωραία ταυτότητα απόψεων με τον Πλάτωνα!

Ο αριθμός 2 μέσα μας είναι το «σώμα φωτός», ο φορέας της αγνής διαίσθησης, που δεν χρειάζεται νοητική διεργασία για να καταλάβει την αλήθεια ή το ψέμα, αφού και τα δύο εμπεριέχονται εντός του. Δρα, μάλιστα, πέρα από τους περιορισμούς του χωρόχρονου. Είναι η αστρολογική μεταβλητή τετραπλότητα την οποία αποτελούν τα ζώδια, των Διδύμων, της Παρθένου, του Τοξότη και των Ιχθύων, η οποία, σε μεταφυσικό επίπεδο, δεν είναι ανθρώπινη γνώση, αλλά Θεϊκή Σοφία. Από την αντανάκλαση του 2, στην προσωπικότητα κάποιων εξελιγμένων ατόμων έχουμε τα υψιπετή οράματα, της πραγματικής Αλήθειας. Είναι ο Ερμής που εκδηλωμένος μέσω του Πανός μάς προσφέρει τη Σοφία του και την ανώτερη Μύησή του. Κάποιες φορές θαυμάζω το μεγαλείο των προγόνων μας!

Ο Ουρανός αστρολογικά είναι η ανώτερη οκτάβα του Ερμή. Θα μου πείτε τι είναι ανώτερη οκτάβα; Μουσικά είναι η ίδια νότα, αλλά σε υψηλότερο τόνο, πιο λεπτή, άρα και πιο δύσκολα διακρινόμενη. Ο Ουρανός, δηλαδή, αντιπροσωπεύει ό,τι και ο Ερμής, αλλά σε πιο λεπτοφυείς τόνους -κραδασμούς.

Ας ψηλαφίσουμε πάλι τον Κρατύλο, για να δούμε τι μας λέει για τον Ουρανό:
«Τούτος (ο Κρόνος), όπως λένε είναι γιος του Ουρανού. Και σωστά αυτό που βλέπουμε προς τα επάνω λέγεται «ουρανία», «ορώσα τα άνω…»
Βαθμολογώ τον Ουρανό, όπως τον αναφέρει ο Σωκράτης, σαν «ουρανία»
Ουρανία: 70+400+100+1+50+10+1=632=6+3+2=11=1+1=2

Οποία τελειότητα! Ο Ερμής και η ανώτερη οκτάβα του ο Ουρανός μας δίνουν τον αριθμό 2. Μπορείτε να το φανταστείτε!
Αλλά ας πάμε στο 2ο ενεργειακό κέντρο που ανταποκρίνεται στον αδένα της υπόφυσης. Μία από τις ορμόνες την οποία εκκρίνει λέγεται βασοπρεσίνη και είναι υπεύθυνη για την αρτηριακή πίεση. Ο αστρολογικός πλανήτης της υπότασης και της πιέσεως είναι ο Ουρανός ο οποίος κυβερνά το 1 από τα 2 μέρη της υποφύσεως την νευροϋπόφυση. Άσχημες όψεις επάνω του φέρνουν προβλήματα στο αντίστοιχο πρόβλημα υγείας. Η βασοπρεσίνη, επίσης, βοηθάει στον έλεγχο των ούρων στα νεφρά γιʼαυτό αυξημένη νευρικότητα δημιουργεί συχνοουρία. Μία άλλη ορμόνη την οποία εκκρίνει είναι η ωκυτοκίνη που ρυθμίζει την σύσπαση της μήτρας. Γιʼαυτό, αστρολογικά, ο Ουρανός είναι σημειοδότης των αποβολών και των εκτρώσεων.

