Translate

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Hλιακό Πλέγμα - Omraam Mikhaël Aïvanhov


Hλιακό Πλέγμα - Omraam Mikhaël Aïvanhov


Το συμπαθητικό σύστημα περιλαμβάνει κέντρα που εκτείνονται από τον εγκέφαλο μέχρι τη βάση του νωτιαίου μυελού, και ένα περιφερειακό τμήμα που αποτελείται από ένα σύνολο νεύρων και γαγγλίων ενωμένων μεταξύ τους με δίκτυα νευρικών ινών που ονομάζονται πλέγματα. Το ηλιακό πλέγμα, τοποθετημένο στο επίπεδο του στομάχου, είναι ένα μεταξύ αυτών.
Τα γάγγλια του συμπαθητικού συστήματος κατανέμονται ως εξής:
—3 ζεύγη ενδοκρανιακών γαγγλίων κειμένων στη δίοδο του τρίδυμου νεύρου.
—3 ζεύγη αυχενικών γαγγλίων που συνδέονται με την καρδιά.
  —12 ζεύγη νωτιαίων γαγγλίων που συνδέονται με τους πνεύμονες και το ηλιακό πλέγμα.
—4 ζεύγη οσφυϊκών γαγγλίων που συνδέονται με το ηλιακό πλέγμα, και διαμέσου του ηλιακού πλέγματος με το στομάχι, το λεπτό έντερο, το συκώτι, το πάγκρεας, τα νεφρά.
—4 ζεύγη ιερών γαγγλίων που συνδέονται με τον πρωκτό, τα γεννητικά όργανα και την ουροδόχο κύστη.
 