Το 2ο μισό της υποφύσεως λέγεται αδενοϋπόφυση κι εξουσιάζεται από τον Κρόνο. Η αδενοϋπόφυση παράγει την αυξητική ορμόνη, γιʼαυτό ο Κρόνος εξουσιάζει τα οστά και η επέκτασή τους ή όχι εξαρτάται από την αδενοϋπόφυση. Μία άλλα ορμόνη που εκκρίνει είναι η πιτρεσίνη, η οποία, όταν παράγεται από στρες συναισθηματικό σε κοινωνικό επίπεδο για να εξισορροπήσει και να μην κάνει κακό στο σώμα καίει ασβέστιο και αυτό συμβαίνει κυρίως σε αρνητική όψη Κρόνου –Ήλιου. Έτσι, αλλοιώνεται η δόμηση των οστών και παρουσιάζεται οστεοπόρωση, η οποία θεραπεύεται με τη χορήγηση ασβεστίου. Ο Κρόνος, δηλαδή, σαν αστρολογικός πλανήτης είναι υπεύθυνος για το οστέινο μέρος του σώματός μας.

Το χρώμα αυτού του ενεργειακού κέντρου είναι το βαθύ μπλε, το λουλακί. Τα ζώδια που το αντιπροσωπεύουν είναι ο Αιγόκερως (Κρόνος) και ο Υδροχόος (Ουρανός). Αντιπροσωπεύει και τις πέντε αισθήσεις μαζί, συμπεριλαμβανομένης και της εξωαισθητηρίου αντιλήψεως. Προσομοιάζεται με το λωτό που έχει 96 πέταλα (2Χ48) και η βασική αρχή του είναι η γνώση του Είναι. Είναι το γνωστό μας «Τρίτο μάτι» και θετικές όψεις ανάμεσα στους δύο πλανήτες, μπορούν να ενδυναμώσουν τις δυνατότητές του και τα άτομα, να μπορούν να αναπτύξουν τις διαισθητικές τους ικανό

VISHUDDA
Ο αριθμός 3 μέσα μας είναι ο καθαρμένος από ιδιοτελείς σκέψεις νους μέσω του οποίου επικοινωνούμε με την παγκόσμια Διάνοια, το μεγάλο Νου του Δημιουργού. Απʼαυτόν προέρχονται οι ανώτερες καλλιτεχνικές ή επιστημονικές εμπνεύσεις που διαμορφώνουν την πορεία της ανθρωπότητας. Χάρη σε αυτό το φορέα συν+είδησης, σχετικής με το δαιμόνιο του Σωκράτους, σε στιγμές αιθρίας του νου αντιλαμβανόμαστε τον εξελικτικό προορισμό μας, την προσέγγισή μας στη γνώση, σαν σύνθεση, αρμονίας του σύμπαντος. Είναι η ενεργός νοημοσύνη. Είναι το Ανώτερο νοητικό μας σώμα, που μέσω του Ηφαίστου και της Αφροδίτης μας βοηθούν να καταλάβουμε τη δημιουργία των ειδών, και να ενεργήσουμε κι εμείς ως άνθρωποι παράγοντας έργο, ενεργώντας σε συνειδησιακό επίπεδο, ενώνοντας και τους δύο τρόπους της παθητικής συνειδησιακής κατάστασης που εμπεριέχει τις γνώσεις που είναι καταγραμμένες από το αρχετυπικό αρχείο ως Μονάδα 1 και τις γνώσεις – Σοφίας του αριθμού 2, που εμπεριέχει μέσα του τη δυαδικότητα των μορφών και απεικονίζει αστρολογικά τη μεταβλητή συνειδησιακή κατάσταση που ενεργεί και αδρανεί, που συγχωρεί και θυμώνει, που αγαπά και μισεί.

Είναι η ενεργός νοημοσύνη που μέσω του πρεσβύτερου Έρωτα, αρχίζει τη διαδικασία της παραγωγής των ειδών σε Ιδεατό επίπεδο και του νεώτερου Έρωτα με την παραγωγή των ειδών σε ορατό επίπεδο.

Ο Πλάτωνας ενώνοντας τις Μονάδες 1, 2 και 3 λέει φιλοσοφώντας:
«Δέον λοιπόν δύο πράγματα, τελείως αντίθετα, μεμακρυσμένα αλλήλων να συνδεθούν υπό τινος τρίτου όρου και αυτός είναι ο «δεσμός».
Η Μονάδα 3 αναφέρεται υπέροχα στον Κρατύλο και της αποδίδονται οι ορθές θεότητες:
ΕΡΜ. Για τον Ήφαιστο τι νομίζεις;
ΣΩΚ. Αυτός δεν είναι πασίγνωστος ως «Φαίστος» με την προσθήκη του Ήτα;
ΕΡΜ. Πιθανότατα, αν, κατά πώς φαίνεται, δεν έχεις άλλη γνώμη.
ΣΩΚ. Για να μην εκφράσω λοιπόν άλλη γνώμη, ρώτησέ με για τον Άρη.

Φαίστος: βαθμολογώ: 500+1+10+200+300+70+200=1281=1+2+8+1=12=1+2=3

ΕΡΜ. Και σχετικά με τα ονόματα Διόνυσος και Αφροδίτη;
ΣΩΚ. Σπουδαίες ερωτήσεις γιε του Ιππόνικου, γιατί η απόδοση των ονομάτων τούτων στους θεούς οφείλεται και σε σπουδαίους, αλλά και σε παιδιάστικους λόγους….Για το όνομα της Αφροδίτης δεν είναι σωστό να διαφωνήσουμε με τον Ησίοδο, αλλά να συμφωνήσουμε ότι, επειδή γεννήθηκε από τον αφρό ονομάστηκε «Αφροδίτη».

Αφροδίτη: 1+500+100+70+4+10+300+8=993=9+9+3=21=2+1=3
Άρης: 1+100+8+200=309=3+9=12=1+2=3

Εδώ μας δίδεται το θεϊκό ζεύγος Ηφαίστου-Αφροδίτης και ο Άρης, σαν εραστής της, να φέρουν όλοι τη Μονάδα 3.
«Η Μονάδα 3 συμβολίζει τον κόσμο πλασθέντα υπό της δημιουργικής αρχής εκ της ύλης, είναι το πρώτον περιττόν, είναι ο τέλειος αριθμός διότι έχει αρχήν, μέσον και τέλος (1+1+1), είναι ενέργεια πλουσία υπό έποψιν δημιουργίας και είναι τα μέγιστα σεβαστός και εξέχων αριθμός μεταξύ των φιλοσόφων, αρχή ουδετέρα, ισορροπούσα και μορφούσα το σχέδιον….» (Πυθαγόρας –Σακελλαρίου)
Στον Ορφικό ύμνο για την Αφροδίτη αναφέρεται:
« Ω, μητέρα της ανάγκης διότι τα πάντα προέρχονται από εσένα, που μπλέχτηκες με τον κόσμο και κυριαρχείς σε τρία μερίδια…»
Στο Ελληνικό Πάνθεον: « η φανερωθείσα από τον πρεσβύτερον Έρωτα, ο οποίος επέπεσε στη διακεκριμένη ύλη του κόσμου, έβαλε σʼαυτήν μια υπερβολική επιθυμία να ορμήσει σε αποκατάσταση ειδική. Και έτσι διέδωσε σε όλα τα στοιχειακά μέρη της μια συνεχή ε ρ ω τ ι κ ή σ τ ο ρ γ ή και τα έφερε σε κάποια φιλική μίξη.» Ο Σπύρος Νάγος αναφέρει: «Ειδικής καταστάσεως αιθερική ουσία, έχουσα τον τύπον των μορφών..» και ο Πρόκλος: « Την δε Αφροδίτην αυτήν την ιδίαν αφήνοντες για να επιλάμπει σε όλα ένωση και αρμονία.»