Αυτά όλα μαζί κάνουν λοιπόν 26 ζεύγη. Αυτός ο αριθμός 26 δεν οφείλεται στην τύχη. Ένας καββαλιστής θα σας πει ότι είναι ο αριθμός των 4 γραμμάτων του ονόματος του Θεού: Π 1 Π ' όπου " = 10, Π = 5, 1= 6,          Είναι καταπληκτική η διαπίστωση ότι το όνομα του Θεού είναι δομημένο με τους ίδιους νόμους που διέπουν τη δομή του συμπαθητικού συστήματος.
Οι 2 ομάδες των 3 ζευγών των ενδοκρανιακών και αυχενικών γαγγλίων συνδέονται με το θεϊκό κόσμο- αντιστοιχούν στην ψυχολογική πλευρά της φύσης.
Τα 12 ζεύγη των νωτιαίων γαγγλίων συνδέονται με τον πνευματικό κόσμο- αντιστοιχούν στη φυσιολογική πλευρά της φύσης.
Οι δύο ομάδες των 4 ζευγών των οσφυϊκών και ιερών γαγγλίων συνδέονται με το φυσικό κόσμο• αντιστοιχούν στην ανατομική πλευρά της φύσης.
Ας μελετήσουμε καθεμιά από αυτές τις ομάδες πιο λεπτομερειακά: 2 φορές 3 ζεύγη ενδοκρανιακών γαγγλίων: το 3 είναι ο αριθμός της θεότητας. Είναι ο αριθμός που αντιπροσωπεύει τα Κάββαλα, γιατί τα Κάββαλα μας αποκαλύπτουν τους παράγοντες, τις αρχές που δρουν μέσα στο σύμπαν. Τα Κάββαλα απαντούν στην ερώτηση: «ποιος»; ποιος δημιούργησε; ποιος ενεργεί;
12 ζεύγη νωτιαίων γαγγλίων: το 12 είναι ο αριθμός της Φύσης που διέπεται από τα άστρα- είναι ο αριθμός της αστρολογίας (οι 12 ζωδιακοί αστερισμοί), που μελετά τις επιδράσεις των ουράνιων σωμάτων, τις λειτουργίες των οργάνων του κοσμικού σώματος. Η αστρολογία συνδέεται με την κυκλοφορία και την αναπνοή. Το εαρινό σημείο, για παράδειγμα, οπισθοδρομεί κατά ένα βαθμό κάθε 72 έτη- αλλά 72 είναι επίσης ο αριθμός των χτύπων της καρδιάς σ' ένα λεπτό. Για την αναπνοή, το φυσικό είναι 18 κινήσεις στο λεπτό, και το 18 είναι ακριβώς ένα τέταρτο του 72. Η αστρολογία απαντά στην ερώτηση «πότε»;
2 φορές 4 ζεύγη οσφυϊκών και ιερών γαγγλίων: το 4 είναι ο αριθμός της αλχημείας, γιατί παριστάνει τις 4 καταστάσεις της ύλης: γη, νερό, αέρας και φωτιά (στερεή, υγρή, αέρινη, πύρινη). Η αλχημεία απαντά στην ερώτηση «τι».
Αυτά τα 26 ζεύγη των γαγγλίων του συμπαθητικού συστήματος διαιρούνται λοιπόν σε 5 ομάδες. Αυτές οι 5 ομάδες γαγγλίων συνδέονται με τις 5 αρετές που παριστάνονται με το πεντάγραμμο αστέρι: την αγνότητα , τη δικαιοσύνη, την αγάπη, τη σοφία και την αλήθεια.
(Σε ορισμένες περιπτώσεις στην θέση της αγνότητας συναντά κάποιος την αρετή της καλοσύνης).
—Η αγνότητα συνδέεται με τα 4 ζεύγη των ιερών γαγγλίων, που αποτελούν τη βάση της αλυσίδας των γαγγλίων, γιατί η αγνότητα είναι η βάση, το θεμέλιο.
—Η δικαιοσύνη αντιστοιχεί στα 4 ζεύγη των οσφυϊκών γαγγλίων (που βρίσκονται στην περιοχή των νεφρών, με την οποία συνδέεται ο Ζυγός σύμβολο της ισορροπίας) και που σχετίζονται με όλα τα όργανα της διατροφής: στομάχι, συκώτι, έντερο κτλ... Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει να τρέφεται όπως πρέπει, η ισορροπία διασπάται, οι δίσκοι του ζυγού μετακινούνται και οι ενοχλήσεις που επακολουθούν αποκαλύπτουν ότι η δικαιοσύνη πρέπει να επέμβει για να αποκαταστήσει την τάξη.
—Η αγάπη συνδέεται με τα 12 ζεύγη των νωτιαίων γαγγλίων. Η αγάπη είναι μια δύναμη που μας διαστέλλει (και αυτή η διαστολή ξαναβρίσκεται στις κινήσεις της αναπνοής), που μας ενώνει με όλες τις υπάρξεις, με όλο το σύμπαν, όπως αυτό συνοψίζεται συμβολικά στους 12 αστερισμούς του Ζωδιακού.
—Η σοφία συνδέεται με τα 3 ζεύγη των αυχενικών γαγγλίων, τα οποία, διαμέσου των καρδιακών νεύρων, συνδέονται με την καρδιά, γιατί η αληθινή σοφία προέρχεται από την καρδιά.
—Η αλήθεια συνδέεται με τα 3 ζεύγη των ενδοκρανιακών γαγγλίων, γιατί η αλήθεια είναι η κορυφή, ο σκοπός που πρέπει να φτάσουμε, είναι υπεράνω όλων.
Η αλήθεια, η σοφία, η αγάπη, η δικαιοσύνη και η αγνότητα μας φέρνουν σε επαφή με όλες τις αρμονικές δυνάμεις του σύμπαντος, των οποίων τις ευλογίες δεχόμαστε. Κάθε αρετή βελτιώνει τη λειτουργία των γαγγλίων και των οργάνων με τα οποία είναι συνδέεται, ενώ αντίστοιχα κάθε λάθος εναντίον των αρετών διαταράσσει αυτή τη λειτουργία.
Για πολύ καιρό νόμιζαν ότι δεν υπήρχε καμιά σχέση μεταξύ του εγκεφάλου και του συμπαθητικού συστήματος. Τώρα όμως ξέρουν ότι αυτή η σχέση υπάρχει και ότι είναι μάλιστα πολύ στενή. Αλλά ο εγκέφαλος δεν μπορεί να ενεργήσει απευθείας πάνω στα όργανα, ενεργεί διαμέσου ενός αγωγού, ο οποίος είναι το μεγάλο συμπαθητικό σύστημα, και όπου το ηλιακό πλέγμα είναι το πιο σημαντικό του κέντρο. Οι Μύστες εργάζονται για να κάνουν συνειδητό το σύνδεσμο μεταξύ του ηλιακού πλέγματος και του εγκεφάλου, γιατί όταν πραγματοποιηθεί συνειδητά αυτός ο σύνδεσμος, το καθετί γίνεται εύκολο: διάμεσου του ηλιακού πλέγματος, μπορούν να αγγίζουν, να ελέγχουν και να δυναμώνουν τα όργανα του φυσικού τους σώματος.
Υπάρχει ένας σύνδεσμος μεταξύ των ψυχικών και των φυσικών καταστάσεων. Η θλίψη, για παράδειγμα, επενεργεί στις οδούς του συμπαθητικού, οι οποίες, καθώς έχουν ένα ρόλο σύσφιγξης των αγγείων, αρχίζουν να συστέλλουν το αρτηριακό σύστημα.
Αυτή η συστολή, λοιπόν, που προκαλείται από τη θλίψη, εμποδίζει την κυκλοφορία του αίματος και, κατά συνέπεια, επίσης και την πέψη και την αναπνοή κτλ... Αισθάνεται κανείς τότε συμπιεσμένος, φτωχός, εγκαταλειμμένος. Αυτό δεν είναι ακριβές, αλλά είναι μια εντύπωση που αισθάνεται. Για να δραστηριοποιήσετε, αντίθετα, τα νεύρα που διαστέλλουν, πρέπει να καλέσετε τη χαρά, την αγάπη, και καθημερινά, όταν σηκώνεστε το πρωί, αντί να σκέφτεστε: «δεν έχω χρήματα, η αγαπημένη μου με απατάει, δεν έλαβα τα γράμματα που περίμενα...», πρέπει, αντίθετα, να προσπαθείτε να έχετε θετικές σκέψεις. 
Ο αληθινός μαθητής όταν σηκώνεται κάθε πρωί έχει μέσα του αυτή τη σκέψη: «Κύριε Θεέ, Δημιουργέ μας, Σ' ευχαριστώ σήμερα που βρίσκομαι ζωντανός και υγιής, που μπορώ ν' αναπνέω, να βαδίζω, να τραγουδώ, να κοιτάζω, να ακούω... γιατί αυτά είναι ανεκτίμητοι θησαυροί». Πρέπει να σηκωνόμαστε χαρούμενοι, ευχαριστώντας τον Κύριο. Αν οι άνθρωποι γερνούν τόσο γρήγορα, είναι επειδή δεν ξέρουν πώς να καλούν καθημερινά τη χαρά.
Το ηλιακό πλέγμα είναι ένα εξαιρετικά σπουδαίο κέντρο και πρέπει να αποφεύγουμε καθετί που μπορεί να το συσπά, γιατί αυτό προκαλεί με τη σειρά του τη σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων και των αγωγών του οργανισμού. Και όταν το αίμα ή τα άλλα υγρά κυκλοφορούν άσχημα, σχηματίζονται κατάλοιπα, τα οποία, με το χρόνο, καταλήγουν να προκαλέσουν κάθε είδους ανωμαλίες.
Αυτό που διαταράζει περισσότερο το ηλιακό πλέγμα είναι οι δυσαρμονικές εκδηλώσεις του αστρικού σώματος: ο φόβος, η οργή» η ζήλια, η παθιασμένη αγάπη. Και καθώς το ηλιακό πλέγμα είναι η δεξαμενή των δυνάμεων, συνέπεια αυτής της δυσαρμονίας είναι ένας πλήρης απομαγνητισμός. Όταν αισθάνεστε έναν τρόμο ή ένα νευρικό κλονισμό, αμέσως οι δυνάμεις σας αδειάζουν, οι γάμπες σας δε σας στηρίζουν πια, τα χέρια σας τρέμουν, το κεφάλι σας είναι άδειο. Αυτό σημαίνει ότι το ηλιακό πλέγμα εξάντλησε τις δυνάμεις του.
Το ηλιακό πλέγμα μπορεί, λοιπόν, να αδειάζει, αλλά μπορεί επίσης να γεμίζει, και ακριβώς αυτό είναι που πρέπει να μάθει ο μαθητής: πώς να γεμίζει το ηλιακό του πλέγμα. Θα σας δώσω μερικές μεθόδους.
Κάθε δέντρο είναι μια δεξαμενή δυνάμεων που προέρχονται από τον ήλιο και από τη γη, και μπορούμε να αντλήσουμε αυτές τις δυνάμεις. Διαλέγετε ένα μεγάλο δέντρο, ακουμπάτε την πλάτη σας σ' αυτό, τοποθετώντας το αριστερό χέρι πάνω στην πλάτη σας, με την παλάμη στηριγμένη πάνω στον κορμό του δέντρου- συγχρόνως τοποθετείτε την παλάμη του δεξιού χεριού πάνω στο ηλιακό πλέγμα. Συγκεντρώνεστε λοιπόν πάνω στο δέντρο, ζητώντας του να σας δώσει ένα μέρος από τις ενέργειές του: τις λαμβάνετε από το αριστερό σας χέρι και τις χύνετε με το δεξί χέρι μέσα στο ηλιακό σας πλέγμα. Είναι ένα είδος μετάγγισης ενεργειών.
Μπορείτε επίσης να δυναμώσετε το ηλιακό σας πλέγμα κοιτάζοντας και ακούγοντας να κυλάει μια πηγή, ένας καταρράκτης, μια ανάβλυση νερού. Αυτές εδώ είναι μέθοδοι φαινομενικά ασήμαντες, αλλά που δίνουν μεγάλα αποτελέσματα. Το νερό που τρέχει επηρεάζει το ηλιακό πλέγμα, που έτσι αναζωογονείται και γίνεται, επομένως, ικανότερο να διώχνει τα βλαβερά υλικά. Κοιτάζετε καμιά φορά το νερό να τρέχει, αλλά ασυνείδητα, δεν έχετε επίγνωση της εργασίας που θα μπορούσατε να κάνετε χάρη σ' αυτό για την πνευματική σας πρόοδο. Και άλλωστε, τι ξέρετε για τη χρήση που μπορείτε να κάνετε όλων των στοιχείων που μας δίνει η φύση;...