Στον Ορφικό ύμνο για τον Ήφαιστο λέγεται:
«…Πάντα δε οίκον έχεις, πάσαν πόλιν, έθνεα πάντα, σώματά τε θνητών οικείς, πολύολβε, κραταιέ…»
Σε ιδεατό επίπεδο υπάρχει ο Ήφαιστος με την Αφροδίτη και σε γήινη έκφραση έρχεται ο Άρης, που σαν θεός του πολέμου, αντιμάχεται και δημιουργεί καταστάσεις πολεμικές ανάμεσα στα είδη, άλλα καταστρέφοντας και άλλα διατηρώντας τα. Γιʼαυτό η βασική αρχή του τρίτου ενεργειακού κέντρου είναι ο συντονισμός του Είναι. Το τρίτο ενεργειακό κέντρο εκπέμπει πρασινογάλαζο χρώμα, στοιχείο του είναι ο αιθέρας και αίσθηση η ακοή. Ο δικός του λωτός έχει 16 πέταλα. Ανταποκρίνεται στον θυρεοειδή και είναι κυβερνήτης του θυρεοειδούς, αστρολογικός, η Αφροδίτη μαζί με τον Ερμή. Βλέπουμε κι εδώ, όπως και στο δεύτερο ενεργειακό κέντρο ότι ο προηγούμενος κυβερνήτης έχει συγκυριαρχία με τον επόμενο. Στο δεύτερο ενεργειακό κέντρο κατέβηκε από το πρώτο κέντρο ο Κρόνος και στο τρίτο ενεργειακό κέντρο ήρθε από το δεύτερο ο Ερμής. Αυτή είναι η συμπαντική αλληλουχία. Το επόμενο δημιουργείται από το προηγούμενο, και το προηγούμενο εμπεριέχει το επόμενο, όπως και οι αριθμοί.


Αριθμώι δε τε πάντʼεπέοικε, όπως λέει ο Ορφικός ύμνος για τον αριθμό.

Το 3ο ενεργειακό κέντρο ανταποκρίνεται στον Θυρεοειδή και στους παραθυρεοειδείς αδένες. Η ορμόνη την οποία εκκρίνει είναι η θυροξίνη. Η θυροξίνη ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, το βάρος του σώματος, (γιʼαυτό και η Αφροδίτη μας προσθέτει κιλά), με τις αυξομειώσεις του μεταβολισμού (υπερθυρεοειδισμός, υποθυρεοειδισμός)και δημιουργεί την εξώφθαλμο βρογχοκήλη.
 1. Το χρώμα του 3ου ενεργειακού κέντρου είναι το ανοιχτό γαλάζιο, μπλε ή πρασινογάλαζο.
 2. Τα ζώδια του οι Δίδυμοι, ο Ταύρος και ο Υδροχόος και πλανήτες του ο Ερμής, ο Ουρανός και η Αφροδίτη.
 3. Το 3ο ενεργειακό κέντρο είναι υπεύθυνο για την αυξημένη νευρικότητα ή την υποτονικότητα.
 4. Κυριαρχεί στην αίσθηση της ακοής.
 5. Η βασική αρχή του είναι ο συντονισμός του Είναι.

ANAHATA
Tο 4ο ενεργειακό κέντρο το εξουσιάζει ο Θύμος αδένας τον οποίο αποδίδουμε στην Αφροδίτη. Ο θύμος αδήν βοηθά στη ρύθμιση και ωρίμανση του ανοσοποιητικού συστήματος.

 1. Στην Αφροδίτη αναφέρθηκα πριν. Κατεβαίνει, λοιπόν, σαν αριθμός στο τέταρτο ενεργειακό κέντρο.
 2. Το χρώμα του 4ου ενεργειακού κέντρου είναι το πράσινο, το ροζ και το χρυσό.
 3. Το στοιχείο του ο Αέρας.
 4. Εξουσιάζει την αίσθηση της αφής.
 5. Τα Ζώδια του είναι ο Λέων και ο Ζυγός. Οι πλανήτες του ο Ήλιος και η Αφροδίτη.

Αν βαθμολογήσουμε τη λέξη Ήλιος θα πάρουμε πάλι τον αριθμό 3. Ας το δούμε:
Ήλιος: 8+30+10+70+200=318=3+1+8=12=1+2=3

Ο λωτός του έχει 12 πέταλα, όσα και τα ζώδια του Ζωδιακού κύκλου, γιατί από το τέταρτο ενεργειακό κέντρο αφήνουμε τους ενδοκρινείς αδένες, που εξουσιάζουν όλη την οργανική λειτουργικότητα του σώματός μας και μπαίνουμε στους πιο ανθρώπινους ενδοκρινείς που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες μεταβολικές διαδικασίες. Η βασική αρχή που το διέπει είναι η αφοσίωση και η αυταπάρνηση.