Όταν είστε σπίτι σας, μπορείτε να ξαπλώσετε σ' ένα κρεβάτι, να τοποθετήσετε τα χέρια σας πάνω στο ηλιακό πλέγμα και να φανταστείτε ότι αντλείτε ενέργειες από ολόκληρο το Σύμπαν.
Μπορείτε επίσης να βυθίσετε τα χέρια σας μέσα στο νερό, ή ακόμα καλύτερα τα πόδια σας, γιατί αυτή είναι η πιο δυνατή μέθοδος. Όταν αισθάνεστε απομαγνητισμένος, ταραγμένος ή συσπασμένος, προετοιμάστε ζεστό νερό, βυθίστε συνειδητά τα πόδια σας, και αρχίστε να τα πλένετε με πολλή προσοχή. Έτσι θα ενεργήσετε πάνω στο ηλιακό πλέγμα δίνοντάς του δυνάμεις, και η κατάσταση συνείδησής σας θα μεταβληθεί αμέσως. Κι ακόμη αν μια μέρα, στο σπίτι σας, δεν καταφέρνετε να διαλογιστείτε, κάντε ένα ποδόλουτρο, και θα δείτε ότι θα έχετε πολύ μεγαλύτερη ευκολία να συγκεντρωθείτε.
Υπάρχουν μέθοδοι για να έρθουμε σε επικοινωνία με το ηλιακό πλέγμα και να του ζητήσουμε να δώσει διαταγές για να επανορθώσει ορισμένες ατέλειες. Αυτό είναι μια ολόκληρη επιστήμη που θα μελετήσουν στο μέλλον. Για την ώρα δεν είναι τόσο δυνατό να επικοινωνήσει κανείς με το ηλιακό πλέγμα- αυτό ζει την ανεξάρτητη ζωή του, και ο άνθρωπος δεν έχει σχεδόν καμιά δυνατότητα πάνω του, εκτός του να επενεργεί έμμεσα, περιμένοντας να ενεργήσει μια μέρα απευθείας. Και πώς να το επηρεάσετε έμμεσα; Προσπαθώντας να ζείτε μια αγνή ζωή, γεμάτη νόημα, φωτεινή. Αυτή η ζωή επενεργεί στο ηλιακό πλέγμα, το αποδεσμεύει, το ελευθερώνει από ορισμένα εμπόδια" κι όταν αυτό είναι απελευθερωμένο, επανορθώνει πολύ γρήγορα το καθετί, γιατί είναι εξαιρετικά δυνατό.
Συναντάμε τόσους ανθρώπους που φαίνονται εξαντλημένοι, συντριμμένοι, καταπονημένοι. Αν είναι σ' αυτή την κατάσταση, είναι επειδή δεν ξέρουν να εργάζονται με το ηλιακό πλέγμα, αυτό φαίνεται επίσης στο πρόσωπό τους, που δεν έχει κανένα φως. Ένα πρόσωπο θαμπό, σκοτεινό, αποκαλύπτει ότι το ηλιακό πλέγμα δε λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, εσείς, τουλάχιστον, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους που σας δίνω για να εργαστείτε με το ηλιακό πλέγμα, αλλιώς θα περάσουν ίσως χρόνια, χωρίς ποτέ να αισθανθείτε ότι είναι εκεί, ξύπνιο, άγρυπνο, και ότι σας διαστέλλει. Το καθετί θα μείνει εγκεφαλικό και δε θα πετύχετε κανένα αποτέλεσμα, ούτε κοιτάζοντας τον ήλιο, ούτε διαλογιζόμενοι, ούτε κάνοντας ασκήσεις, όσο το ηλιακό πλέγμα δε θα εκδηλωθεί για να σας δείξει ότι η συνείδησή σας έχει επιτέλους κατέβει μέχρι τα βάθη των σπλάχνων. Μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτή την αίσθηση, αλλά σε τι θα χρησιμεύσει αυτό; Δε θα καταλάβετε, γιατί, για να καταλάβετε, πρέπει ήδη να έχετε ζήσει αυτή την εμπειρία. Με τη νόηση δεν μπορείτε να πάρετε μια ιδέα. Θα ήταν σαν να εξηγούσατε τον πονόδοντο σε κάποιον που δεν είχε ποτέ πονόδοντο, ή σαν να μιλούσατε για αγάπη σε κάποιον που δεν υπήρξε ποτέ ερωτευμένος. Δεν μπορούν να καταλάβουν όσο δεν τα έχουν ζήσει. Ακόμη κι αν σας εξηγήσω, δε θα καταλάβετε. Πρέπει να εργαστείτε, να εργαστείτε για ν' αλλάξετε την ζωή σας, να ζήσετε μια αρμονική ζωή• τότε μονάχα θα κατορθώσετε να θέσετε σε κίνηση τα αιθέρια κέντρα μέσα σας, γιατί ο νόμος αυτών των κέντρων είναι η αρμονία.
Δυστυχώς σπάνια συμβαίνει αυτό που ο άνθρωπος ζει και αισθάνεται να είναι σύμφωνο με την αρμονία που βασιλεύει μέσα στο σύμπαν. Κι αυτό είναι σοβαρό, γιατί όσο ο άνθρωπος αντιστέκεται στους νόμους, στις δυνάμεις, στα κοσμικά ρεύματα, τόσο απομονώνεται, αποκρύβεται από το σύμπαν, περιβάλλεται από αδιαπέραστους φραγμούς" τότε οι ευεργετικές δυνάμεις που έρχονται απ' όλο τον κόσμο για να εμποτίσουν και ζωογονήσουν όλα τα πλάσματα, δεν μπορούν πια να εισχωρήσουν μέσα του, για να απομακρύνουν τις ακαθαρσίες και να αποκαταστήσουν την τάξη, και καταρρέει. Ναι, η αρρώστια είναι απλούστατα μια αταξία που εγκαθίσταται στον άνθρωπο όταν αυτός αποκόβει το δεσμό του με το σύμπαν και δε διατηρεί πια με αυτό σωστές ανταλλαγές.
Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος, για να ζήσει, να κάνει ακατάπαυστα ανταλλαγές με τον κόσμο: να τρώει, να πίνει, να απορροφά το φως και τη ζέστη του ήλιου, να δέχεται τις κοσμικές ακτίνες... Δεν μπορεί να επιζήσει ούτε ένα λεπτό αν αυτές οι ανταλλαγές διακοπούν, αλλά του λείπει τόσο η συνείδηση ώστε δεν παρατηρεί ότι η ζωή εξαρτάται από αυτές τις ανταλλαγές. Περνάει τον καιρό του κόβοντας τους δεσμούς του με το σύμπαν, εμποδίζοντας τις ενέργειες να κυκλοφορήσουν μέσα του, διαταράσσει τη φυσική αρμονία που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο και σ' αυτόν. Κι εντούτοις, μόνο αυτή η αρμονία μπορεί να του επιτρέψει να ζήσει έντονα, να ευημερήσει, να ευτυχήσει, να δημιουργήσει.
Γι' αυτό πρέπει να συνηθίσετε να αφιερώνετε κάθε μέρα λίγα λεπτά για να αποκαταστήσετε μέσα σας αυτή την αρμονία με τον Κόσμο και να προσπαθήσετε να δονείστε αρμονικά με όλα τα όντα της δημιουργίας, λέγοντας: «Θέλω να είμαι σε συμφωνία μαζί σας, σας αγαπώ, σας αγαπώ, να είστε ευλογημένα»... Αυτή η άσκηση, αποκαθιστά την κυκλοφορία των ενεργειών. Συμβαίνει, ακόμη και στους μεγαλύτερους σοφούς, τους μεγαλύτερους αγίους, να γνωρίζουν, πότε πότε, στιγμές ταραχής, ανησυχίας, αλλά έχουν επίγνωση, αισθάνονται αμέσως ότι οι δονήσεις τους άλλαξαν και αποκαθιστούν το ταχύτερο πι ν αρμονία. Ενώ η πλειοψηφία των ανθρώπων παραμένουν μέρες, εβδομάδες, χρόνια, μέσα στην αταξία, ώσπου καταλήγουν να καταστραφούν τελείως.
Πρέπει, μια για πάντα, να αποφασίσετε να κατανοήσετε τους νόμους της φύσης, να μάθετε πώς είναι δομημένος ο άνθρωπος, και ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις του με τους νόμους της φύσης. Αν θέλετε την ευτυχία σας, την ευημερία σας, πρέπει να σκέφτεστε την αρμονία, να εναρμονιστείτε με ολόκληρο το σύμπαν. Αυτό βέβαια δε θα το καταφέρετε αμέσως, αλλά έχοντας εγκαρτέρηση θα αισθανθείτε μια μέρα ότι, από τα πόδια μέχρι το κεφάλι, το καθετί μέσα σας επικοινωνεί και δονείται σε συμφωνία με την κοσμική ζωή.
Το παιδί στα σπλάχνα της μητέρας του συνδέεται με αυτή με τον ομφάλιο λώρο που βρίσκεται στην περιοχή του ηλιακού πλέγματος" διαμέσου του ομφάλιου λώρου το τρέφει. Τη στιγμή της γέννησης, κόβουν αυτόν το δεσμό, γι αυτό μπορούμε να πούμε ότι η γέννηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πέρασμα από μια κατάσταση εξάρτησης σε μια κατάσταση ανεξαρτησίας, ελευθερίας. 
Αλλά, στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος δεν είναι ακόμη τελείως ανεξάρτητος, το ηλιακό του πλέγμα συνδέεται μ' έναν άλλο ομφάλιο λώρο, μ' έναν αιθερικό λώρο, με τη Μητέρα Φύση, η οποία τον έχει στα σπλάχνα της, τον υποστηρίζει, τον τροφοδοτεί. Γι' αυτό υπάρχουν στην Ανατολή μερικές διδασκαλίες που συνιστούν στους οπαδούς τους, να συγκεντρώνονται στον αφαλό.
Βέβαια, οι Δυτικοί, που βλέπουν το καθετί απέξω, περιγελούν αυτές τις πρακτικές, που τις βρίσκουν τελείως γελοίες, αλλά έχουν άδικο. Αυτοί που συγκεντρώνονται πάνω στον αφαλό τους, συνδεόμενοι με το Σύμπαν, τον Κόσμο, έχοντας τη σκέψη ότι αφού εξαρτώνται ακόμη από τη Μητέρα Φύση, πρέπει να καθαρίσουν, να εξαγνίσουν αυτό το κανάλι, μέσα από το οποίο τους στέλνει τα πιο πολύτιμα στοιχεία που έχουν ανάγκη, αισθάνονται μες στην πληρότητα.
Καθώς όλοι σχεδόν οι άνθρωποι διατηρούν ακόμη αυτόν το δεσμό με τη φύση, μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν ακόμη γεννηθεί: δεν έκοψαν ακόμη τον ομφάλιο λώρο. Για να γεννηθούν, πρέπει να βγουν από την κοιλιά της φύσης, όπου ακόμη κοιμούνται, ή κλωτσάνε! 
Ο άνθρωπος γεννιέται μια πρώτη φορά όταν έρχεται στον κόσμο από τη φυσική του μητέρα, αλλά η αληθινή του γέννηση, αυτό που λέμε στη Μύηση η δεύτερη γέννηση, δεν μπορεί να συμβεί παρά όταν κατορθώσει να σπάσει τους δεσμούς με τη «φυσική φύση», καθώς λένε οι φιλόσοφοι, για να εισέλθει στη θεία φύση. Τότε μόνο είναι αληθινά συνειδητός, λαμπρός, φωτισμένος.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Αντιμετώπιση του Ενεργειακού Βαμπιρισμού