Την τετράδα οι πρόγονοί μας την αποκαλούσαν και Τετρακτύν γιατί το άθροισμα των 4 πρώτων αριθμών 1,2,3,4 μας παράγει τη δεκάδα (10) η οποία εκφραζόμενη θεοσοφικά αποδίδει την αρχική μονάδα, ήτοι συμβολίζεται η επάνοδος στην αρχική Πηγή από την οποία τα πάντα απέρρευσαν, η τετράδα εθεωρείτο ως εγκλείουσα την έννοιαν της όλης αναπτύξεως μέχρι του φυσικού πεδίου και της ανακυκλώσεως στην πρωταρχική Μονάδα, ότι δηλαδή, παρουσιάζουν και τα τέσσερα στοιχεία της Δημιουργίας, που εμπεριέχονται στο Ζωδιακό Κύκλο.

Η τετράδα παράγει την πρώτη πυραμίδα που ξεκινάει με βάση το τρίγωνο και κορυφή το 4. Ο Ιεροκλής αναφέρει: «Το 4 είναι η δημιουργός και αιτία των πάντων, μέγιστον δε υπό των Πυθαγόρου παραδοθέντων διδαγμάτων είναι η γνώσις της δημιουργικής τετρακτύος». , με το τέταρτο ενεργειακό κέντρο, έχουμε ολοκληρώσει την ανώτερη ανθρώπινη βαθμίδα εξελίξεως.

MANIPURA
Το 5ο ενεργειακό κέντρο ανταποκρίνεται στο ηλιακό πλέγμα, στο πάγκρεας και στο συκώτι. Ορμόνη του είναι η ινσουλίνη. Το ηλιακό πλέγμα, ανέφερα, ότι το εξουσιάζει ο Ήλιος. Είναι, λοιπόν, η σειρά του Ήλιου, να κατηφορίσει με την λεξαριθμική του βαθμολόγηση, στο επόμενο ενεργειακό κέντρο. Το πάγκρεας και το συκώτι σαν οι μεγαλύτεροι αδένες του σώματός μας εξουσιάζονται από το Δία, γιατί ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού μας συστήματος και γνωρίζουμε το γνωστό Ερμητικό αξίωμα «ό,τι επάνω και κάτω».

Ας διαβάσουμε το απόσπασμα από τον Κρατύλο, το σχετικό με το Δία.

« Το όνομα του Δία, δηλαδή, είναι σαν λόγος, τον οποίον αφού διαιρέσαμε σε δύο μέρη χρησιμοποιούμε οι μεν το ένα μέρος και οι δε το άλλο. – Άλλοι τον ονομάζουν «Ζήνα»και άλλοι «Δία». Αν αυτά συντεθούν σε ένα όνομα φανερώνουν τη θέση του Θεού και όπως παραδεχόμαστε, ταιριάζει στο όνομα και το ολοκληρώνει».
Ας δούμε, λοιπόν, αυτόν το λόγο.
Δίας: 4+10+1+200 =215 =2+1+5=8
Ζην: 7+8+50=65=6+5=11=1+1= 2, 8:2=4

Ο Ήλιος, λοιπόν, σαν 3 και ο Δίας, σαν 4, λειτουργούν στο 5ο ενεργειακό κέντρο.

Το πάγκρεας παράγει πεπτιδάσες και λιπάσες οι οποίες είναι υπεύθυνες για το μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των λιπών, στον οργανισμό. Αρνητικές όψεις του Δία ή του Ήλιου, δημιουργούν λιπίδια, τριγλυκερίδια, χοληστερίνη στον οργανισμό και με την συνδρομή του Ήλιου, που εξουσιάζει σαν όργανο την καρδιά, δημιουργούν τα εμφράγματα. Με την πεντάδα οι Πυθαγόρειοι συμβόλιζαν την Υγεία σαν αρμονία και κάλλος στο ανθρώπινο σώμα, γιʼαυτό και ο Δίας είναι ο κύριος πλανήτης, που ελέγχει το μεταβολισμό.
 1. Το χρώμα του είναι το κίτρινο, γιʼαυτό και τα άτομα που παθαίνουν ίκτερο και είναι υπεύθυνο, όπως γνωρίζουμε το συκώτι, κιτρινίζουν.
 2. Το στοιχείο του είναι η φωτιά.
 3. Εδώ, έχουμε το λωτό με τα 10 πέταλα.
 4. Η αίσθηση που εξουσιάζει είναι η όραση και ζώδιά του, ο Λέων και ο Τοξότης.
 5. Η βασική αρχή του στηρίζεται στη διαμόρφωση του Είναι.


SVADHISHTHANA
Το 6ο ενεργειακό κέντρο ανταποκρίνεται στους γεννητικούς αδένες, στην πυελική ζώνη, στα γεννητικά όργανα και στην ουροδόχο κύστη. Εδώ ανήκουν όλα τα υγρά όπως η λέμφος, το αίμα και το σπέρμα. Ορμόνες του είναι τα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον καθορισμό των φύλων. Τα οιστρογόνα, αστρολογικά, τα κυβερνάει η Αφροδίτη και την τεστοστερόνη ο Άρης. Γιʼαυτό και τα σύμβολα αυτών των δύο πλανητών καθορίζουν τα φύλα. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που οι άντρες δεν μπορούν να καταλάβουν τις γυναίκες και οι γυναίκες τους άντρες. Οι άντρες, λειτουργούν με τον Άρη και είναι αντιδραστικοί, ενώ οι γυναίκες με την Αφροδίτη και είναι συναισθηματικές. Ο κύριος, όπως, πλανήτης που εξουσιάζει το 6ο ενεργειακό κέντρο, μετά το 1930, που ανακαλύφθηκε είναι ο Πλούτων.

Ας πάμε στο αντίστοιχο απόσπασμα του Κρατύλου το σχετικό με τον Πλούτωνα.
ΣΩΚ. Το όνομα του Πλούτωνα πάλι δόθηκε επειδή έχει σχέση με την παροχή «πλούτου», επειδή ο πλούτος βγαίνει από τα βάθη της Γης. Το «Άιδης», νομίζω ότι οι πολλοί πιστεύουν πως του δόθηκε από το «αιδές» (αόρατο), αλλά επειδή φοβούνταν το όνομα τον λένε «Πλούτωνα».


Βαθμολογώντας τις λέξεις Αϊδές και Πλούτων έχουμε:
Αιδές: 1+10+4+5+200 = 220 = 2+2+0 = 4
Πλούτων: 80+30+70+400+300+800+50 = 1730 = 1+7+3+0 = 11 = 1+1 = 2

Εδώ, παρατηρούμε το εξής:

Μετά το Ηλιακό πλέγμα, παρουσιάζονται πάλι οι αριθμοί 2, 3, και 4, έχουνε δηλαδή το κατέβασμα της Αφροδίτης και του Άρη από το προηγούμενο ενεργειακό κέντρο, σαν 3, αλλά και τη σεξουαλική συμπαντική έννοια του Πλούτωνα σαν 2 και 4.
 1. Άρα το 6ο ενεργειακό κέντρο είναι η γήινη έκφραση των αριθμών 2, 3, και 4.
 2. Το χρώμα του είναι το πορτοκαλί.
 3. Έχει στοιχείο το ύδωρ και εξουσιάζει την αίσθηση της γεύσης.
 4. Ο λωτός του έχει έξι πέταλα.
 5. Η βασική αρχή του είναι η δημιουργική αναπαραγωγική δύναμη της ύπαρξης.


MULADHARA
Το 7ο ενεργειακό κέντρο βρίσκεται στη βάση της σπονδυλικής στήλης και ανταποκρίνεται σʼεμάς, με τα επινεφρίδια. Η ορμόνη την οποία παράγει είναι η αδρεναλίνη και εξουσιαστή του έχει τον Άρη. Η έννοια του Άρη, αυτή τη φορά αλλάζει γραφή και γίνεται Άρις με γιώτα και όχι με ήτα, σύμφωνα με τον τύπο Πάρης, Πάρις.