Αντιμετώπιση του Ενεργειακού Βαμπιρισμού
Ομιλία του Geoffrey Hoppe για το ραδιόφωνο ( global teleclass )Noέμβριος 2010, Κολοράντο, U.S.A. 
Μετάφραση : Μαρία Γρηγοράκη
Γειά σας, σήμερα θα μιλήσουμε για τα ενεργειακά βαμπίρ και το κλέψιμμο ενέργειας.Πολλές φορές , όταν αισθάνεσθε κουρασμένοι, στραγγισμένοι, μπερδεμένοι ή αποπροσανατολισμένοι, πιθανόν να έχετε πέσει θύμα βαμπιρισμού. Θρέφονται από εσάς κυριολεκτικά και σας κλέβουν ενέργεια. Αυτό γίνεται συνέχεια στο περιβάλλον σας και πρέπει να μπεί ένα τέλος . Αυτό θα οδηγήσει σε πιο υγιείς και αυθεντικές σχέσεις και πάνω απ’ όλα στη επιστροφή της χαράς στη ζωή σας.
Θα μιλήσουμε για τα συμπτώματα, πώς γίνεται το θρέψιμο και τι μπορούμε να κάνουμε γι αυτό.
Κατ’αρχάς , όλοι χρησιμοποιούμε ενέργεια για να δημιουργήσουμε την πραγματικότητά μας, τη δουλειά μας, τις σχέσεις μας κ.λ.π.Μερικοί άνθρωποι φθάνουν στο σημείο να κλέβουν ενέργεια, όχι συνειδητά πάντα, όχι για να σας βλάψουν, αλλά λόγω έλλειψης δικής τους ενέργειας, για την επιβίωσή τους.
Ας αρχίσουμε με κάποιους όρους που θα χρησιμοποιήσουμε.
- Θρέψιμμο : Γίνεται όταν άνθρωποι παίρνουν ενέργεια από άλλους, συνειδητά ή όχι.Παίρνουν προσωρινή ευχαρίστηση, αλλά μετα θέλουν να συνεχίσουν να το κάνουν, γιατί δεν διαρκεί.
- Ενεργειακός ιός : ένας ιός της συνείδησης μέσα σε όλους μας, αφορά την ανισοροπία της αρσενικής και θηλυκής ενέργειας και προκαλεί το θρέψιμο (κλέψιμο ενέργειας).Δεν είναι μέρος μιας συνομωσίας, δεν ανήκει σε κανένα, απλά υπάρχει και προκαλεί στους ανθρώπους αυτό το θρέψιμο από άλλους. ( λεπτομερής περιγραφή, δημιουργία και αιτίες του ιού δίνονται στο SES , sexual energy school ).
- Θύμα και καταχραστής ( θύτης ): Bρισκόμαστε όλοι πάντα και στις δύο πλευρές.
- Οντότητες : μή φυσικές υπάρξεις γύρω μας, αγγελικές με υψηλή συνείδηση , αλλά και άλλες που θρέφονται πολλές φορές από εμάς, κάνοντας ψυχικό χειρισμό.
- Αγάπη στον εαυτό και ευσπλαχνία ( self love and compassion) : Να αγαπάς αυτό που είσαι και όλα όσα κάνεις και να έχεις πραγματική αγάπη για τον Εαυτό, γιατί πως μπορείς να αγαπάς τους άλλους , άν δεν αγαπάς πρώτα τον εαυτό σου.
- Compassion : αποδοχή ,ευσπλαχνία : είναι η συνολική απδοχή του εαυτού μας και των άλλων και του δικού τους ταξιδιού. Η αποδοχή αυτού που λέει ο Saint- Germain : «όλα είναι τέλεια σε όλη τη δημιουργία».
Ας σημειώσουμε εδώ: Να μην ρίξουμε το φταίξιμο σε κανένα, γιατί μπαίνουμε στην ενέργεια του θύματος. Απλά να είμαστε ενήμεροι ότι συμβαίνει, είναι μία μορφή θρέψης.Εμείς τους το επιτρέπουμε, άρα γιατί να τους κατηγορήσουμε?Επίσης να προσέξουμε μήπως είμαστε κι εμείς βαμπίρ, γιατί αν κάποιος θρέφεται ενεργειακά από εμάς, αργά ή γρήγορα θα αρχίσουμε να θρεφόμαστε κι εμείς από άλλους. Είναι ένας ανθρώπινος τρόπος να παίρνουμε ενέργεια. Όταν το δούμε να μην θυμώσουμε, να μην κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, να μην τον χτυπήσουμε κάτω. Όλοι το κάνουν.
Θα σας έλεγα να κάνετε το αντίθετο. Να αρχίσετε να αγαπάτε πραγματικά τον εαυτό σας.
Πώς θρεφόμαστε από άλλους και πως αυτοί από εμάς :
Ας δούμε 5 βασικές αρχές:
1) Όλα είναι ενέργεια γύρω μας, εκτός απο εμάς που είμαστε συνείδηση. Υπάρχει ενέργεια στον αέρα, στις σκέψεις ,στα όνειρα , στα υλικά γύρω μας, στη φαντασία, παντού.
2) Υπάρχει άπλετη ενέργεια γύρω μας, απεριόριστη ενέργεια, μην ανησυχείτε ότι θα τελειώσει ή θα εξαφανιστεί. Υπάρχει πολλή για όλους. Η δημιουργία έχει απεριόριστη ενέργεια.
3) Κάθε τι που χρειάζεστε υπάρχει ήδη μέσα σας. Όλες οι απαντήσεις , όλες οι λύσεις, οι κατανοήσεις, η ενέργεια , η σύνδεσή σας με το πνεύμα, όλα υπάρχουν ήδη μέσα σας. Μπορείτε να τα ανακαλύψετε ή να επεκταθείτε και να τα δείτε. Όλα είναι ήδη εδώ. Δεν χρειάζεστε τίποτε από έξω.
4) Κανείς δεν μπορεί να σας πάρει τίποτε εκτός αν του το επιτρέψετε. Κατά κάποιο τρόπο, όποιοι θρέφονται από εσάς , και σας παίρνουν ενέργεια , χρήματα, χαρά, σ’αυτούς το έχετε επιτρέψει σε ένα βαθμό.
5) Μπορείτε να κάνετε συνειδητή επιλογή να σταματήσετε το ενεργειακό θρέψιμο, οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι οι άλλοι που θρέφονται από σάς ,είτε εσείς από αυτούς.Αλλά να είστε ενήμεροι, ότι όταν το κάνετε η ζωή σας θα αλλάξει.Θα αλλάξουν οι σχέσεις σας, γιατί δεν θα υπάρχει πια το θρέψιμο σ’αυτές, δεν θα σας παίρνουν ούτε θα παίρνετε.Αυτοί που πλέον δεν θα θρέφονται από σας, θα ψάξουν για κάποιον άλλον να συνεχίσουν το θρέψιμό τους.Οι σχέσεις σας θα περάσουν σε υψηλότερο επίπεδο και θα παρατηρήσετε μία νέα ομορφιά σε αυτές , που δεν είχατε δει ποτέ πριν.
Λοιπόν, συνειδητή επιλογή και να αναμένετε αλλαγές ζωής.
Τι είναι το ενεργειακό βαμπίρ
Είναι κάποιος που κλέβει ενέργεια και θρέφεται από εσάς, ασυνείδητα ή όχι. Είναι ένας τρόπος επιβίωσης για αυτούς, για να διατηρήσουν την συνείδησή τους και την ύπαρξή τους.Μπορεί να είναι κάποια αγαπημένα πρόσωπα γύρω σας, φίλοι, συνεργάτες στη δουλειά ή οντότητες σε μη φυσική μορφή.
Πώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν στη ζωή σας, ποιά είναι τα συμπτώματα.
- Αισθάνεσθε κουρασμένοι και στραγγισμένοι μετά απο μία συνάντηση μαζί τους. Συζητάτε για λίγο μαζί τους και όταν φεύγουν τελικά αισθάνεστε άδειοι και λέτε :« ευτυχώς έφυγε επί τέλους ». Σας κλέβουν ενέργεια καθώς μιλάνε και γι αυτό κουράζεστε.- Μπορεί να έχετε χρόνια κούραση και να αισθάνεστε συνεχώς πιεσμένοι σε μία σχέση που έχετε, ή από ανθρώπους στην καθημερινότητά σας. Αυτό είναι μία ένδειξη, ένα σύμπτωμα, το να είστε συνέχεια κουρασμένοι και να μην ξέρετε τι έχετε.- Εάν έχετε ένα κρύο και άδειο συναίσθημα ,όταν φεύγουν, αυτό είναι δείγμα βαμπιρισμού. Σας αδειάζουν και η κούραση αυτή δεν φεύγει με βιταμίνες ή άλλα συμπληρώματα, γιατί είναι ενεργειακό κλέψιμο.- Επίσης μερικές φορές κάνετε πράγματα, που δεν θέλετε πραγματικά και μετά θυμώνετε και δυσανασχετείτε. Εδώ υπάρχει χειρισμός ενέργειας από μέρους τους.- Όταν αισθάνεστε υποχρέωση ή ευθύνη, ή σας ρίχνουν ευθύνες και ενοχές για το ένα ή το άλλο π.χ. « γιατί το κάνεις αυτό σε μένα, δεν το περίμενα απο σένα, δεν με αγαπάς αρκετά κ.λ.π.» . Είναι καθαρά ενεργειακό κλέψιμο.- Ακόμη, όταν αισθάνεστε μπερδεμένοι , αποπροσανατολισμένοι, αισθάνεστε ομίχλη στις σκέψεις σας και παρόλο που θέλετε να κάνετε αλλαγές ,δεν βρίσκετε τον τρόπο. Είστε παγιδευμένοι μέσα σε ένα σύννεφο, χωρίς καθαρότητα σκέψης. Αυτό είναι θρέψιμο που γίνεται σε όλα τα επίπεδα, σωματικό, νοητικό, συναισθηματικό και ψυχικό.
Ποιοί είναι αυτοί που το κάνουν
- Συχνά μπορεί να είναι ο παρτενέρ σας ή ο σύζυγος. Σας αγαπούν,αλλά τις περισσότερες φορές θρέφονται από εσάς , συνειδητά ή αδυνείδητα. Συμβαίνει συνέχεια στις σχέσεις.
- Τα παιδιά σας. Τα αγαπάτε , αλλά έχουν τον τρόπο τους να θρέφωνται από εσάς. Βέβαια τους το επιτρέπετε , επειδή τα αγαπάτε και επειδή νομίζετε ότι έχετε περίσσευμα ενέργειας για να τους δώσετε. Τα παιδιά την παίρνουν, αλλά συνήθως όχι με πρόθεση.
- Οι γονείς το κάνουν στα παιδιά τους, κυρίως όταν αρχίζουν να μεγαλώνουν. Ξέρω πολλούς γονείς που συνεχίζουν να θρέφωνται από τα παιδιά τους, τους ρίχνουν συνεχώς ευθύνες ,ενοχές και βάρη και έχουν τον τρόπο τους να αντλούν ενέργεια από αυτά.
Από προσωπική πείρα μπορώ να πω , ότι στην οικογένειά μου υπήρχε θρέψιμο και πολλή ευθύνη εκ μέρους μου για αυτούς. Όταν ήμουν νέος, πήρα πολλές αποφάσεις ,που δεν βασίζονταν στο πως θα κάνω το καλύτερο για μένα, αλλά στο πως θα μπορούσα να τους βοηθήσω. Όταν το κατάλαβα, σταμάτησα το θρέψιμο και από τις δύο πλευρές και αυτοί επί τέλους κατάλαβαν ποιοί πραγματικά ήταν.
Οι γονείς πρέπει να παίρνουν την ευθύνη της ζωής τους, όσο μεγάλοι κι αν είναι.
- Επίσης φίλοι, που έρχονται συνέχεια και σας πετάνε τα προβλήματά τους, χωρίς να σας ρωτάνε πως αισθάνεστε, χωρίς να θέλουν πραγματικά λύσεις. Απλά χρειάζονται κάποιον για να τραφούν, οποιονδήποτε.
- Δουλειά , γραφείο, διευθυντές , συνάδελφοι, κάνουν συνεχές θρέψιμο. Στις επιχειρήσεις, τους αρέσει να μειώνουν και να υποτιμούν τους ανθρώπους και να θρέφωνται από την ενέργειά τους. Αναπτύσσουν τη δυναμική τους με τα παιχνίδια που παίζουν, έχοντας τους ανθρώπους κάτω και υποτιμημένους. Αυτό είναι ψυχική κατάχρηση και χειραγώγηση. - Επίσης, άυλες οντότητες, που έχουν περάσει απέναντι, αλλά ακόμη κρέμονται γύρω μας, γιατί νομίζουν ότι στη γή, τους χρειάζονται οι οικογένειές τους. Αλλά το μονο που κάνουν είναι να τους τραβάνε ενέργεια κάνοντας ψυχικό θρέψιμο.
- Επίσης, οντότητες που δεν τις βλέπετε γύρω σας, αλλά θρέφονται από εσάς. Αυτό γίνεται επειδή σας βρίσκουν ανοιχτούς σε άλλους ανθρώπους ,που σας κλέβουν ενέργεια και βρίσκουν την ευκαιρία να σας κλέψουν κι αυτές. Δεν εννοώ σωματική κατάληψη , αυτό πολύ δύσκολα συμβαίνει.
Τώρα πάρτε μια βαθειά αναπνοή και σκεφθείτε :
Ποιοί μπορεί να υπάρχουν στη ζωή σας που θρέφονται από εσάς ?
- Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται με τα προβλήματά τους, δεν έρχονται με λύσεις, που σας χειρίζονται ίσως, που παίζουν παιχνίδια συναισθηματικα ή νοητικά μαζί σας?
- Συμβαίνει στη σχέση ή στη δουλειά σας, ή ίσως με τους αγαπημένους σας?
Εάν οι άλλοι παίρνουν από εσάς, ( και είστε θύμα ), αργά ή γρήγορα θα αισθανθείτε την ανάγκη να πάρετε κι εσείς από άλλους ( γίνατε θύτης ), όχι συνειδητά τό τονίζω, αλλά για την επιβίωσή σας.- Επίσης ,υπάρχουν κάποιοι στη ζωή σας, που είναι συνεχώς άρρωστοι ή παίζουν το παιχνίδι « εγώ ο καημένος, ο φτωχός , ο αδύναμος », και αυτός ειναι ένας τρόπος να σας τραβάνε ενέργεια ? Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε έγκαιρα και να μην νοιώσετε τύψεις ή ενοχές ή υποχρέωση γιατί είναι μόνο κλέψιμο. Είναι θύματα αλλά και θύτες μαζί . Κατανοήστε το. Το θρέψιμο απαιτεί κ άλλο θρέψιμο.- Ακόμη μεγάλο ποσοστό θρεψίματος γίνεται απο τους διάσημους στην τηλεόραση, τους πρωταγωνιστές των σπορ, μέσω της προσοχής που τραβάνε απο τον κόσμο.Και έχουμε δεί , όταν τα φώτα σβήσουν και σταματήσει το θρέψιμο και δεν το αντέχουν, να παθαίνουν κατάθλιψη, αλκοολισμό, να παίρνουν ναρκωτικά και να υπάρχουν πολλές αυτοκτονίες. Βρίσκονταν για καιρό στο βάθρο και τώρα που αυτό σταμάτησε ,δεν έχουν από που να τραβήξουν ενέργεια.
Να είστε ενήμεροι για όλα τα παραπάνω και μετά το θρέψιμο θα γίνεται προφανές. Μικρά πράγματα π.χ. Παρακολουθείτε τις ειδήσεις στην τηλεόραση και ξαφνικά λέτε : « Ναι, ξέρω , με εξάντλησαν ενεργειακά οι ειδήσεις, το αισθάνομαι ». Πράγματι συμβαίνει, γιατί υπάρχει πολύ δράμα στις ειδήσεις , όχι συγκεκριμένο πρόσωπο,αλλά η μαζική συνείδηση, που τρέφεται κυριολεκτικά από εσάς. Δημιουργεί ανησυχία, μπέρδεμα, αμφιβολίες, αποπροσανατολισμό. Σπάνια δίνουν χαρά οι ειδήσεις. Υπάρχει θρέψιμο που γίνεται συνέχεια , όχι πάντα με σκοπό. Απλά γίνεται και πρέπει να είστε ενήμεροι .Το θρέψιμο στα μίντια, στην πολιτική ( κυρίως στις εκλογές ),στο εμπόριο,στις επιχειρήσεις, μπορώ να πω, ότι είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώνουν, απο την ενέργεια των ανθρώπων , την οποία παίρνουν.
Κοιτάξτε τις προσωπικές σας σχέσεις με τους άλλους :
Εάν έχετε μία ερωτική σχέση , αναρωτηθείτε : Είναι ισορροπημένη αυτή η σχέση, υπάρχει μοίρασμα ανταλλαγή ενέργειας , αγάπης και κυρίως μας δίνει ΧΑΡΑ και στους δύο ? Κυρίως χαρά. Δείτε αν υπάρχει θρέψιμο με το σεξ και με όλα .
Ερώτηση : Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα σε μία φυσιολογική σχέση ζευγαριού ή γονέα- παιδιού και του ενεργειακού κλεψίματος ?
Θα το αισθανθείτε πρώτα απ’όλα , όχι στο μυαλό, αλλά στην καρδιά. Θα το καταλάβετε, αν σας χειραγωγούν ή σας κάνουν να αισθάνεστε ενοχές, ότι κάνετε κάτι λάθος ή ότι δεν κάνετε αρκετά για αυτούς. Σας λένε τι να κάνετε και πώς.
Σας αγαπούν και σας δέχονται όπως είστε? 
Αυτό για μένα είναι το Α και το Ω στις σχέσεις. Αποδοχή για όλα όσα είστε.
Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που παίζονται στις σχέσεις. Εάν δεν σας εμπιστεύονται, σας υποτιμούν, σας ρίχνουν προβλήματα,σας λένε ότι είστε υπεύθυνος γι’ αυτούς, τότε υπάρχει θρέψιμο.Συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις σχέσεις και σταματήστε το, οταν μπορείτε.
Πώς προστατεύεστε από το ενεργειακό θρέψιμο 
Πώς σταματάτε τους άλλους να θρέφωνται από εσάς κι εσάς από αυτούς ?Είναι πολύ εύκολο. Κάνετε συνειδητή επιλογή να σταματήσετε το θρέψιμο .Καθαρή και συνειδητή επιλογή. Δεν χρειάζονται ούτε τελετές ούτε κάτι άλλο. Απλά καθαρή και συνειδητή επιλογή. Όχι άλλο θρέψιμο. Σταματώ το θρέψιμο.
Καθώς κάνετε την επιλογή πρέπει να αποσυνδεθείτε από αυτούς .
Θα ανησυχήσουν βέβαια , θα το καταλάβουν , γιατί δεν θα είστε πιά το λαχταριστό σάντουϊτς γι’αυτούς και θα προσπαθήσουν να σας τραβήξουν πίσω. Τότε ,μπείτε στο κέντρο σας, κάνετε αναπνοές και μείνετε στην επιλογή σας. Τελικά θα το καταλάβουν και θα αποχωρήσουν και θα βρούν κάποιον άλλον, για να συνεχίσουν το παιχνίδι της θρέψης, γιατι εσείς αποσυνδεθήκατε από αυτό.
Τώρα, κάθε φορά που θα αισθάνεστε την ανάγκη να τραφείτε ενεργειακά, σταματείστε για λίγο , πάρτε μια βαθειά αναπνοή και πηγαίνετε εσωτερικά. Θυμηθείτε, ό,τι χρειάζεστε υπάρχει μέσα σας. Η εσωτερική ενεργειακή σας μπαταρία θα σας ξαναφορτίσει. Δεν χρειάζεται να πάτε έξω σε άλλους για την ενέργειά σας ή οπουδήποτε αλλού.Είναι ήδη εκεί. Εάν δεν το πιστεύετε , τουλάχιστον προσπαθείστε να μπείτε στο εαυτό σας και στο « Εγώ Είμαι». Όλα υπάρχουν μέσα σας και η ενέργεια θα αρχίσει να ρέει και να μεγαλώνει. Οταν το αναγνωρίσετε αυτό, δεν χρειάζεται να παίζετε το παιχνίδι πιά.Και οι άλλοι δεν θα μπορούν να το παίξουν μαζί σας .
Αυτή είναι η απλή και εύκολη απάντηση και λύση .
Κάντε συνειδητή επιλογή να σταματήσετε τον κύκλο της θρέψης και αποσυδεθείτε.
Αποσυνδεθείτε και αναπνέετε συνειδητά και παρατηρείστε τί κάνουν οι άλλοι μετά.Μήν ξεχνάτε , είστε κυρίαρχες υπάρξεις και δεν χρειάζεστε να βασίζεστε στις σχέσεις σας για ενέργεια.
Αλλάζετε τον τρόπο που συνδέεστε με τούς άλλους, αλλά και με τον κόσμο. Δεν θα μπορούν να σας πάρουν , ούτε να τούς πάρετε.
Φαντάζεστε έναν κόσμο, που όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι κυρίαρχες και θεϊκές υπάρξεις, έχουν αυτοαξία και αυτοεκτίμηση και δεν χρειάζονται τη θρέψη πιά? Θαυμάσιο ! Αρχίζει από εσάς εδώ , τώρα.
Μέσω του SES, Σχολείου Σεξουαλικής Ενέργειας , που αρχίσαμε να κάνουμε σε όλο τον κόσμο, με τους πιστοποιημένους δασκάλους μας,( του Βυσσινί Κύκλου, Crimson Circle ), δείχνουμε τα πρότυπα θρέψης , που είναι ένας παλιός τρόπος να παίρνεις ενέργεια.
Το SES, δεν αφορά πραγματικά το σεξ , αλλά την αγάπη προς τον Εαυτό και είναι μία θαυμάσια εμπειρία για όλους. Ποτέ ξανά δεν θα δουν τα πράγματα όπως πρίν , γίνονται συνειδητοί και σταματούν τη θρέψη. Η ζωή τους αποκτά νέο νόημα και μια βαθειά χαρά.
Ευχαριστούμε. 
Απομαγνητοφώνηση και μετάφραση :

Μαρία Γρηγοράκη

7 κλειδιά για να ανοίξετε τη θύρα των ευκαιριών στη ζωή σας
Της Ιουλίας Πιτσούλη


Aλλαγή εποχής, στη ζωή σας

Στο παλιό βιβλίο με τη μυθολογία των πόλεων υπάρχει μια ιστορία για μια σημαντική ηρωίδα, μια νέα, όμορφη γυναίκα που κάποια μέρα άρχισε να ακούει κάτι σαν ψίθυρο στην καρδιά της. Ήταν μια απαλή, σιγανή φωνούλα που επανερχόταν όλο και πιο συχνά μέχρι που μια μέρα έγινε κάλεσμα. Κάτι μέσα της την καλούσε να κάνει μια αλλαγή πορείας. Να κατευθύνει το βήμα της προς ένα νέο ορίζοντα κι ένα καινούργιο πεπρωμένο. Η ηρωίδα αυτού του μύθου ήξερε ότι η αλλαγή ήταν αναγκαία και επιθυμητή. Αλλά δεν ήταν σίγουρη τι ακριβώς έπρεπε να κάνει. Και τότε η σιγανή φωνή μέσα της την καθοδήγησε: ψάξε στο μεγάλο μπαούλο που υπάρχει στην αποθήκη.

 

Εκεί θα βρεις 7 συμμάχους που θα σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις αυτό που θέλεις, αυτό που είναι σημαντικό για σένα. Η ηρωίδα του μύθου κατέβηκε στην αποθήκη της, έψαξε στο μπαούλο κι εκεί συνάντησε το Βιβλίο των Αλλαγών. Όχι, δεν ήταν το Ι Τσινγκ, η παλιά Κινέζικη τεχνική εσωτερικής μαντείας. Ήταν το προσωπικό της Βιβλίο των Αλλαγών που αποτελείτο όλο κι όλο από 7 εικόνες - οδηγούς. Στην πρώτη απεικονίζονταν Κεφαλές των Ερμών, στην άλλη το Αθέατο Ρολόι, στις επόμενες σελίδες είδε τη Λίστα με τα Χελιδόνια, την Εσωτερική Πυξίδα, τον Πάγκο του Αργυραμοιβού, το Χάρτη Πορείας και την Οθόνη του Μέλλοντος. Χάρη σ’ αυτά τα εργαλεία κατανόησε καλύτερα αυτό που της ψιθύριζε η καρδιά της και διέκρινε το είδος της αλλαγής που έπρεπε να κάνει και, κυρίως, το βαθύτερο λόγο.

Όταν κουρδίζονται τα όργανα
Η ηρωίδα αυτή υπάρχει μέσα μας. Αναδύεται κάθε φορά που αλλάζει ο ανεμοδείκτης στη ζωή μας καλώντας μας σε μια αλλαγή εποχής. Την προσέγγιση αυτής της επερχόμενης μεταβολής τη νιώθουμε. Έρχεται σαν το ξαφνικό δροσερό αεράκι που προηγείται μιας καθαρτήριας βροχής. Ακούγεται σαν το κούρδισμα των οργάνων μιας ορχήστρας λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία. Είναι οι προπομποί, τα προμηνύματα. Πάντα υπάρχουν. Η αλλαγή, όσο κι αν την ονομάζουμε ξαφνική, ποτέ δεν είναι. Το σύμπαν μας στέλνει οιωνούς και σήματα.

Πολλά από αυτά τα προσπερνάμε. Άλλοτε από το φόβο γι αυτή την αλλαγή και τις ανατροπές που θα φέρει κι άλλοτε επειδή δεν τα προσέχουμε εξαιτίας της αποσύνδεσής μας από τα συναισθήματα και τις βαθύτερες ανάγκες μας. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι περίοδοι όπου όχι μόνο δεν φοβόμαστε την αλλαγή αλλά την επιζητούμε. Ως λύση, ως ευκαιρία κι ως πτήση ελευθερίας. Άλλωστε, οι φυσικοί νόμοι αυτού του σύμπαντος επιβάλλουν την περιοδικότητα: Κάθε τόσο κι ένας διαφορετικός τομέας οδηγείται στην ανανέωσή του. Άλλοτε είναι κάποιες σχέσεις μας που μοιάζουν να έχουν εξαντλήσει όλα τα αποθέματα χαράς και επικοινωνίας (ή τα αποθέματα υπομονής μας) και απλώς ανακυκλώνουν την ανία ή τον πόνο. Άλλοτε η αλλαγή φαίνεται αναγκαία σε επαγγελματικό επίπεδο ώστε να ξεκολλήσει η καριέρα μας ή να απελευθερωθεί ένα νέο είδος δημιουργικότητας. Άλλοτε πάλι η όποια μεταβολή αφορά καθαρά πρακτικά ή εξωτερικά ζητήματα όπως μια μετακόμιση. Μερικές φορές η αλλαγή αφορά στο σώμα μας και ξεκινά από ένα νέο κόψιμο μαλλιών ή μια δίαιτα και φτάνει ως την αισθητική χειρουργική. Όσες μορφές κι αν έχουν οι μεταβολές που εκδηλώνονται στη ζωή μας στην πραγματικότητα έχουν πάντα το ίδιο υπόβαθρο: την ανάγκη για εσωτερική μεταβολή. Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύουν είτε πρόκειται για αλλαγή της στόφας των καναπέδων είτε για αλλαγή του συντρόφου μας. Σε εσωτερικό επίπεδο, σε επίπεδο ψυχής, τα πράγματα μετράνε αλλιώς.
 


Οι 7 Σύμμαχοι της Αλλαγής
Δεν έχει σημασία αν τη θέση του Κώστα την παίρνει ο Γιάννης στην καρδιά μας ή και ο κανείς αλλά τι μαθαίνουμε και κατά πόσο εξελισσόμαστε μέσα από τις σχέσεις μας. Κατά πόσο διευρύνουμε την κατανόηση, την καλοσύνη και τη συγχώρεση. Η ψυχή μας ποσώς ενδιαφέρεται αν θα μετακομίσουμε στη Φιλοθέη, στο Παγκράτι ή στη Λάρισα, αλλά πόσο μπορούμε να μετατοπιστούμε σε επίπεδο πεποιθήσεων και ιδεών και σε ποιες νέες εσωτερικές πραγματικότητες μπορούμε να μεταβούμε αποχαιρετώντας το παλιό και προχωρώντας στο νέο. Έτσι τα πάντα έχουν τη συμβολική τους σημασία. Τη δική τους σημειολογία. Γι αυτό καθώς το φθινόπωρο προσεγγίζει σιγά-σιγά φέρνει μαζί του το αίτημα της αλλαγής, όπως και κάθε νέα σαιζόν. Κάντε λοιπόν μια παύση και σκεφτείτε: διαισθάνεστε ότι βρίσκεστε σε ένα σημείο καμπής; Είστε στα πρόθυρα μιας μεταβολής που αν και την επιθυμείτε ίσως και να τη φοβάστε λιγάκι; Αν νιώθετε έτσι σίγουρα έχετε ψυχανεμιστεί πως η πυξίδα της ζωής σας στρέφεται προς άλλη κατεύθυνση. Όμως, προς τα πού νιώθετε να σας ωθεί η εσωτερική σας καθοδήγηση; Τι θέλετε να γίνετε, να κάνετε, να πείτε ή να ολοκληρώσετε στη ζωή σας; Ιδού οι 7 σύμμαχοι που μπορούν να σας βοηθήσουν να «περάσετε απέναντι».


1. Οι κεφαλές των Ερμών. Στις αρχαίες μεγάλες οδούς υπήρχαν οδοδείκτες. Στήλες, στην κορυφή των οποίων απεικονιζόταν η μορφή του Ερμή. Ήταν κάτι σαν προσκυνητάρια (αντίστοιχα με 

τα σημερινά εκκλησάκια στους δρόμους). Ο ρόλος τους ήταν προστατευτικός καθώς ο Ερμής ήταν προστάτης των διαβατών και των ταξιδιωτών. Με κάποιο τρόπο αυτές οι κεφαλές των Ερμών εξακολουθούν να υπάρχουν . Μπορούμε να τις δούμε να παρουσιάζονται κάθε φορά που χαράζουμε μια νέα πορεία. Εμφανίζονται σαν οδοδείκτες για να μας κάνουν σινιάλο προς τα πού να πορευτούμε και να επιβεβαιώσουν αν βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι μορφές τους είναι πολλές. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο που κάποιος μας χαρίζει. Ένα γκράφιτι στον τοίχο ή το όνομα ενός ανθρώπου που κάποιος φώναξε ενώ είχαμε στο νου μας την κατάσταση αλλαγής με την οποία είμαστε αντιμέτωπες. Κάθε στιγμή είναι κατάμεστη από μηνύματα και οιωνούς. Εάν υψώσουμε τις εσωτερικές μας κεραίες θα πιάσουμε τα μυστικά σήματα να έρχονται από παντού. Σαν ένα ενορχηστρωμένο τραγούδι που το σύμπαν έχει συνθέσει για μας. Αυτού του τύπου τα προμηνύματα απαιτούν συνεχή εγρήγορση αλλά προσφέρουν λύσεις, ιδέες ακόμα και καθοδήγηση ιδίως όταν βρισκόμαστε αντιμέτωπες με διλήμματα και δεν ξέρουμε τι να αποφασίσουμε και προς ποια κατεύθυνση να στρέψουμε τον άνεμο της αλλαγής που πνέει μέσα μας.


2. Το Αθέατο Ρολόι. Πίσω από τα γεγονότα υπάρχει ένα αθέατο ρολόι που ρυθμίζει τη χρονική στιγμή ωρίμανσης των καταστάσεων. Όσο κι αν βιαζόμαστε προσπαθώντας να επιταχύνουμε ή αντίθετα να καθυστερήσουμε ορισμένες καταστάσεις τα πράγματα θα συμβούν ακριβώς στην ώρα τους. Με ωρολογιακή ακρίβεια. Γράφει για μια μικρή πεταλούδα ο Καζαντζάκης που τη βρήκε τυλιγμένη στο κουκούλι της ως κάμπια. Κι εκείνος ανυπομονώντας, θέλοντας να επιταχύνει τη διαδικασία και να βοηθήσει, όπως νόμιζε, την πεταλούδα να ελευθερωθεί την πήρε στις φούχτες του και ζεσταίνοντάς την με την ανάσα του ανάγκασε το κουκούλι να ανοίξει πριν την ώρα του. Από μέσα αποκαλύφθηκε μια μικρή ατελής πεταλούδα με μικρά ατροφικά φτερά. Την είδε και έφριξε. Και κατανόησε. Δεν μπορούμε να εκβιάσουμε τα πράγματα να ολοκληρωθούν πριν την ώρα τους. Όσο καλή πρόθεση κι αν έχουμε. Πρέπει να σεβαστούμε τον εσωτερικό τους ρυθμό, αυτόν που τα οδηγεί να έρθουν σε ύπαρξη την κατάλληλη στιγμή. Η δύση το ονομάζει timing. Η ανατολή «Ρολόι του Θεού». Αν αφουγκραστείτε θα το ακούσετε και θα ξέρετε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε το μεγάλο βήμα.

 

3. Η Λίστα με τα Χελιδόνια. Αν η μεταβολή δεν έρχεται προς εσάς πηγαίνετε εσείς προς αυτήν.Εφόσον έχετε αποφασίσει ότι η ζωή σας έχει άμεση ανάγκη από αλλαγή αλλά δεν ξέρετε τι ακριβώς θέλετε, ξεκινήστε από αυτά που ξέρετε. Από τις εκκρεμότητες. Κάντε μια λίστα με 10 πράγματα από αυτά που αναβάλλετε από το σήμερα στο αύριο ή από το πέρυσι στο φέτος. Μπορεί να είναι η τακτοποίηση των χαρτιών σας ή ενός συρταριού. Η ταξινόμηση των ανακατεμένων φωτογραφιών. Ένα αναγκαίο αλλά ίσως όχι τόσο επιθυμητό τηλεφώνημα που ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε. Το ξεκαθάρισμα μιας αποθήκης. Η ανασκαφή στο πατάρι ή το πρόγραμμα ειδικής διατροφής που όλο λέτε ότι πρέπει να υιοθετήσετε. Μπορεί να ήρθε η στιγμή να ασχοληθείτε με εκείνα τα βιβλία, τα περιοδικά και τις εφημερίδες που έχετε στοιβάξει προς ανάγνωσιν ή να πάρετε απόφαση για τις ιατρικές εξετάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει προ καιρού. Αφήστε το νου σας να σας παρουσιάσει όλα εκείνα που έχετε συγκεντρώσει στη λίστα αναμονής της ζωής σας και διαλέξτε 10 από αυτά. Είναι τα χελιδόνια σας! Θα σας φέρουν την άνοιξη βάζοντάς σας σε μια ατμόσφαιρα αλλαγής και δράσης. Ξεκινήστε με ένα στόχο τη φορά κι αφού τον ολοκληρώσετε βάλτε προς εφαρμογή τον επόμενο. Καθώς θα κινήστε δυναμικά ξεκαθαρίζοντας τις εκκρεμότητες θα αλλάξετε τα δεδομένα σας και θα προσελκύσετε ευρύτερες αλλαγές στη ζωή σας για να σας ανανεώσουν.


4. Ο Πάγκος του Αργυραμοιβού. Κανένα τέλος εποχής ούτε και καμιά αλλαγή δεν έρχονται χωρίς κόστος και χωρίς κέρδος. Μερικές φορές παρά τη δυσφορία και τα παράπονά μας συντηρούμε καταστάσεις που φαίνονται δυσάρεστες μόνο και μόνο γιατί στον τελικό απολογισμό το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το κόστος. Έστω κι αν τα φαινόμενα δείχνουν το αντίθετο. - Πρόσφατα μια φίλη θεραπεύτρια έλεγε για μια πελάτισσά της που έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας. Παρά την ταλαιπωρία της και τις κινητικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ήταν κατά βάθος ικανοποιημένη επειδή εξαιτίας της ασθένειάς της ο άντρας της είχε στρέψει όλη του την προσοχή σ’ αυτήν διαλύοντας μια ερωτική σχέση που είχε δημιουργήσει παράλληλα. Επιζητώντας λοιπόν την αλλαγή στη ζωή σας σε όποιο τομέα κι αν ορίσετε ότι τη χρειάζεστε πρέπει πρώτα να περάσετε από τον πάγκο του αργυραμοιβού, δηλαδή να παζαρέψετε μέσα σας τι θα δώσετε και τι θα λάβετε ως αντάλλαγμα.

Τι θα χάσω με τη συντήρηση του παλιού;
Τι θα κερδίσω με την αλλαγή;
Ποιο από τα δυο είναι σημαντικότερο για μένα;
Ιδού τρεις καίριες ερωτήσεις που αν τις απαντήσετε με ειλικρίνεια θα ξέρετε αν είστε έτοιμες για την αλλαγή. Στην αντίθετη περίπτωση θα την υπονομεύσετε δίχως καν να το
συνειδητοποιήσετε.


5. Χαρτογράφηση της Πορείας. Όπως ήδη αναφέραμε αν η ίδια η αλλαγή δεν έρθει προς εσάς καλώντας σας για ένα ταγκό, θα πρέπει να την επιδιώξετε εσείς εφόσον νιώθετε ότι τη χρειάζεστε. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί και διάφοροι: για να ανανεώσετε την ερωτική σας ζωή, τη μορφή σας, τη δουλειά σας, για να τονώσετε τα οικονομικά σας ή για να οδηγήσετε σε νέους ορίζοντες το πνεύμα σας. Σε κάθε περίπτωση όση ορμή κι αν έχετε να ανοίξετε τα παράθυρα στη ζωή σας για να μπει ο αέρας της ανανέωσης θα χρειαστείτε συμμάχους. Καταστρώστε ένα χάρτη πορείας και σκεφτείτε ποιοι θα μπορούσαν να σας υποστηρίξουν, να σας ανοίξουν το δρόμο, να σας προσφέρουν τις γνώσεις και τις γνωριμίες, τις πληροφορίες ή και τα υλικά μέσα ώστε να διευκολύνετε την ανάδυση μιας νέας πραγματικότητας. Η χαρτογράφηση της πορείας προς την οποία θέλετε να κατευθυνθείτε έχει τη σπουδαιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού μιας μάχης. Μην επιτρέψετε στην παρόρμησή σας να σας ωθήσει σε βεβιασμένες κινήσεις και μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε κάθε δυνατή βοήθεια που μπορείτε να εξασφαλίσετε. Πάνω απ’ όλα μην μείνετε μόνη. Η παρουσία βοηθών και συμμάχων θα είναι η ασπίδα προστασίας σας στο καινούργιο μονοπάτι που χαράζετε.


 
6. Η Εσωτερική Πυξίδα. Ο υποσυνείδητος νους μας κρύβει πληροφορίες για τις οποίες ο συνειδητός δεν έχει ιδέα, ούτε λογική εξήγηση. Ο δεξιός λοβός του εγκεφάλου, λένε οι ειδήμονες, είναι σε μεγαλύτερη επαφή με το υποσυνείδητό μας γι αυτό και μιλάει μια γλώσσα που ο συνειδητός νους δεν καταλαβαίνει. Τόσο το καλύτερο, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις οι φόβοι και οι αντιρρήσεις του θα μπορούσαν να παρέμβουν μπλοκάροντας τις πολύτιμες πληροφορίες που έχει να μας προσφέρει ο εσωτερικός μας εαυτός. Όπως αυτή της εσωτερικής πυξίδας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο που συνδέεται απευθείας με τη διαίσθησή μας και μπορεί να δώσει σπουδαίες πληροφορίες για την καλύτερη επιλογή ιδίως όταν υπάρχουν διλήμματα ή ελλιπείς πληροφορίες. Ο εσωτερικός μας εαυτός έχει επαφή με τη συμπαντική δεξαμενή γνώσεων καθώς, όπως επιβεβαίωνε και ο Πλάτωνας, η γνώση είναι ανάμνηση ! Μέσα μας βρίσκονται όλες οι απαντήσεις. Οι επιστημονικές μελέτες επισημαίνουν πως ο δεξιός λοβός του εγκεφάλου δεν εκφράζεται με λόγια αλλά με άλλους τρόπους επικοινωνίας όπως η ζωγραφική, η μουσική και η εσωτερική πυξίδα που μας δίνει αίσθηση αντίληψης του χώρου. Αν βρίσκεστε λοιπόν με το βήμα μετέωρο μη ξέροντας αν θα πρέπει ή όχι να προχωρήσετε σε μια αλλαγή εποχής στη ζωή σας ή αν δεν μπορείτε να αποφασίσετε ποιος από τους δυο, τρεις ή και περισσότερους δρόμους (ή δεσμούς !) που ανοίγονται μπροστά σας είναι ο καλύτερος, η εσωτερική σας πυξίδα μπορεί να σας καθοδηγήσει με άηχο αλλά αλάνθαστο τρόπο. Για να επικοινωνήσετε μαζί της προτιμήστε μια ώρα που θα είστε μόνη κι απερίσπαστη. Φέρτε στο νου σας τη ζωή σας όπως είναι τώρα και σταθείτε όρθια κοιτώντας προς μια κατεύθυνση του ορίζοντα, όποια θέλετε. Ύστερα ορίστε με το νου σας μια άλλη κατεύθυνση που θα αντιπροσωπεύει την αλλαγή που θέλετε να κάνετε. Αν υπάρχει και άλλη εναλλακτική ορίστε ένα τρίτο σημείο στο χώρο που θα αντιπροσωπεύει και αυτή την εκδοχή. Κατόπιν κλείστε τα μάτια και στρέψτε το σώμα σας προς την κατεύθυνση που αντιπροσωπεύει την παρούσα κατάσταση. Δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα παρά μόνο να παρατηρήσετε προσεκτικά πώς νιώθετε.

Ποιο είναι το κυρίαρχο συναίσθημά σας και κυρίως πώς νιώθει το σώμα σας;
Πόσο καλά πατάτε στη γη;
Αισθάνεστε κάπου σφίξιμο ή πόνο; Οι ώμοι σας είναι χαλαροί ή σφιγμένοι;
Πόσο ασφαλείς νιώθετε σ’ αυτή τη θέση;

Ύστερα, μετακινηθείτε προς την κατεύθυνση που έχετε ορίσει ότι αντιπροσωπεύει την αλλαγή. Νιώστε πάλι τα συναισθήματά σας και το σώμα σας. Τι πληροφορίες σας έδωσαν; Κάντε το ίδιο και για την τρίτη ή όσες άλλες εκδοχές υπάρχουν. Παρατηρήστε, σε ποια από τις διάφορες θέσεις αισθανθήκατε καλύτερα; Μην αναζητάτε απαντήσεις από το χώρο της λογικής. Απλώς αφεθείτε στην καθοδήγηση της εσωτερικής σας πυξίδας.


 
7. Η Οθόνη του Μέλλοντος. Αν ξαφνικά κάποιος σας ρωτούσε τι ακριβώς θέλετε να αλλάξει στη ζωή σας για να νιώθετε περισσότερη πληρότητα ίσως και να δυσκολευόσαστε να το προσδιορίσετε με ακρίβεια λεπτομέρειας. Αυτό συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους. Μπορεί λ.χ. να λένε ότι επιθυμούν μια καλύτερη σχέση αλλά δεν την έχουν προσδιορίσει επακριβώς. Τι σημαίνει στην πράξη και στην καθημερινότητα αυτή η σχέση; Με ποιο τρόπο παρεμβάλλεται στις συνήθειές σας; Το πρώτο και το σημαντικότερο βήμα για μια αλλαγή με νόημα είναι να αποφασίσουμε τι ακριβώς ζητάμε από αυτήν. Για να διευκολυνθείτε σ’ αυτό αφήστε το νου σας να μετατραπεί σε μια οθόνη που πάνω της θα απεικονιστεί με λεπτομέρειες η ζωή σας πέντε χρόνια μετά. Αναλογιστείτε
Πώς θα θέλατε να έχετε ζήσει σ’ αυτό το διάστημα; Καταγράψτε συγκεκριμένες συμπεριφορές και ενέργειες που να είναι υλοποιήσιμες. Ύστερα μεταφερθείτε στο μέλλον και οραματιστείτε μια μέρα σας, πέντε χρόνια μετά.
Πού θα ζείτε;
Με ποιους;
Τι εισόδημα θα έχετε; Ποια εργασία;
Πώς θα είναι οι σχέσεις σας με τους άλλους;
Ποια ψυχολογική κατάσταση θα επικρατεί μέσα σας; Ποιο κυρίαρχο συναίσθημα; Κι ακόμα
Πώς συμπεριφέρεστε, πώς νιώθετε, τι σκέφτεστε;
Αφού ρίξετε αυτή τη ματιά στο μέλλον σημειώστε σε ένα χαρτί τις λεπτομέρειες και ύστερα κλείστε τα μάτια και ρωτήστε την καρδιά σας: Πόσο έτοιμη νιώθω να ξεκινήσω αυτή την 5ετία; Πόσο ειλικρινά την επιθυμώ;


Οι απαντήσεις που θα δώσετε θα σας είναι εξαιρετικά πολύτιμες. Θα φωτίσουν με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τα πώς, πότε και γιατί της νέας εποχής που θέλετε να εγκαινιάσετε στη ζωή σας και θα σας δώσουν την αναγκαία σιγουριά για να βαδίστε αποφασιστικά προς τη νέα σας πραγματικότητα. Καλή Αρχή!

πηγή: miraclesynthesis