Ας τον βαθμολογήσουμε:
Άρις:1+100+10+200=311=3+1+1=5

Με τον αριθμό 5 τελειώνει το 8ο ενεργειακό κέντρο και δεν προχωρούμε πιο κάτω, γιατί πιο κάτω η αρίθμηση μας δίνει λειτουργικές καταστάσεις καθημερινότητας, σύμφωνα με την αριθμοσοφία.
 • Η μονάδα 5 δίνει στα δημιουργήματα του σύμπαντος, την αισθητή αξία, συμβολίζοντας το Φως, την τροποποίηση, την αφιλονεικία και το Γάμο
 • Οι υπόλοιπες μονάδες δεν έχουν να κάνουν με τη Δημιουργία μορφών, αλλά με τις αξίες στις μορφές.
 • Ημονάδα 6 συμβολίζει τους θεούς, τους δαίμονες, τους ήρωες, τους ανθρώπους τα ζώα και τα φυτά.
 • Η μονάδα 7 συμβολίζει τα επτά μυστήρια, την αστρολογία, τη θρησκεία, , την τέχνη, τα γράμματα, τις επιστήμες.
 • Η μονάδα 8 συμβολίζει τη φιλία, τη δικαιοσύνη, την ηθική.
 • Η μονάδα 9 συμβολίζει την έξαρση της θρησκείας, την κάθαρση της ύλης και την Ιατρική.
 • Τα ζώδια του 7ου ενεργειακού κέντρου είναι ο Κριός και ο Σκορπιός. Πλανήτες του ο ΄Αρης και ο Πλούτων.
 • Το χρώμα του είναι το φλογερό κόκκινο.
 • Ο λωτός του έχει τέσσερα πέταλα και δημιουργεί το τετράγωνο σχήμα.
 • Το στοιχείο που το αντιπροσωπεύει είναι η Γη και ζώδια του έχει τον Κριό και τον Σκορπιό.
 • Πλανήτες του είναι ο Άρης και ο Πλούτων.
 • Η αίσθηση που εξουσιάζει είναι η όσφρηση. Αν την πάρουμε σαν πρώτη αίσθηση, θα την κατανοήσουμε γιατί είναι η πρώτη αίσθηση που είναι αυξημένη στα βρέφη, άρα αντιπροσωπεύει από την πλευρά των αισθήσεων την πιο αδύναμη. Η βασική αρχή που μας δημιουργεί είναι ή σωματική θέληση της ύπαρξης και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Βλέπουμε, λοιπόν, τα ενεργειακά κέντρα να κυλούν επάνω στο σώμα μας σύμφωνα με την αριθμοσοφία.

Ποσειδών 1 Επίφυση. Τον ακολουθεί ο Κρόνος πάλι αριθμοσοφικά με 1και εισέρχεται στη λειτουργία της υποφύσεως, σαν αδενοϋπόφυση, ακολουθούμενος από τον Ουρανό με τον αριθμό 2. Ο Ερμής, πάλι σαν 2 και κατώτερη οκτάβα του Ουρανού, εισέρχεται στο 3ο ενεργειακό κέντρο, στον θυρεοειδή αδένα κι εκεί συναντά τον Άρη, την Αφροδίτη και τον Ήφαιστο σαν 3
Η Αφροδίτη κατεβαίνει στο 4ο ενεργειακό κέντρο και συναντά τον Ήλιο σαν 4, ο οποίος κατεβαίνει στο 5ο ενεργειακό κέντρο παρέα με το Δία, σαν 4.
Από το Ηλιακό πλέγμα και κάτω, έχουμε πάλι τους ίδιους αριθμούς 2, 3 και 4 στο 6ο ενεργειακό κέντρο και στο 7ο ενεργειακό κέντρο κατεβαίνει ο Πλούτων, σαν 4 και συναντά τον Άρι, σαν 5 πλέον.
Το Ηλιακό πλέγμα, δηλαδή, χωρίζει το σώμα μας σε δύο μέρη, αν μπορούμε να το πούμε: στις ανώτερες λειτουργίες της εκφρασμένης προσωπικότητάς μας πάνω από αυτό και κάτω από αυτό τοποθετεί τις κατώτερες.


Βιβλιογραφία
 • «Κρατύλος» του Πλάτωνος από τη σειρά: «Οι Έλληνες» του Εκδότη Οδυσσέα Χατζόπουλου.
 • Πυθαγόρας- Πέτρος Γράβιγγερ –Εκδόσεις: Ιδεοθέατρον και Περιοδικό: «Ιδεοθέατρον»

πηγή: myhoroscope

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου